Seneste

artikler skrevet af Mathias Sonne Mencke

Kapitel 5

Børn tvangsfjernes ikke kun fra forældre – også fra deres søskende

Søskende bør placeres i samme plejefamilie, når de anbringes uden for hjemmet. Det står i loven. Alligevel har otte ud af ti anbragte børn en søskende, de ikke bor sammen med, og kun én ud af tre ser deres søskende minimum hver anden uge. ”Lovbrud,” mener professor. ”Hjerteskærende,” siger minister

Eksperter: 30 års socialpolitik er slået fejl

Efter årtier som rygraden i dansk socialpolitik er satspuljen i færd med at blive afviklet. Det er ikke et sekund for tidligt, mener Rådet for Socialt Udsattes nye formand, der har svært ved at pege på, hvad godt ”puljen egentlig har ført med sig”. Socialpolitikken skal ændres radikalt, hvis den skal reddes, mener hun og en række andre mangeårige iagttagere af socialpolitikken

Artikelsamling

Her er historien om Kristina, der fik tvangsfjernet sine to sønner – kapitel for kapitel

I 2019 fik solomor Kristina K. Jensen tvangsfjernet sine to sønner. I denne serie fortæller Kristeligt Dagblad om forløbet før og efter tvangsfjernelsen og følger de to brødres skæbne. Fra København til Nordjylland. Fra plejefamilie til plejefamilie. Alt sammen for at give et konkret indblik i én af de tvangsanbringelsessager, regeringen ønsker sig flere af

Kritik: Børn fjernes på usikkert grundlag

Når man vurderer, om et barn skal tvangsfjernes, vejer en undersøgelse af forældrenes kompetencer ofte tungt. Men undersøgelserne varierer bekymrende meget i kvalitet og er ofte fejlagtige, mener flere eksperter. Kristeligt Dagblad vil i denne serie sætte fokus på hele forløbet bag en tvangsfjernelse

Borgere føler sig kimet ned af Danmarks Statistik

Ole Møller modtog i løbet af en weekend 14 opringninger fra Danmarks Statistik, selvom han havde frabedt sig at blive kontaktet. Og han er langt fra den eneste. Kontorchef i Danmarks Statistik beklager

Danmarks rigsstatistiker: Det går faktisk meget godt i Danmark

Medierne er ofte præget af forfaldshistorier om, hvor dårligt det meste står til: Flere er fattige, uligheden vokser, indvandrerne gider ikke at arbejde, og de ældre er ensomme. Kristeligt Dagblad har mødt Danmarks rigsstatistiker, Jørgen Elmeskov, for at spørge ham, om statistikkerne også indeholder håb

Macron vil begrænse børns adgang til internetporno – danske politikere tøver

Knap halvdelen af danskerne mener, at adgangen til porno på internettet bør begrænses eller forbydes. I Frankrig har præsidenten krævet, at internet-udbydere begrænser adgangen, og i Storbritannien har man i årevis arbejdet på at begrænse mindreåriges adgang. Danske partier har ikke taget stilling

Børn med handicap står uden for fællesskabet

Det står skidt til med inklusionen af børn med fysiske og psykiske handicap i folkeskolen. Faktisk mener knap halvdelen af børnenes forældre, at deres barn mistrives både i og udenfor skolen. Trods inklusionslov og folkeskolereform har skolen endnu ikke et rum for mangfoldighed, siger forsker

Ghettopakken har kun tvunget otte børn i særligt læringstilbud

Ghettopakken skulle sende 500 småbørn i et såkaldt obligatorisk læringstilbud inden for et år. Efter fire måneder er foreløbig otte blevet indskrevet. Kommunerne har lavet tidlige indsatser, der har overflødiggjort loven, forklarer rådmand. Spild af penge, mener SF

Politisk ståsted præger syn på naboer

Et nyt studie viser, at hver fjerde dansker føler ubehag ved at have en nabo med en anden politisk observans. Tendensen er stærkest blandt venstreorienterede. Intolerancen lever så sandelig også på venstrefløjen, mener tidligere folketingspolitiker Özlem Cekic, som i dag arbejder for at bygge bro mellem fløjene

Revselsesretten er afskaffet, men børn udsættes stadig for vold

I 1997 blev det forbudt at opdrage sine børn med vold. Hvert sjette barn oplever imidlertid stadig hverdagsvold med lussinger og rusketure. Det er problematisk – også selvom lussingen er et enkeltstående tilfælde, mener eksperter

forrige