Seneste

artikler skrevet af Nana Hauge

Pinserefleksioner

Nana Hauge: I begyndelsen var Ånden

I kirkens lange historie har det ofte set ud som om, at Ånden havde forladt den, og alt var gået i stå. Sådan er det også nu efter mange måneder med låst dør. Men Ånden har ikke forladt os, skriver sognepræst Nana Hauge i anledning af pinsen

Herrens Veje, afsnit seks: Kan de døde ej opstå?

Der er masser af gengangeri og folketro i sjette afsnit af Herrens Veje. Det til trods for, at kristentroen lader de døde hvile i fred i deres grav, så bevidstheden om dem ikke skal blive som "kræft i ånden" for de levende, skriver sognepræst Nana Hauge

Debat

Nana Hauge: Bønnen er til for at forandre os

Vi kan ikke nødvendigvis ændre Gud i bønnen. Vi kan derimod bede om, at han vil ændre os og bevæge os, mener valgmenighedspræst Nana Hauge, der i indlægget fortæller, hvorfor vi skal bede, og deler et par af sine egne favoritbønner med læserne i anledning af Store Bededag

3. søndag i advent

Præst: Ethvert døbt barn er den højestes profet

Barnet vokser til og så begynder kampen for at bevare og tilkæmpe sig al den uskyld og hjælpeløshed, der engang var en selvfølge. Skepsissen og vantroen vokser i os, skriver valgmenighedspræst Nana Hauge i sin adventsrefleksion til 3. søndag i advent

Påskerefleksion

Palmesøndag viser os, hvad det vil sige at tjene hinanden

Vi kan ikke frelse os selv fra den død, der truer os alle, men vi kan tjene vores næste indtil døden. Vi kan gøre det, vi kan, ligesom kvinden med alabastkrukken gør det i bibelteksten til palmesøndag, skriver valgmenighedspræst Nana Hauge

Debat

”Frygt ikke” betyder, at vi har fred med Gud - men ikke nødvendigvis med verden

Det er altid rart at have Gud i ryggen, når man driver politik, og derfor er det ikke så mærkeligt, at der er gået inflation i ordene ”frygt ikke” blandt de danske gejstlige, der gerne vil spænde Jesus for deres politiske vogn, skriver Stine Munch, Nana Hauge og Merete Bøye

Debat

De kristne paralleller er til at få øje på i "The Hunger Games"

Det er ikke sådan, at ”The Hunger Games” udgør en direkte analogi til evangeliernes fortællinger. Men det er heller ikke det afgørende. Det afgørende er, at filmene vidner om eller udtrykker det håb, vi mennesker har om en frelserskikkelse, skriver valgmenighedspræst

Bispevalg i Aarhus Stift

Den nye biskop vil fremme kirkens frie debat

Den nye biskop kender jeg som et eftertænksomt menneske og en dygtig teolog. Det opvejer, at han er lidt mere midtersøgende end mig selv, skriver valgmenighedspræst Nana Hauge

Palmesøndagsprædiken

Præst: I kirken skal der ikke måles nytte- og brugsværdi

Jesus ødsler både med kærlighed, tilgivelse og velsignelse. Han tilgiver og velsigner enhver, der beder ham om det, uden at se efter, om der kom noget ud af det. Men måske er det netop kodeordet: ødselhed. Guds ødselhed? Spørger valgmenighedspræst Nana Hauge

Kronik

Kødets opstandelse og det evige liv

Hvis det kristne evangelium blot er livspoesi, der fortæller om håb i det håbløse, så har vi et problem. For hvad er en kristendom, der ikke tror på Jesus som den opstandne Kristus, men kun som den døde tømrersøn fra Nazaret, andet end en fanklub for en mand, der har været død i 2000 år?

Debat

Vi står af, når kirkekritik bliver så latterlig som i ”Tidsrejsen”

Man kan kun undre sig over, hvad arbejdsgruppen bag julekalenderen har tænkt. Man må formode, at de har vendt og drejet, at det er fint at fortælle målgruppen for en julekalender, at kristne frikirker fostrer totalitære regimer, skriver debattører

Synspunkt

"Gud er ikke en oplevelse"

Det kristne evangelium er alt andet end religiøse følelser. Evangeliet er derimod et wake-up call, mener valgmenighedspræst Nana Hauge

Spørg

Har man slettet tekster fra Bibelen?

Der er flere grunde til, at de apokryfe skrifter ikke blev medtaget i Bibelen, svarer teolog Nana Hauge

Spørg

Var Jesus tre dage i graven?

Jeg ved ikke, om der er en direkte logisk forklaring på uoverensstemmelsen, svarer valgmenighedspræst Nana Hauge

Debat

Præster gør klogt i ikke at lytte til Hans Raun Iversen

Teologilektor Hans Raun Iversen opfordrer indirekte præster til at ignorere præsteløftet, når han siger, at teologi i præstegårdene for fremtiden vil være et særsyn. Det mener sognepræsterne Nana Hauge, Merete Bøye og Stine Munch

Jesu lidelse er kærlighedens vilkår i verden

Lidelsen viser den virkeligt grimme side af vores menneskelige natur - den viser, hvordan vi behandlede kærligheden, skriver valgmenighedspræst Nana Hauge i første del af kristendom.dk's serie om Jesu lidelse som optakt til opstandelsen

Hvordan åbenbarer Gud sig?

