Seneste

artikler skrevet af Mathias Sonne Mencke

Eksperter: Corona vil få volden mod børn til at stige

Isolationen fra omverdenen kan få store konsekvenser for børn i udsatte familier. Det vurderer flere eksperter. Kommuner skal forsætte opsøgende arbejde, også selvom man ikke kan møde familierne personligt, mener Red Barnet

Interview

75-årig sygeplejerske melder sig klar til tjeneste

Pensionerede læger, sygeplejersker og sosu’er kan blive en vigtig del af det ekstra beredskab, som skal hjælpe, hvis coronavirussen spreder sig yderligere. Én af dem, der er klar til at bidrage, er 75-årige Ingrid Dahl. ”Jeg er hverken modig eller bange for at dø. Jeg er sygeplejerske,” siger hun

Coronasituationen er alvorlig – men epidemilovgivningen er ikke taget i brug

Det kan blive dyrt for staten at gøre sine anbefalinger om at følge myndighedernes anvisninger til regulære påbud. Et påbud vil blandt andet indebære et erstatningsansvar over for virksomheder, der må aflyse arrangementer, forklarer professor. De borgerlige partier ønsker påbud

Coronavirus

Borgere forvirrede efter brug af corona-hotline

Flere borgere føler sig misinformeret af den corona-rådgivning, der skal besvare generelle spørgsmål om smittefare og spredning af corona. Siden i fredags har telefonpasserne blandt andet bestået af frivillige fra Hjemmeværnet, hvilket lægeforening ikke blev informeret om

Dansk Folkeparti: Forældres retssikkerhed skal styrkes

Dansk Folkeparti har stillet et beslutningsforslag, der skal styrke forældres retssikkerhed ved kommunernes undersøgelser af forældrenes kompetencer i anbringelsessager. Forslaget er ”en klar styrkelse af retsikkerheden”, mener eksperter inden for socialret. Venstre er positiv

Debatinterview

Professor: Vores menneskesyn har ødelagt velfærdsstaten

Økonomisk tænkning har for længst overtaget velfærdsstatens menneskesyn. Konsekvensen er, at Luthers skræmmebillede om det indkrogede menneske, der er selvisk og sig selv nærmest, er blevet den moderne velfærdsstats idealforestilling, siger velfærdsstatsforskningens nestor Jørn Henrik Petersen

Interview

Socialekspert: Velfærdsstaten, som vi kender den, er død

Globaliseringen og konkurrencestatstankegangen har slået så stærke rødder, at de nu er et vilkår, velfærdsstaten uundgåeligt må indrettes efter. Det indebærer på sigt et farvel til folkepensionen og en række af de sociale rettigheder, vi har anset som universelle, mener Knud Aarup, der har fulgt socialpolitikken i årevis

Kapitel 5

Børn tvangsfjernes ikke kun fra forældre – også fra deres søskende

Søskende bør placeres i samme plejefamilie, når de anbringes uden for hjemmet. Det står i loven. Alligevel har otte ud af ti anbragte børn en søskende, de ikke bor sammen med, og kun én ud af tre ser deres søskende minimum hver anden uge. ”Lovbrud,” mener professor. ”Hjerteskærende,” siger minister

Eksperter: 30 års socialpolitik er slået fejl

Efter årtier som rygraden i dansk socialpolitik er satspuljen i færd med at blive afviklet. Det er ikke et sekund for tidligt, mener Rådet for Socialt Udsattes nye formand, der har svært ved at pege på, hvad godt ”puljen egentlig har ført med sig”. Socialpolitikken skal ændres radikalt, hvis den skal reddes, mener hun og en række andre mangeårige iagttagere af socialpolitikken

Artikelsamling

Her er historien om Kristina, der fik tvangsfjernet sine to sønner – kapitel for kapitel

I 2019 fik solomor Kristina K. Jensen tvangsfjernet sine to sønner. I denne serie fortæller Kristeligt Dagblad om forløbet før og efter tvangsfjernelsen og følger de to brødres skæbne. Fra København til Nordjylland. Fra plejefamilie til plejefamilie. Alt sammen for at give et konkret indblik i én af de tvangsanbringelsessager, regeringen ønsker sig flere af

Kritik: Børn fjernes på usikkert grundlag

Når man vurderer, om et barn skal tvangsfjernes, vejer en undersøgelse af forældrenes kompetencer ofte tungt. Men undersøgelserne varierer bekymrende meget i kvalitet og er ofte fejlagtige, mener flere eksperter. Kristeligt Dagblad vil i denne serie sætte fokus på hele forløbet bag en tvangsfjernelse

Borgere føler sig kimet ned af Danmarks Statistik

Ole Møller modtog i løbet af en weekend 14 opringninger fra Danmarks Statistik, selvom han havde frabedt sig at blive kontaktet. Og han er langt fra den eneste. Kontorchef i Danmarks Statistik beklager

forrige