Seneste

artikler skrevet af Hans Hauge

Debat

Hvor er bedømmere af Lunde Larsens afhandling henne i debatten?

Esben Lunde Larsen følte sig tvunget til at få sin afhandling ”efterprøvet”. Det betyder, at bedømmelsesudvalget ikke har gjort arbejdet ordenligt, men hvorfor blander de sig ikke selv i debatten, spørger Hans Hauge

Debat

Det selvbestaltede akademiske politi er ynkeligt

Der har været en hel hær af vejledere og bedømmere, der har ladt Esben Lunde Larsen i stikken og overladt ham til politiserende forskere, der intet aner om Grundtvig, men som det er lykkedes at finde tre fejl, skriver Hans Hauge

Kronik

Hans Hauge: Kan Gud overhovedet komme i klemme?

Kirkehistorikeren Carsten Breengaard har skrevet et ”kampskrift”, hvor Gud er ”i klemme”, og den første trosartikel om Guds almagt er under beskydning fra en række moderne danske teologer. Det er godt nok ikke megen beskydning, og den foregår kun i København. Gad vide, om der er nogen, der har opdaget det? spørger dagens kronikør

Kronik

Nu er der konflikt mellem naturalisme og religion

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) er kommet i modvind efter udtalelser om, at han tror på en skabende Gud. Ministeren er blevet ramt af en boomerang, skriver dagens kronikør

Bog

Renæssancens Knausgård

”En sommer med Montaigne” er herlig, selvoptaget sommerlæsning

Debat

Alle debattørerne er konstruktivister

Konstruktivisme er en metode til at afsløre, at de andre konstruerer sandheden, mens man selv ikke gør. Konstruktivismen er forudsætningen for sandheden, skriver debattør

Debat

Hvem fjernede Jesu døde krop?

Når biskopper og teologiprofessorer siger, at de ikke tror på, at Jesus opstod "sådan rent fysisk," hvem tror de så fjernede Jesu døde legeme fra graven? For tom var graven, skriver lektor

Debat

Der er kun ét sprog og én virkelighed

Det er forkert at italesætte kristendommen som billedtale, for Bibelen er hverken fiktion eller fantasy, og Jesu opstandelse er ikke en metafor, skriver Hans Hauge

Tidsskrift

Endelig er religionskrigen i gang

Med de to første numre af Studenterkredsens genopståede tidsskrift blæses der til teologisk debat med indhold. Det lover godt for folkekirkens fremtid

Kronik

K.E. Løgstrups afrikanske forbindelser

Teologen K.E. Løgstrups svoger Peter Pauly havde en farm i Afrika, og man bør fremover regne ham med som en af dem, der har påvirket Løgstrup gennem mange samtaler. De var begge lutherske præster, der kunne skelne mellem politik og kristendom. Det åbner for en ny afrikansk, postkolonial dimension ved Løgstrups tænkning

Kronik

Friel og den irske religionskritik på Aarhus Teater

Brian Friels skuespil med den danske titel ”Dans under høstmånen” opføres for tiden på Aarhus Teater. Stykket er et indblik i irskhed før og nu, hvor ikke mindst den katolske kirkes rolle har betydning. Der tegnes blandt andet en klassisk konflikt mellem kristendom og dans, som vi kender den i Danmark fra Hans Kirk

Kaj Munks modernisme

Vi har netop markeret 70-året for mordet på Kaj Munk. Den slags kan ikke ske, uden at det skal nævnes, at han beundrede Hitler og Mussolini, eller at han ikke var demokrat. Det er sandt, at han var en totalitær tænker, men det er ikke så underligt, for Kaj Munk var nemlig modernist - en påstand, som Kaj Munk-dyrkere vil tage afstand fra

Bare flere var som Naser Khader

Der er intet nyt i Naser Khaders bog om islam og kristendom. Alligevel er udgivelsen vigtig

Et forsvar for retssamfundet

Forsvarsadvokat Geir Lippestads bog er et enestående bidrag til forståelsen af den norske massemorder Anders Behring Breivik

Kulturradikale og pietister tænker på samme måde

Det er vinterferie og for mange tid til klassikerlæsning. To forfattere, man kan gå i gang med, er de i dag næsten glemte Hans Kirk og Knuth Becker. Begge har overraskende ting at sige om vor tids kristendomsopfattelse

Vi har brug for en ny mytologi

Biografaktuelle Hobbitten og hele Tolkiens univers er kristen forkyndelse, så det synger. Hvorfor strømmer samfundseliten og de kulturradikale så ind og ser filmen? Ved de ikke, at de udsættes for mission?