Man siger i kristendommen, at Gud åbenbarer sig i tre skikkelser, svarer valgmenighedspræst Nana Hauge

Hvad står der om Kristus i Det Gamle Testamente?

Ordet Kristus betyder 'den salvede' og bruges i Det Gamle Testamente om konger og præster, idet man salvede en konge eller en præst ved hans indvielse til embedet, svarer valgmenighedspræst Nana Hauge

Hvornår er man gift ifølge Bibelen?

Der er blandede meninger i Bibelen om, hvornår noget er et ægteskab, og hvad dette ægteskab indebærer, svarer teolog Nana Hauge

Handler profetierne ikke om dyrene ved Jesu krybbe?

Forfatterne til apokryferne og hele traditionen omkring krybbemotivet har sandsynligvis opfattet blandt andet Esajas Bog kapitel 1 som en profeti. Og sådan vil jeg også mene, den kan opfattes, svarer præst Nana Hauge

Hvad siger Bibelen om at leve sundt?

Et sundt liv i følge Bibelen må være et liv, hvor hensynet og kærligheden til andre mennesker er i fokus, og ikke én selv, svarer teolog Nana Hauge

Var syndefaldet en god ting?

Det kan man måske godt sige. Netop syndefaldet gør mennesket til et menneske, svarer præst og konsulent Nana Hauge

"Gud er nær for alle mennesker

Det er underordnet, om vi mærker, at Gud er nær, for det har han lovet, han vil være, forklarer cand.theol Nana Hauge

Fik Josef og Maria børn sammen?

I Det Nye Testamente nævnes der både brødre og søstre til Jesus, fortæller teolog Nana Hauge

Er evangelierne ikke øjenvidneberetninger?

Jeg kender ikke til nogen videnskabelig hypotese om, at evangelieforfatterne har brugt øjenvidner som kilder, svarer teolog Nana Hauge en læser

Er min ørering ubibelsk?

Som kristne er vi ikke underlagt særlige beklædningsregler, svarer teolog Nana Hauge. Men hvis din ørering forarger eller sårer andre, må du overveje, om du selv finder det kristent at bære den

Hvad siger Bibelen om transseksualitet?

Bibelen omtaler ikke transseksualitet, svarer teolog Nana Hauge. Det er et begreb, der er opfundet ret sent i historien, og eksisterede altså ikke på Bibelens tid

Vender Gud på en tallerken i NT?

Hvorfor ændrer Gud sig pludselig i Det Nye Testamente, spørger en læser? Gud er også en kærlig Gud i Det Gamle Testamente det ser vi allerede i fortællingen om Kain og Abel, svarer teolog Nana Hauge

Består Bibelen blot af myter?

Bibelen rummer de ældste vidnesbyrd om den kristne tro - men den er udformet af mennesker, og har derfor også tidsbundne forestillinger, skriver teolog Nana Hauge i brevkassen

Er der syv ånder i Helligånden?

Måske betegner de syv ånder i Johannes Åbenbaring åndens syv gaver, skriver teolog Nana Hauge til en læser. Men der er ikke enighed blandt forskerne

Hvem gav Jesus det dræbende stød?

Ifølge traditionen stak den romerske soldat Longinus Jesus med sit spyd. I dag tilbedes han som helgen, skriver teolog Nana Hauge i brevkassen

Hvis du vil vide mere...

Teolog Nana Hauge anbefaler forskellige hjemmesider og kirkelige events til en ung kvinde, som gerne vil undersøge kristendommen nærmere. Få selv gode ideer her

Et væld af profetier om Jomfru Maria i GT

Jomfru Maria kendes først og fremmest fra fortællingerne om Jesu fødsel i Det Ny Testamente, men kirkefædrene så også profetier om Jesu Moder i Det Gamle Testamente

Maria som den anden Eva

Eva - Maria parallellen er analog til Paulus tanke om alle tings genoprettelse i Kristus

Mater Dolorosa Maria, smertens moder

Udgangspunktet for forestillingen om Maria som smertens moder er Simeons profeti fra Lukasevangeliet, samt scenen fra Johannesevangeliet 19, hvor Maria er til stede i forbindelse med Jesu korsfæstelse

Maria - himlens dronning

Forestillingerne om Maria som himlens dronning grunder i en række apokryfe skrifter, der florerede i den græsktalende del af kirken i slutningen af det 5. århundrede og begyndelsen af det 6. århundrede

Maria immaculata - den ubesmittede

Marias jomfruelighed blev i høj grad set som en forudsætning for hendes moralske syndfri levned. Af flere kirkefædre benævnedes hun derfor også som hellig eller ubesmittet

Maria - evig jomfru

Netop det, at hun var jomfru, var tilsyneladende af yderste vigtighed for kirkefædrene og de tidligste traditioner omkring Maria

Maria: Jesu mor og Gudsføderske

Oprindelsen til selve titlen Gudsføderske (på græsk: Theotokos), stammer sandsynligvis fra det 4. århundrede, hvor den dukker op hos kirkefædre som Athanasios, Gregorius af Nazians og Kyrill af Jerusalem

Jesus har mange navne

Hvorfor kaldes Jesus både Messias, Guds søn, Kristus og menneskesøn? Læs mere om centrale Jesus-titler her

forrige