Seneste

artikler skrevet af Kjeld Holm

Refleksion

Kjeld Holm: Vi er ved at miste fornemmelsen for ret og uret

Der er grund til at råbe vagt i gevær, når et flertal i Folketinget tilsidesætter magtfordelingens grundlag ved at bemyndige integrationsministeren til rent administrativt af fratage danske statsborgere deres statsborgerskab

Refleksion

Venlighed skaber livsmod

Venlighed er nødvendigt for demokratiet, skriver tidligere biskop Kjeld Holm i denne uges refleksion

Refleksion

Puritanerne er tilbage

Puritaneren ved altid, hvad der rigtigt, og hvad der er forkert. Også på andres vegne. Ofte sker det med henvisning til diverse videnskabelige undersøgelser, der ikke anfægtes. Men i det totalitære kan alt bevises, og tvivlen er kriminaliseret, skriver Kjeld Holm

Refleksion

At se verden med andres øjne

Det er vigtigt, at børn selv oplever. Det duer ikke, at oplevelsen kommer fra en anden, skriver tidligere biskop Kjeld Holm

Refleksion

Tidligere biskop: Jeg er allerede valgtræt

Folketingsvalg, europa-parlamentsvalg og hverdagsvalg. Det ene overtager det andet, og det gør tidligere biskop Kjeld Holm godt træt

Refleksion

Kjeld Holm: Derfor er kristendommen de uværdiges religion

Naturligvis er det rigtigt, at intet menneske er hævet over kritik og også må finde sig i vores foragt. Men ethvert menneske skal have lov til at insistere på sin værdighed, om man så sidder i fængsel eller demensudslukt på et psykiatrisk hospital, skriver tidligere biskop Kjeld Holm

Refleksion

Familiens ritualer giver julehygge i en uhyggelig verden

Tager jeg min egen familie, er der en juleskik, der er gået igen år efter år. Vi skal nemlig se ”Fra den gamle købmandsgaard”, der kun er en julefilm de sidste 10 minutter. For mit vedkommende begyndte det samme år, som filmen fik premiere, i 1951. Med mine forældre så jeg den da som seksårig i Kinopalæet på Søndertorv i Haderslev, skriver Kjeld Holm

Herrens Veje, afsnit otte: Skyld og lidenskab følges ad

Herrens veje har udviklet sig til et kammerspil, hvor det ydre drama er blevet et indre. Der skal dog både liv og lidenskab til, hvis Christians speciale om Kierkegaard skal få ham til at forstå sig selv i sin eksistens, skriver tidligere biskop Kjeld Holm

Julekalender

Kjeld Holm: For mig har julen englelyd

1. december: Jeg har haft mere end fyrre juledagsgudstjenester i mit lange præsteliv, og ikke én gang har jeg holdt en gudstjeneste juledag, uden at jeg har valgt salmen "Julen har englelyd". Dens historie griber mig, skriver tidligere biskop Kjeld Holm

Refleksion

Kjeld Holm: Jeg savner hæderlige politikere

Alting forandrer sig, men måske skulle vi være opmærksomme på, at der også er forhold i tilværelsen, som netop ikke forandrer sig, skriver tidligere biskop Kjeld Holm

Refleksion

Kjeld Holm: Er vi stadig et retssamfund?

Populismen er blevet højeste norm til erstatning for retssamfundet. Af og til grænsende til det latterlige, skriver tidligere biskop Kjeld Holm

Refleksion

E-Boks er symbolet på systemets tyranni, som kun handler om effektivitet

Jeg har den største respekt for det danske sundhedsvæsen. Og jeg kan kun sige godt om kompetente læger, empatiske og professionelle sygeplejersker og muntre portører. Det er ikke her, det halter, det er derimod i den systemverden, der totalt dominerer livsverdenen, og hvis eneste succeskriterium er effektivitet, skriver tidligere biskop Kjeld Holm

Refleksion

Kjeld Holm: Er udgrænsning blevet vores nationalkarakter?

Når det i skrivende stund tyder på, at man i ghettoområder skal kunne fordoble straffe i forhold til, hvad der ellers gælder i det øvrige samfund, så er det netop denne retssikkerhedens og lighedens uopgivelighed, man er i færd med at forlade, skriver tidligere biskop Kjeld Holm

Refleksion

Testkulturen fører til dæmoni

Vi fik de nationale tests, og det er der blevet talt meget om siden. De er sagligt og vedholdende blevet kritiseret, uden at man fra regering og Folketings side har gjort det eneste rigtige, nemlig at afskaffe dem, skriver Kjeld Holm.

