Seneste

artikler skrevet af Kirsten Nielsen

Spørg

Pludselig havde Kain en kone, men hvordan?

Gud skabte Adam i sit billede, og Eva skabte han af Adams ribben. Deres ældste søn hed Kain, der med sin kone fik sønnen Enok. Men hov, hvor kom Kains kone fra? Det spørger to læsere om, og Kirsten Nielsen, professor emeritus i Det Gamle Testamente, svarer.

Spørg

Hvordan hænger fortællingen om Job sammen med "det ondes problem"?

Det ondes problem handler om, hvordan Gud, der er god, kan tillade, at der sker onde ting i verden. Hvordan hænger det sammen med historien om Job? spørger en læser. Kirsten Nielsen, der er professor emeritus i Det Gamle Testamente, svarer

Spørg

Hvor kommer de kødædende dyr fra?

I Skabelsesberetningen står der, at alle levende væsner skal spise planter med kerner, men hvor kommer de kødædende dyr så fra? spørger en læser. Kirsten Nielsen, der er teologiprofessor emeritus, svarer

Spørg

Hvornår kommer endetiden?

Hvornår kommer endetiden, og er der to endetider, spørger en læser. Teologiprofessor emeritus Kirsten Nielsen svarer

Spørg

Hvorfor bliver Gud skildret som mand?

Gud skabte både manden og kvinden i sit billede. Alligevel benævnes Gud altid som mand i Bibelen. Er det bevidst, at Guds kvindelige side er valgt fra igennem kristendommens historie, spørger en læser. Teologiprofessor emeritus Kirsten Nielsen svarer

Spørg

Hvorfor omtaler Gud sig selv i flertal?

Gud taler i flertal ved skabelsen, når han siger: "Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os." Men hvorfor gør han det, og hvad menes der med os, spørger en læser. Kirsten Nielsen, der er teologiprofessor emeritus, giver to mulige forklaringer

Spørg

Er Det Gamle Testamente blot et forord?

Er Det Gamle Testamente basisviden for forståelsen af Det Nye Testamente, spørger en læser. Teologiprofessor Kirsten Nielsen svarer

Spørg

Findes Jobs Bog i en letforståelig version?

Er der ikke en light-udgave af Jobs Bog, og kan I eventuelt give mig et link til den, spørger en læser. Teologiprofesser emeritus Kirsten Nielsen svarer på spørgsmålet

Spørg

Skal kæmperne genopstå i de sidste tider?

Skal giganterne genopstå, når jorden går under? Og hvorfor omtaler præster aldrig disse giganter, spørger en læser. Teologiprofessor emeritus Kirsten Nielsen svarer

Mennesket i naturen

Menneske og natur: Dyrene var ikke nok for Adam

Først da Eva blev skabt, var Adam tilfreds. Professor emeritus Kirsten Nielsen fortæller om synet på mennesker, dyr og natur i Det Gamle Testamente

Hvilken rolle spiller profeten Elias i Bibelen?

Profeten Elias optræder i forskellige roller i Det Gamle Testamente og i Det Nye Testamente. Han er både repræsentant for den rette gudsdyrkelse og en forløber for Messias, svarer teologiprofessor Kirsten Nielsen

Hvordan kan Gud befale mord?

Du rører ved et meget afgørende spørgsmål vedrørende bibellæsning. Som kristne læser vi Det Gamle Testamente i lyset af Det Nye, svarer professor Kirsten Nielsen

Hvorfor er det andet bud blevet fjernet?

Luther mente ikke, at det gamle billedforbud gav mening, når Gud selv i Jesus fra Nazaret havde vist sig i menneskeskikkelse, svarer professor Kirsten Nielsen

Hvorfor vil vi så gerne forklare ondskaben?

Ondskaben er en del af det, vi oplever og reagerer på. Derfor søger vi også årsagen til ondskabens virkninger, svarer teologiprofessor Kirsten Nielsen

Hvilken betydning har aske i Bibelen?

Aske kan have flere betydninger, blandt andet kan det være et symbol på sorg, ydmyghed og renselse, skriver professor i Det gamle Testamente Kirsten Nielsen

Teologiprofessor: Bibelen kan have en terapeutisk funktion

Den, der læser for eksempel Jobs Bog, vil gennem læsningen få mulighed for at finde sprog til egne traumer og derigennem mulighed for at bearbejde dem, skriver professor emeritus Kirsten Nielsen

Hvor kommer kæmperne i Bibelen fra?

Fortællingerne i Bibelen om kæmper handler ikke altid nødvendigvis om store mennesker, men om en stor overmagt og historien om den lille, der sejrer over den store, svarer dr. theol. Kirsten Nielsen

Det kan undre, at Koenig ønsker at fjerne Det Gamle Testamente

Jurist Klaus Koenig taler om, at GT er fantasi i frit fald. Men det kræver faktisk stor fantasi at tro på Bibelens budskab om, at den almægtige Gud interesserer sig for os jordvæsner, skriver professor Kirsten Nielsen

Hvem er gudssønnerne i Bibelen?

I Første Mosebog fortælles om nogle gudssønner, og at de tog jordiske kvinder til sig. Man har altså forestillet sig, at der oprindeligt var nogle mindre guder omkring den ene Gud, Jahve, svarer professor i teologi Kirsten Nielsen

Er Gud beskrevet som en kvinde i Esajas' Bog?

