Seneste

artikler skrevet af Kaj Bollmann

Spørg

Kan Gud se, hvad jeg tænker?

Kan Gud og Jesus se, hvad vi tænker? Og tror kristne på overtro? spørger en læser. Præst Kaj Bollmann svarer, at der i hele Bibelen er et klart billede af Gud som den, der ønsker at tage vare på og have omsorg for os mennesker

Spørg

Hvilken religion havde de tre vise mænd?

Hvis de vise mænd kom fra Østerland og ikke var jøder, hvilken religion tilhørte de så? spørger en læser. Betegnelsen vismænd leder os lidt på sporet, svarer præst Kaj Bollmann

Spørg

Hvem kan konvertere til kristendommen?

Hvem kan ikke konvertere til den kristne kirke, spørger en læser. Alle kan konvertere til den kristne folkekirke, såfremt de opfylder en række betingelser, forklarer sognepræst Kaj Bollmann

Debat

Bør de hellige tre konger fjernes fra julekrybben?

Videnskabeligt og logisk set burde vi nok forvise de tre vise mænd fra julekrybben. Alene deres sene ankomst gør, at hyrderne for længst er forsvundet tilbage til deres dont og englene til deres himmel, vurderer sognepræst Kaj Bollmann

Spørg

Læser: Hvad siger kristendommen om dødsstraf?

Hvilken holdning har kristendommen til dødsstraf, spørger en læser. Sognepræst Kaj Bollmann svarer på spørgsmålet

Teologisk er det svært at uddrage noget retsprincip af Det Nye Testamente – altså af kristendommen. Det kristne budskab handler ikke om rets- og samfundsprincipper, men om troen på Jesus Kristus som frelser.

Kaj Bollmann, sognepræst.

Spørg

Er det forkert at blive brændt?

Bliver man udelukket fra opstandelsen, hvis man brændes, når man er død, spørger en læser. Sognepræst Kaj Bollmann svarer på, om opstandelsen er afhængig af vores krops tilstand

Præst: Småligt, at politikerne vil forbyde blå mandag

Religionsforskrækkelse og hysteriske timetalskrav får politikerne til at ville udrydde en festlig tradition i folkeskolen, skriver præst Kaj Bollmann som reaktion på opbakningen til skoler, der vil forbyde blå mandag

Spørg

Er det forkert at fortælle andre, hvad jeg beder om?

Er det forkert eller dårligt for bønnen, hvis jeg fortæller andre mennesker, hvad jeg beder om, spørger en læser. Sognepræst Kaj Bollmann giver et svar på spørgsmålet

Menighedsrådsvalg 2016

Sognepræst: Derfor skal du stille op til valg i dit menighedsråd

Vores menighedsråd har ansvar for 6 millioner kroner årligt. Hvis du stiller op i dit eget sogn, kan du være med til at bestemme, hvordan I skal bruge jeres penge og kræfter, skriver sognepræst i Jyllinge, Kaj Bollman

Spørg

Læser: Hvorfor tvangsdøber præster børn?

Jeg er blevet døbt imod min vilje. Ville det ikke være på sin plads, at præsterne ventede med at døbe børn, til de var blevet voksne og selv kunne tage stilling, spørger en læser. Sognepræst Kaj Bollmann svarer

Synspunkt

Kulturkristne danskere foretrækker ferie for påskefejring

Påsken bliver næppe nogensinde i Danmark en højtid på linje med julen. Påsketroen er som mysterium langt sværere at forholde sig til end julebudskabet, men langt de fleste danskere ved godt, hvorfor vi fejrer påske, mener sognepræst Kaj Bollmann

Spørg

Hvorfor handler kun den ene af dåbsritualets bibeltekster om dåb?

Hvorfor indeholder dåbsritualet en bibeltekst, hvor Jesus slet ikke taler om dåb, spørger en læser, der også undrer sig over, hvorfor man har sat to forskellige læsninger fra Bibelen sammen i dåbsritualet. Sognepræst Kaj Bollmann svarer

Spørg

Er en børnegudstjeneste en højmesse?

Hvis gudstjenesten søndag formiddag annonceres som en børnegudstjeneste, er der så stadig tale om kirkens højmesse, spørger en læser. Kaj Bollmann, der er sognepræst og tidligere generalsekretær i Kirkefondet, svarer

Synspunkt

"Kristen opstandelse har intet med reinkarnation at gøre"

Undersøgelser har vist, at op mod en femtedel af folkekirkens medlemmer er tilbøjelige til at tro på sjælens genfødsel. Det bliver det imidlertid ikke mere kristent af, mener sognepræst i Jyllinge Kaj Bollmann

Debat

Ministre rækker præster en hjælpende hånd

Det er meget positivt, at undervisningsministeren og kirkeministeren nu har fundet frem til en forsøgsordning, hvor to "huggede" timer kan komme tilbage til konfirmationsforberedelsen, mener sognepræst Kaj Bollmann

Spørg

Må kisten være åben under en begravelse?

Er det tilladt at åbne kisten ved hovedet under en begravelse, spørger en læser, der kun har oplevet lukkede kister ved begravelser og bisættelser i Danmark. Sognepræst Kaj Bollmann svarer

Synspunkt

Hvad regerings-grundlaget ikke siger om kirkepolitik

Det var Venstre, der spændte ben for reformudvalgets forslag, og så længe Venstres kirkepolitik domineres af den synodeforskrækkede fløj, er den vej helt spærret, skriver Kaj Bollmann, sognepræst i Jyllinge

Synspunkt

Må præster begå civil ulydighed?