Refleksion

Der er behov for julefred fra den maniske debatkultur

Debat er ikke kronjuvelen i demokratiet. Det er derimod samtalen, hvor det handler om den grundlæggende enighed og ønsket om fælles løsninger, mener tidligere biskop Kjeld Holm

Refleksion

Det abstrakte folk og den reelle folkelighed?

Det folkelige Danmark har aldrig været nogen entydig størrelse. Der er både kort og langt mellem mennesker, i livsopfattelser og holdninger, skriver Kjeld Holm

Boguddrag

Tidligere biskop: Derfor begyndte jeg at vie homoseksuelle

Kjeld Holm er aktuel med erindringsbogen "Samklang og misklang", hvor han blandt andet fortæller om sin tid som biskop over Aarhus Stift. Her tog han til tider kontroversielle beslutninger, blandt andet åbnede han domkirkens døre for vielse af homoseksuelle. Læs et uddrag af bogen her

Refleksion

Tidligere biskop: Det politiske liv bliver mere og mere åndløst

Det politiske liv bliver mere og mere åndløst. Det væsentlige i livet – ifølge regeringen – er, at borgerne kan beholde noget mere af det, de tjener. Parallelt hermed er ordene kunst og kultur totalt fraværende i de mange bind, der udgør forslaget til finanslov, skriver Kjeld Holm i refleksion

Debat

Kjeld Holm: Polemik om begravelsesprædiken er sladder

Det er fint med polemik, men den er lettere at tage alvorligt, hvis den har et forhold til det, der polemiseres mod. Ellers bliver det – som i dette tilfælde – ikke til bedemandssnak, men til sladder, skriver Kjeld Holm om kritik af begravelsesprædikener

Refleksion

Jeg savner Bodil Koch

Kjeld Holm har svært ved at få øje på lige så markante og engagerede politikere som den første kvindelige kirkeminister i verden, Bodil Koch

Refleksion

Kjeld Holm: Enøjetheden, der ikke vil dø

Så mange ældre indvandrere lever i dag i fattigdom, stor fattigdom. Og det er næppe befordrende for integration eller opløsning af parallelsamfund, som byrådet i Aarhus går til kamp mod ved at forbyde kønsopdelt svømning. Men et politisk engagement gør sig åbenbart bedst, når det reduceres til symbolpolitik, skriver tidligere biskop Kjeld Holm

Refleksion

Opgør med politikernes patetiske moraliseren

Politikerne er selv i stand til at ændre deres manglende troværdighed i befolkningen ved at drive politik og holde op med at se sig selv som et moralismens præsteskab, skriver tidligere biskop Kjeld Holm

Refleksion

Viden, historie, poesi, engagement: En programerklæring

Med denne enhed af viden og erfaring bliver både skildringer og polemik til refleksioner, der hæver sig over døgnets kår, uden at fornægte, at vi er til stede her og nu, skriver Kjeld Holm i refleksion

Debat

Kjeld Holm: Selvfølgelig må en biskop udfordre den politiske elendighed

21 år som biskop har lært mig, at en biskops opfattelse ikke anfægter mennesker i stiftet til at tage et andet standpunkt. Det er en overophedning af bispeembedets betydning, hvis man tror, at det berøver folkekirkemedlemmer deres selvstændighed, skriver Kjeld Holm

Ugens debat

Svømmepiger og dem uden fædreland

Svømmepigerne levede op til den olympiske idé, at det ikke handler om at vinde, men om at være med. En idé, der ellers for længst er fortrængt, af hvilken grund glæden også er blevet en sjældenhed i elitesport. Jeg vil håbe, at de bliver forbilleder i dansk sammenhæng meget længe, skriver Kjeld Holm

Kirkeligt set

Machoteologi i folkekirken

Machokristendommen er ankommet til det folkekirkelige landskab, den bløde – og det er vel mest kvindelige præster, der her tænkes på – er på retur. Fred med det, men man bliver alligevel glad, når man møder andre ord og helt andre teologiske overvejelser, skriver Kjeld Holm

forrige