I Esajas 49,15 siger Gud til Zion, at selv om en kvinden kunne glemme det barn, hun ammer, så glemmer Gud ikke Zion, svarer professor i teologi Kirsten Nielsen

Er Moses' efterkommere jøder?

I dag skal man være barn af en jødisk mor for at betragtes som jøde. men det tyder på, at man tidligere har lagt mere vægt på faderens afstamning end på moderens, svarer professor i teologi Kirsten Nielsen

"Alfabetet er vel et mindesmærke værd!"

Mine besøg i Armenien og Israel har mindet mig om, hvor privilegerede vi er i vores land, at vi frit kan udgive og læse tekster, der fastholder vores kultur, skriver professor Kirsten Nielsen

Fem salmer til vielse af homoseksuelle

Når to mennesker skal giftes, får de en gave og en opgave. Og salmebogen har rigtig mange salmer, der egner sig til et bryllup, uanset hvem de er, skriver teologiprofessor Kirsten Nielsen

Hvorfor taler Gud i flertal?

Nogle ser flertalsformen som et levn fra tidligere tider, hvor man forestillede sig, at der eksisterede flere guder, skriver professor Kirsten Nielsen

Hvor kom Kains kone fra?

Bibelen giver ikke svar på, hvor Kains kone kom fra, svarer teologiprofessor Kirsten Nielsen

Er Gud mand eller kvinde?

Gud har skabt både mand og kvinde i sit billede, så Gud må ligne både en mand og en kvinde, svarer professor Kirsten Nielsen

Hvad siger Bibelen om at skære i sig selv?

Da Gud har skabt os med krop, sjæl og ånd, vil jeg betragte alle forsøg på at ødelægge det, Gud har skabt, som forkert, mener professor Kirsten Nielsen

Fandt Syndfloden virkelig sted?

Fortællingen om Syndfloden skildrer nogle basale vilkår for menneskelivet, svarer teologiprofessor Kirsten Nielsen

"'Herre' er et meget positivt ord"

Jeg ser det som noget positivt, at den, der velsigner, også har magt til at beskytte os, vise os nåde og sikre os fred, skriver professor Kirsten Nielsen

"Enhver ærlig bøn er en god bøn"

Samtalen med Gud er det naturlige svar på, at det er Gud, der har pustet ånde ind i mennesket, skriver professor Kirsten Nielsen

Hvordan skal Jesu lignelser forstås?

"Lignelsens åbne struktur kræver af os, at vi personligt tager stilling til, hvem vi selv er i fortællingen", svarer professor i teologi Kirsten Nielsen

Hvorfor kaldes Jesus 'Guds lam'?

Bibelen bruger flere steder billeder fra livet som hyrde, svarer teologiprofessor Kirsten Nielsen

Hvad siger Bibelen om bagtalelse?

Bibelen advarer blandt andet om, at bagtalelse og sladder kan få alvorlige konsekvenser i juridiske sammenhænge, svarer professor Kirsten Nielsen

Hvordan forstår jeg Det Gamle Testamente?

Jeg vil anbefale dig at bruge et godt bibelleksikon, hvis du har mange spørgsmål af denne type, svarer teologiprofessor Kirsten Nielsen

Ikke engang himlen er rummelig nok til Gud

For mange af os er gudstjenesten om søndagen ét af de steder, hvor vi hyppigst falder så meget til ro, at vi kan være Gud, mener teologiprofessor Kirsten Nielsen

Hvilket Bibelsted om døden er mest aktuelt?

"Det mest afgørende i kristendommen er Jesu opstandelse og håbet om, at vi også skal opstå", svarer teologiprofessor Kirsten Nielsen

Vi er aldrig alene

"Vi tror på en Gud, der har skabt os af kærlighed og har givet os ansvar", skriver professor Kirsten Nielsen i serien "Hvad er kristendom?"

Hvorfor blev Adam og Metusalem så gamle?

Der var en forestilling i fortællingerne om, at mennesket engang levede tæt på Gud og derfor var mere livskraftigt end "i dag", svarer teologiprofessor Kirsten Nielsen

Hvordan hænger Bibelen sammen?

Man kan sammenligne Bibelen med et lille bibliotek, svarer bibelforsker Kirsten Nielsen

- Livet er den mest overraskende gave

Gud har villet os og kan få noget lyst og godt ud af mørket. Det må være den mest ufortjente gave, vi nogensinde kan få, skriver teologiprofessor Kirsten Nielsen

Gud har en plan

I Daniels Bog møder vi apokalyptikkens forestilling om, at verdens gang ikke er tilfældig, men følger en plan, som Gud har lagt, skriver teologiprofessor Kirsten Nielsen

Det er da også hor at læse pornoblade?

Bibelen giver os ikke en færdig facitliste i forhold til det sjette bud, men nogle pejlemærker for, hvordan vi bedst tager vare på hinanden, svarer teologiprofessor Kirsten Nielsen

Hvordan blev Satan skabt?

Bibelen fortæller ikke noget om Satans skabelse. I Jobs bog nævnes han som én af Guds sønner, skriver bibelforsker Kirsten Nielsen til en læser

Er oversættelsen af salme 23 misvisende?

Der er ikke stor forskel på den nye og den gamle oversættelse. Men måske holder nogle af os mere af den gamle formulering, skriver professor Kirsten Nielsen i et brevkassesvar

forrige