Civil ulydighed er at handle lovstridigt. Og der kan være flere grunde til, at præster oftere end andre bevæger sig ind i samvittighedsbetingede lovbrud, skriver sognepræst Kaj Bollmann

Kirkespørgsmål i valgkampen

Kynisk menneskesyn skal ud af dansk politik

Det vigtigste i valgkampen er, at religion og menneskeværd ikke reduceres til ingenting i de politiske regneark. Sagen om konfirmationsforberedelse har eksempelvis været politisk skandaløs, mener sognepræst Kaj Bollmann

Spørg

Kan jeg stoppe med at være gudmor?

Selve rollen som dåbsvidne kan man naturligvis aldrig fraskrive sig, fordi man er vidne på, at dåben har fundet sted, svarer sognepræst Kaj Bollmann

Debat

Kære biskopper: Dåben kan sagtens foregå i køkkenvasken

Der er intet teologisk til hinder for at afholde dåben udenfor kirken, når der er god grund til at gøre det, siger sognepræst Kaj Bollmann. Biskoppernes afvisning er udtryk for unødvendigt formynderi

Spørg

Hvor kan jeg skrifte og blive døbt?

Husk hele tiden, at dåben ikke er en eksamen. Der er ikke krav om en bestemt mængde viden, svarer sognepræst Kaj Bollmann

Spørg

Kan mit barnebarn blive døbt i vores have?

Det vil være op til den lokale præst, om vedkommende vil døbe barnet i bedsteforældrenes have, svarer sognepræst Kaj Bollmann

Debat

Tak til den sjælesørgeriske pave

Når Pave Frans trøster en dreng, der har mistet sin hund, er det et udtryk for, at han tager udgangspunkt i de konkrete mennesker, han møder, i stedet for abstrakte teologiske principper. Og det er kærkomment, skriver sognepræst

Er tro en trussel mod samfundet?

Især blandt yngre politikere i begge blokke ses en forbløffende kombination af uvidenhed om kristendom og kirke i Danmark og selvsikre påstande om religionens generelle rolle, mener sognepræst Kaj Bollmann

Kronik

Jeg besøgte DDR, da det var lige før!

I september 1989 deltog den unge danske præst Kaj Bollmann sammen med en håndfuld andre danskere i et kirkeligt seminar i Rostock og oplevede, hvordan myndighederne var ved at miste det jerngreb, de havde holdt befolkningen i siden Murens opførelse i 1961. Men blot to måneder før Murens fald troede stort set ingen på, at det kunne ske

Spørg

Hvordan forholder Bibelen og kristendommen sig til krig?

Jesu egen forkyndelse i evangelierne beskæftiger sig ikke direkte med krig, og der er udsagn, der kan bruges som argumenter for forskellige holdninger, svarer sognepræst Kaj Bollmann

Spørg

Hvornår finder man ud af, om man bliver frelst?

Det afgørende i al tale om dommedag, Himmel og Helvede, er at huske, at vi taler ud fra en menneskelig erkendelsesform, svarer sognepræst Kaj Bollmann

Spørg

Er det nødvendigt med dyre sognehuse?

Hovedparten af kirkens jordbesiddelser er for længst opgivet, og de bygninger, der bygges i dag, er besluttet ud fra en vurdering af, hvad der er brug for til det kirkelige arbejde, svarer sognepræst Kaj Bollmann

Kronik

Jagten på kirkens identitet

Tesen om, at søndagsgudstjenesten er menighedens centrum, kan vi godt fastholde på det meget principielle og teologiske plan; men i rigtig mange sogne er det meget svært at se i praksis. Så hvad vil det egentlig sige at være menighed i dag? Hvor skal man søge sin identitet og finde sin sammenhængskraft, spørger dagens to kronikører

Debat

Migrantmenigheder i Danmark er en folkekirkelig opgave

Folkekirken er som så langt det største, rigeste og mest privilegerede trossamfund i landet og netop som folkekirke forpligtet på at repræsentere et kirkeligt værtskab og en kirkelig gæstfrihed over for kristne fra andre kulturer, der kommer til Danmark, skriver tidligere generalsekretær i Kirkefondet

Spørg

Bruger man bispehuer i folkekirken?

Det har måske været en svensk biskop, du så ved den nylige bispevielse, svarer sognepræst Kaj Bollmann

Hvordan lykkedes Reformationen så hurtigt?

Årsagen til, at Reformationen lykkedes og spredtes så hurtigt, er, at bogtrykkerkunsten var blevet opfundet af Gutenberg omkring et halvt århundrede forinden, forklarer sognepræst Kaj Bollmann

Står der noget om konfirmation i Bibelen?

Konfirmationen blev indført i Danmark i 1736 som en kombination af dåbsoplæring og erhvervelse af borgerlige rettigheder, svarer sognepræst Kaj Bollmann

Hvad symboliserer lysene på alterbordet?

Der er en meget gammel tradition for at tænde to lys på alterbordet, når der er gudstjeneste. Men de har ikke noget med dåbslys at gøre, svarer sognepræst Kaj Bollmann

Kampens Kapel en kirke, hvor folk er i storbyen

Det vigtigste i den aktuelle debat om kirkelukninger er ikke, hvad de lukkede kirker skal bruges til. Det vigtigste er, hvordan de frigjorte ressourcer kan bruges til at skabe udvikling i kirkelivet med. Den diskussion synes at være gået lidt i stå, skriver sognepræst Kaj Bollmann

Ghettoer i døden

Det danske samfunds sammenhængskraft er udfordret på mange måder. For eksempel udfordrer enhver gravplads for særgrupper tanken om lighed i døden. Men den udfordrer også den tradition, at kirkegårdens helhed af mangfoldighed og fællesskab afspejler den samme helhed i samfundet, som gør en befolkning til et folk

forrige