Seneste

artikler skrevet af Jens Bruun Kofoed

Spørg

Hvornår er Det Gamle Testamente skrevet?

Hvornår og hvordan er Det Gamle Testamente blevet til, og hvilke vidnesbyrd har man at gå efter, spørger en læser. Professor Jens Bruun Kofoed svarer

Spørg

Er det jordiske og det bibelske Israel det samme?

Kunne det tænkes, at det jordiske Israel og det bibelske Israel er to forskellige ting? Hvilken betydning har det, hvis det bibelske Israel skal forstås åndeligt, spørger en læser. Teologiprofessor Jens Bruun Kofoed svarer

Spørg

Hvor lang tid brugte Gud på at skabe jorden?

Hvor mange år brugte Gud på at skabe jorden, spørger en læser. Tidligere sognepræst og kernefysiker Poul Martinsen og teologiprofessor Jens Bruun Kofoed giver hver deres svar

Spørg

Hvordan skal hellige tekster læses?

I moderne litteraturvidenskab er der et væld af fortolkningsmetoder blandt andet den forfatterorienterede og den læserorienterede, svarer professor i Det Gamle Testamente Jens Bruun Kofoed

Spørg

Har Gud nogensinde opfordret til folkemord?

Afstraffelsen af en hel folkegruppe finder kun sted i forbindelse med Israels bosættelse i Kana’an, svarer professor Jens Bruun Kofoed

Spørg

Er kristendommen en religion?

Hvis du har hørt en teolog sige, at kristendommen ikke er en religion, handler det blandt andet om, hvordan kristne ser på spørgsmålet om frelse, forklarer professor og ph.d. ved Dansk Bibel Institut Jens Bruun Kofoed

Får kreationister ikke kristne til at fremstå latterlige?

Når der stadig er kristne, som forklarer livets tilblivelse kreationistisk eller som intelligent design, må det kvalificerede spørgsmål være på hvilket grundlag, de gør det, svarer lektor og ph.d. ved Dansk Bibel Institut Jens Bruun Kofoed

Hvorfor ikke tolke Bibelen billedligt?

Reformatorerne insisterede på en historisk og bogstavelig fortolkning af Bibelen for at fange forfatterens oprindelige hensigt med teksten, derfor er den tropologiske og mere billedlige fortolkning ikke den primære, svarer lektor og ph.d Jens Bruun Kofoed

Moses har da skrevet Mosebøgerne, ikke?

Religionsforsker Hans J. Lundager Jensen og bibelforsker Jens Bruun Kofoed fremhæver begge, at Mosebøgerne er skrevet af flere forfattere, men er ikke enige om skrifternes historiske pålidelighed

Dyrker danske kirker dommedagsprofetier?

Der er stor forskel på, hvordan man fokuserer på dommedag i de enkelte menigheder, svarer bibelforsker Jens Brun Kofoed

Hvordan opstod verden?

Hvad enten man tror på Bibelen eller Big Bang, må man antage, at noget eller nogen eksisterede forud for og var årsag til begyndelsen, svarer bibelforsker Jens Bruun Kofoed

Hvordan forenes tro og videnskab?

Tro og videnskab beskæftiger sig med forskellige spørgsmål. Det er dømt til at gå galt, når teologer eller naturvidenskabsfolk bevæger sig uden for deres område, svarer bibelforsker Jens Bruun Kofoed

Hvad siger Bibelen om genmanipulation?

Bibelen består af tekster fra oldtiden, men man kan udlede nogle generelle etiske retningslinier af visse bibeltekster, svarer bibelforsker Jens Bruun Kofoed

Ville Gud skabe konflikt i Første Mosebog?

Bibeltekster kan tolkes forskelligt afhængigt af, om du læser med en fænomenologisk, religionshistorisk eller en skabelsesteologisk vinkel, svarer bibelforsker Jens Bruun Kofoed

Har dyr en sjæl ifølge Bibelen?

Dyr har ikke på samme måde som mennesket 'livsånde,' svarer bibelforsker Jens Bruun Kofoed

Kan religion og videnskab forenes?

Det er vigtigt at erkende foreløbigheden i både bibeltolkning og videnskab, svarer Jens Bruun Kofoed, der er ph.d. og adjunkt ved Dansk Bibel-Institut

Kan vi bare tolke Bibelen, som vi vil?

Teksten sætter selv nogle rammer for sin fortolkning. Men der er stor forskel på, om man opfatter Bibelen som menneskers tanker om Gud eller som gudsåbenbaring, svarer teologiunderviser Jens Bruun Kofoed

Hvor fik Kain sin kone fra?

Vi skal være forsigtige med at svare på spørgsmål, når vi ikke har informationer nok, mener bibelforsker Jens Bruun Kofoed

Tatovering er op til dig selv

Det Gamle Testamentes forbud mod tatovering gælder ikke kristne i dag. Vi må selv overveje, hvordan vi ærer Gud med vores legeme, skriver bibelforsker Jens Bruun Kofoed

Hvad ved vi egentlig om Moses?