USA er et fremmed land

Danskerne elsker Barack Obama, men hvorfor?Fordi de synes, han er ligesom os. Skal vi ikke blot sige: Det er han altså ikke. Skal man forstå USA, skal man se på landet som et fremmed land med en halt anden kultur end vores. Universitetslektor Hans Hauge causerer over forskelle mellem USA og Danmark her en uge efter præsidentvalget

Soldaterne kæmper for Danmark, hvad ellers?

Danmark har siden 1864 lidt af et krigstraume, som vi har bearbejdet ved hjælp af politisk, kulturel og kunstnerisk nationalisme. Men Golfkrigen markerede begyndelsen til den aktivistiske udenrigspolitik, som vi har ført lige siden og endda mere og mere aktivt, mener Hans Hauge

Knausgårds endelige version

Der er skrevet litteraturhistorie med udgivelsen af sidste bind af Karl Ove Knausgårds serie Min kamp i Norge. Forfatteren vil med dette sidste bind på over 1000 sider få samme status som Henrik Ibsen og Knut Hamsun

Gotfredsens tale til hin enkelte

SE VIDEO Velgørende kritik af kirken, men ikke alt er lige gennemtænkt i Sørine Gotfredsens veloplagte debatbog Den åndløse dansker, skriver Hans Hauge

Kritik i Danmark betyder blot, at man siger nej

Kulturtidsskriftet Kritik udkommer i dag med nummer 200. Vi har bedt Hans Hauge, tidligere ­redaktør af tidsskriftet, skrive om kritikbegrebet og vurdere sine efterkommeres jubilæumsnummer

Bach skal reddes fra sine beundrere

Kan det virkelig være rigtigt at folk ligefrem kan nyde Bachs Matthæuspassion, når nu den handler om død og tortur?

Må man overtale andre til ens egen tro?

"Hvis man ikke må overtale andre til at dele ens tro, bliver man nødt til at forbyde kristendommen", svarer dr. phil. og lektor Hans Hauge

Fordommene står i kø

Assimilation er ikke det samme som ensretning, siger dr.phil. Hans Hauge

Lever I efter De 10 bud?

"De Ti Bud er gennem Jesus forvandlet fra bud, der skal overholdes, hvis man ikke vil i helvede, til gode råd om, hvad du kunne tage og gøre, hvis du vil have dit liv til at lykkes." lyder det fra Richardt Riis

"Ingen aner, om det forbedrer nogen eller noget"

Danske universitetsansatte efterligner den transnationale elite og foragter det nationale, skriver Hans Hauge, der er dr.phil. og lektor ved Aarhus Universitet

"Kappel bedriver plat wikipediafilosofi"

Filosofilektor Klemens Kappel skriver i Politiken, at vi alle ved, Gud ikke findes. Han skulle tage at bevæge sig væk fra sin computer og hen i kirken, mener dr. phil Hans Hauge

Farvel til et romantisk-modernistisk årti

Selvom mange har kaldt det første årti i det nye årtusind for frygtens årti, så er der mange gode ting at sige om de seneste 10 års udvikling i Danmark, mener dagens kronikør

Klimakampen deler kirken

I fremtiden vil vi se to slags kirker: den kolde grønne og den fyldte varme, mener universitetslektor Hans Hauge

Den ny og sære kirkehistorie

Når præster ønsker stat og kirke adskilt, er det for selv at få mere magt. Og når de kulturradikale ønsker det, er det, fordi de tror, der derved kommer mindre religion i det offentlige rum. Det gør der ikke

Dansk litteratur er klar til Jesus

Religionen vender tilbage i den offentlige debat og dermed også i litteraturen, hvor vi vil se flere Jesus-skildringer i fremtiden, skriver Hans Hauge i dette uddrag af "Jesus som bogorm"

forrige