LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

Seneste

artikler skrevet af Kirsten Kjærulff

Spørg

Kan en katolik og en protestant blive gift og begge bevare deres tro?

Findes der en middelvej, når et par, som er henholdsvis katolik og protestant, ønsker at blive gift og få børn sammen, spørger en læser. Katolsk forfatter og foredragsholder Kirsten Kjærulff forklarer, hvorfor der ifølge hende ikke findes en middelvej

I den katolske kirke er ægteskabet et sakramente og har derfor en dybere betydning end i folkekirken.

-Kirsten Kjærulff, katolsk forfatter og foredragsholder

Spørg

Hvordan bliver man frelst?

Jesus løskøbte os jo fra syndens og dødens magt og gav os dermed frelsens mulighed i hænde, svarer katolske Kirsten Kjærulff

Spørg

Er skytsengle mænd eller kvinder?

Engle er faktisk hverken han- eller hunkøn. De er skabt som rene ånder uden fysisk legeme, svarer katolsk forfatter Kirsten Kjærulff

Spørg

Kan vi holde katolsk bryllup i en folkekirke?

Parret må tale med den katolske sognepræst og høre, om der måske kan indgås et kompromis, svarer katolsk forfatter og foredragsholder Kirsten Kjærulff

Englene er lige så virkelige som du og jeg

De kristne mystikere og englene: Utallige mennesker op igennem historien og i vor egen tid har erfaret englenes nærvær og hjælp, mener katolsk forfatter og foredragsholder Kirsten Kjærulff

"Hvor er de virkelige engle blevet af?"

Vi tænker måske på engle som små søde eventyrfigurer. Men der er langt fra dem og til Bibelens fortælling om Guds frygtindgydende og magtfulde medarbejdere, mener katolsk forfatter Kirsten Kjærulff

Hvorfor er abort forbudt i den katolske kirke?

Argumentet for abort, at kvinden skal have lov at bestemme over sin egen krop, er dybt egoistisk og aldeles ukristeligt, mener katolske Kirsten Kjærulff

Kan en anglikaner få nadver i den katolske kirke?

Nej. For hvis man som ikke-katolik modtager den katolske nadver og siger ja til alt det, der ligger i den, så har man sagt ja til at være katolik, svarer katolsk forfatter Kirsten Kjærulff

"Pavens afgang vidner om ydmyghed og visdom"

Jeg vil huske ham som en mand, der forener dyb fromhed og ydmyghed med lysende intelligens og visdom i en 'knælende teologi', skriver katolik og forfatter Kirsten Kjærulff

Er den hellige Pia min skytsengel?

Pia er en næsten ukendt helgen, der led martyrdøden. Du kan bede hende om forbøn, men hun er ikke en engel, svarer forfatter og katolik Kirsten Kjærulff

Hvad er en rosenkransandagt?

Rosenkransen er en Kristus-meditation og rosenkransandagten er en meditativ bøn, der ofte bedes ved indledning til den katolske messe, svarer katolske Kirsten Kjærulff

Hildegard af Bingen ophøjet til kirkelærer

Paven har netop ophøjet Hildegard af Bingen til kirkelærer. Hendes positive menneskesyn er et af de aspekter, som gør hende så aktuel i vor tid, mener katolske Kirsten Kjærulff

Er stigmata et psykologisk fænomen?

Stigmata kan ikke reduceres til psykologi, men forbliver mysterier, der ikke kan forklares rationelt, svarer den katolske forfatter Kirsten Kjærulff

Er jeg den eneste, som har mødt engle?

Nej, oplevelser med engle kan være reelle nok. Men uden fundering i kirkens tro kommer man nemt ud i luftigt, subjektivt sværmeri, svarer katolsk forfatter Kirsten Kjærulff

Sådan beder du en pinsenovene

Perioden mellem Kristi Himmelfart og pinse, de ni dage, hvor apostlene sad i Jerusalem og ventede på Helligånden, kan man markere ved at bede en pinsenovene. Læs her hvordan

Spørg

Hvad betyder stigmata for den katolske tro?

Når fænomenet stigmata især er forbundet med den katolske (og ortodokse) tro, er det fordi, stigmatisering er en form for Kristi efterfølgelse, svarer den katolske forfatter Kirsten Kjærulff

Kan en ateist og en katolik vies katolsk?