En bruger spørger, hvornår Moses levede. Bibelforskerne Hans J. Lundager Jensen og Jens Bruun Kofoed giver hver deres bud

Klassiker

Er det forkert at spise flæskesteg som protestant?

Svaret er både et ja og nej! Ja, fordi Bibelens Gud er uforanderlig og det princip, som afholdelsen fra at spise svinekød er et udtryk for, er tidløst. Nej, fordi det ikke længere er afholdenheden fra svinekød, der viser den troendes respekt for Guds væsen, skrev lektor i Det Gamle Testamente Jens Bruun Kofoed tilbage i 2009

Hvad er menneskehedens alder ifølge Bibelen?

Overordnet set tror jeg, det er vigtigt ikke at søge efter svar i bibelteksterne på spørgsmål, som de ikke svarer på, skriver adjunkt Jens Bruun Kofoed

Jubel og harpespil hører sammen

Harpen er et symbol på den ære og lovprisning, som tilkommer Gud. Dog lod de landflygtige israelitter harperne hænge, forklarer adjunkt i Gammel Testamente Jens Bruun Kofoed

Johannes Åbenbaring er en billedbog

Det kan være svært at tolke billederne i Åbenbaringsbogen, men Babylon den Store er et symbol på menneskets oprør mod Gud, skriver cand.theol. Jens Bruun Kofoed

Vi ved ikke hvornår Adam og Eva blev skabt

Man kan ikke uden videre regne sig tilbage til tidspunktet for Adam og Evas skabelse ved hjælp af de bibelske slægtstavler, skriver cand.theol. Jens Bruun Kofoed

Er Jobs Bog et folkeeventyr?

Det er bemærkelsesværdigt, at Job i Ezekielsbogen og Jakobsbrevet tilsyneladende er forstået som en historisk person, skriver cand.theol. Jens Bruun Kofoed

Kan man være naziræer i dag?

Naziræerløftet i Det gamle Testamente gav lægmanden mulighed for frivilligt at hengive sig til Gud for en kortere eller længere periode, forklarer cand.theol. Jens Bruun Kofoed

Israels konger

I dette svar giver cand. theol. Jens Bruun Kofoed gode råd om hjemmesider, der behandler den israelske kongerække fra kong Salomo til Jesu fødsel

Er skabelsesberetningen bare en metafor?

Vores virkelighedsforståelse øver i høj grad indflydelse på, hvordan vi tolker teksten, skriver cand. theol. Jens Bruun Kofoed

Blev Metusalem virkelig 969 år gammel?

Måske er de høje aldersangivelser i 1. Mosebog udtryk for en for os ukendt måde at gengive tidsrum på, skriver teolog Jens Bruun Kofoed

Det Gamle Testamente kaldes også Den hebraiske Bibel

Til forskel fra jøderne anser de kristne Jesus Kristus som den lovede Messias, og læser derfor Ny Testamente i forlængelse af Gammel Testamente, skriver cand. theol. Jens Bruun Kofoed i dette svar 

Polakkernes svære forhold til holocaust

Selvom Polen er kommet med i EU, er der ingen garanti for, at der ikke findes antisemitisme i befolkningen og hos meningsdannere. Tværtimod er den på det seneste kommet frem i æteren hos en populær radiostation, der støtter regeringen, men nu er kommet i modvind hos Vatikanet

Jesus er præst for evigt

BIBELENS MYSTIK: Rygraden i den gammeltestamentlige kult var det aronittiske præsteskab, men der introduceres imidlertid også et andet præsteskab i form af Melkisedek. Læs Jens Bruun Kofoed forklaring

Oversættelse er ikke en eksakt videnskab

GAMMEL TESTAMENTE: Hvad indebar det, at israelitterne skule opfatte frugttræerne som uomskårne i tre år? Jens Bruun Kofoed svarer

Hvor blev liget af?

BIBELTOLKNING: Teolog Jens Bruun Koefod behandler den mystiske bibeltekst, der fortæller, at djævelen sloges med en engel om Moses' lig

Det gamle og det nye gudsfolk

FORTOLKNING: Hvad eller hvem er de to oliventræer, som bl.a. omtales i Gammel Testamente? Lektor Jens Bruun Kofoed svarer

Uddrivelsen var en sjælesørgerisk handling

SYNDEFALDET: Selv om det rent faktisk lykkedes mennesket at blive som Gud, så blev det ikke til velsignelse men til forbandelse for dem, fortolker Jens Bruun Kofoed

Det gamle Israels historie ændrer sig

KRONIK De antikke religiøse tekster bør til trods for vor viden om politisk og religiøs propaganda betragtes som uskyldige i historieforfalskning, indtil det modsatte er bevist

Jesu lære er frelseshistoriens foreløbige klimaks

NÆSTEKÆRLIGHED: Loven skal ses som et udtryk for, hvordan Guds folk skal reagere på frelsen - at den, der bliver elsket, elsker tilbage, skriver Jens Bruun Kofoed

forrige