"Jeg tror ikke, det er muligt. I hvert fald kan det ikke ske uden en særlig tilladelse fra biskoppen," svarer cand. mag. og katolik Kirsten Kjærulff

Katolik: Vi lever i et tæt fællesskab med de døde

"Til allehelgen beder vi for de afdøde, og vi beder dem gå i forbøn for os. Vi er ét levende, bedende fællesskab af levende og døde, engle og helgener," skriver den katolske forfatter Kirsten Kjærulff

Min mands røgelse generer hele familien!

"Kirkerøgelse er, så vidt jeg ved, slet ikke beregnet til brug i private hjem," svarer katolsk forfatter Kirsten Kjærulff

Vi går ind i en tid med anger og bod

Askeonsdag er indledningen til katolikkernes store faste. Følg med, når katolske Kirsten Kjærulff blogger om fasten på kristendom.dk

Hvorfor accepterer kristne ikke slør?

Slør i Bibelen var tegn på, at kvinden var underordnet sin mand. Det kvindesyn har mange svært ved at acceptere i dag, svarer katolske Kirsten Kjærulff

Katolsk-luthersk nadverslagsmål

Du misforstår den lutherske nadverpraksis, skriver pastor Magnus Sørensen til katolske Kirsten Kjærulff. Den protestantiske frihed til selv at fortolke Bibelen er problematisk, svarer hun

DEBAT:- Hold op med at kalde dig katolik

Kaare Rübner Jørgensen har ekskommunikeret sig selv, mener Kirsten Kjærulff i sin afsluttende bemærkning om den katolske kirkes lære

- Rübner Jørgensen repræsenterer ikke Kirken

Det er folk som Kaare Rübner Jørgensen, der er med til underminere Kirkens fundament, ikke dens syndige præster, mener katolik Kirsten Kjærulff

Den katolske kirke hetzes af pressen

Sex-skandalerne i Den katolske Kirke må på alle mulige måder forhindres, men pressens måde at behandle skandalerne på er i sig selv pinlig og tendentiøs, skriver katolske Kirsten Kjærulff

Klassiker

Hvem var Lucia?

Hvem var Santa Lucia, som fejres med optog den 13. december rundt omkring i landet? Få historien om den unge martyr, som bar lys på hovedet, og hvis navn også betyder lys

Skærsilden er en ventesal til Himlen

I katolsk teologi er skærsilden en realitet. Her skal sjælen renses, før den kan se Gud, fortæller katolik Kirsten Kjærulff

Jesus var heller ikke gift

Sex skal holdes inden for ægteskabet. Men det er ikke nødvendigt at gifte sig for at leve fuldt ud, skriver katolske Kirsten Kjærulff i et svar til Karen Larsen

- Sex er helligt

Først når mand og kvinde forenes i kærlighed, realiserer de mest fuldkomment deres gudbilledlighed, skriver katolske Kirsten Kjærulff. Og derfor er ægteskabet et sakramente

Burde danske kirker udnævnes til valfartskirker?

Mange danske kirker er valfartskirker, set med katolske øjne. I Karup findes resterne af det største valfartssted i dansk middelalder, skriver Kirsten Kjærulff

Mirakler sker også i dag

Fordi Jesus stadig er nærværende, kan Han gribe ind i menneskers liv ligesom på Bibelens tid, skriver katolik Kirsten Kjærulff

Kan jeg være katolik og ønske hævn?

Du må bede Helligånden om hjælp til at tilgive din families mordere, skriver katolik Kirsten Kjærulff til en læser

En pilgrim er en rejsende i længsel

Målet med valfart er ikke vandringen i sig selv. Målet er at møde Gud. Kirsten Kjærulff skriver om den katolske valfart

- Jesus kom ikke for at dømme

Kan man blive gift i den katolske kirke, hvis man har haft sex udenfor ægteskab? Katolik Kirsten Kjærulff svarer

- Du er altid i Guds hænder

Når du er døbt, vil Gud også beskytte dig mod den onde, skriver katolske Kirsten Kjærulff

Alle døbte er præster

Der er stor forskel på, hvilken vægt protestanter og katolikker lægger på det kirkelige hierarki af præster, biskopper og pave. Læs en katolsk og en luthersk version af sagen

Vi har brug for vejledere

Det er en stor misforståelse, at helgener eller Paven er mellemled mellem Gud og mennesker. De er først og fremmest vejledere, skriver katolske Kirsten Kjærulff

Når den ene part vil konvertere

Din mand må gerne være protestant, men overvej konsekvenserne af et blandet ægteskab, skriver Kirsten Kjærulff

forrige