Seneste

artikler skrevet af Kristian Larsen

Fejrer alle kristne påske samtidigt?

I weekenden falder den ortodokse kirkes påske. Det skyldes forskellige kalendere, forklarer ortodokse Kristian Larsen

Nyt kirkeår

I dag begynder et nyt år i den ortodokse kirkes kalender

Det kirkelige nytår indrammes af Gudsmoders hensoven og Gudsmoders fødsel. Nytåret er desuden en anledning til at sige tak for alle Guds gaver, for godt vejr og for rigelig regn, skriver cand.scient.pol Kristian Larsen

Synspunkt

Ortodoks: Derfor fejrer jeg mortensaften

For mig som ortodoks handler mortensaften om at mindes den hellige Martin af Tours, glæde sig over Guds gaver og at faste som forberedelse til Kristi fødsel, skriver cand.scient.pol Kristian Larsen

Min favorithelgen

Den hellige Maria af Egypten er en kilde til håb

På søndag mindes de ortodokse kristne den hellige Maria af Egypten, som levede et udsvævende liv, indtil hun oplevede, at en usynlig kraft forhindrede hende i at gå ind i Opstandelseskirken i Jerusalem, fortæller ortodokse Kristian Larsen

Synspunkt

Ortodoks: Fælles påskedato kan ikke fjerne splittelsen i kirken

Mange ortodokse vil sikkert være positive overfor ønsket om en fælles påskefejring, men de vil næppe tillægge det større betydning. Kristenheden bliver ikke forenet, fordi påsken fejres på samme dag, mener cand.scient.pol. Kristian Larsen

Spørg

Hvorfor kan jeg ikke blive konfirmeret som ortodoks?

Der er ikke noget i vejen for, at du som ortodoks bliver konfirmeret set fra folkekirkens synspunkt, men problemet er, at du træder ud af den ortodokse kirke, hvis du modtager nadver udenfor den ortodokse kirke, svarer ortodokse Kristian Larsen i en korrespondance

Spørg

Hvad går opblødningen af det store skisma ud på?

I 1965 oplæste den katolske pave Paul den Fjerde og den økumeniske patriark Athenagoras den Første en fælles erklæring og udtrykte håb om, at bruddet mellem kirkerne ville blive helet, svarer cand.scient.pol. Kristian Larsen

Spørg

Rejste den hellige Helena til Palæstina?

Helenas rejse var formentlig både en pilgrimsfærd, en bodsrejse og en støtte til hendes søn, hvis regime mødte modstand, svarer ortodokse Kristian Larsen

"Faste er at stå i mod den indre modstand"

I fasten opdager det, at man med Guds hjælp kan stå imod, og at fristelser er noget der kommer indefra, skriver cand.scient.pol Kristian Larsen

Ortodoks kristen: Muslimske skikke har rødder i kristendommen

Mange udskældte elementer i islam har oprindeligt en kristen baggrund. Det taler man ikke meget om, ligesom man heller ikke taler om den mest markante forskel i forhold til kristendommen kristusopfattelsen, mener Kristian Larsen, cand.scient.pol. og ortodoks kristen

Hvordan ser ortodokse på treenigheden?

Trosbekendelsen udtrykker Kirkens syn på treenigheden også den ortodokse, forklarer Kristian Larsen, som selv er ortodoks kristen

Danmarks forfejlede integrationspolitik ses i ghettoerne

Problemet med danske ghettoer er ikke boligområderne i sig selv, men at vi i Danmark lever i en lukket og ekskluderende kultur hvor de anderledes og de socialt dårligt stillede ikke kan få anden plads end på kanten af samfundet

Hvorfor forbud mod krydsede ben?

Den ortodokse kirke lægger stor vægt på ærbødighed i kirken, skriver ortodokse Kristian Larsen

Hvordan foregår en ortodoks begravelse?

Den ortodokse kirkes liturgier og tjenester foregår efter en rimelig stram model, som dog godt kan tilpasses på nogle områder, svarer ortodoks kristen Kristian Larsen

Hvorfor faste fra olivenolie?

Olivenolie styrker kroppen, og faste handler om at udfordre kroppens krav, skriver Kristian Larsen, der er ortodoks kristen

- Kroppen skal ikke styre os

Kristian Larsen oplever det som en lettelse, at den ortodokse kirke foreskriver helt bestemte regler for fasten

Hvad betyder skriftstedet med ploven?

Vi skal lægge kræfterne i og rette blikket fremad i samarbejdet med Gud, svarer ortodokse Kristian Larsen. Også selvom vi kan blive fristet til at se tilbage

Kirkefader beskyttede fjende af kirken

Den kristne kirke har gennem århundreder beskyttet forfulgte, skriver ortodokse Kristian Larsen og fortæller en beretning om kirkeasyl fra det 6. århundrede

Frister Gud os?

Den onde har ikke mere magt end Gud tillader, svarer ortodoks kristen Kristian Larsen. Bønnen led os ikke ind i fristelse er en bøn om, at Gud vil beskytte os mod det onde

- I pinsen fejres Treenigheden

I den ortodokse kirke er pinsen en fejring af den Hellige Treenigheds åbenbaring og en påmindelse om den messianske tids begyndelse

Det er altid de andres skyld

Yderliggående politiske ideologier har en indre struktur til fælles centreret omkring det at være et offer

Hvad er ortodoks kristendom?

Kristi kirke er for ortodokse nærmest, hvad Bibelen kan siges at være for protestanter, skriver cand.scient.pol. og ortodoks kristen Kristian Larsen i kristendom.dks brevkasse

Bibelen er ingen facitliste

RELIGION OG POLITIK: Som samfundsdebattør må man lægge sine argumenter ærligt og redeligt frem og ikke angive alternative begrundelser af hensyn til den areligiøse politiske korrekthed

Troen har en plads i politisk debat

RELIGION OG POLITIK: Kristen tænkning har på mange måder noget værdifuldt at bibringe samfundsdebatten

Når rationalitet kvæler religion

RELIGION OG POLITIK: Kai Sørlanders ambition er at finde en formular, der udgrænser islam, og som samtidig reducerer kristendom til at være et statisk, kulturbærende element

Vi har alle et ansvar over for skaberværket

KRISTENDEMOKRATERNE: Klimakrisen er et fingerpeg om, at vi kan blive rigere på at hjælpe hinanden frem for ved at dræne jorden for værdier

Nationalisme har ingen plads i den ortodokse kirkes tro

Den ortodokse kirke har ingen vestlig "blufærdighed", og ser ingen grund til at sætte sit lys under skæppe. Tværtimod lægger den vægt på at være tydeligt til stede i samfundet. I nogle tilfælde har det udartet sig til et meget tæt forhold mellem kirke og politik, skriver Kristian Larsen

Den græske ortodokse kirke ruster sig også til premiere

Ikke kun den katolske kirke er gået filmen "Da Vinci mysteriet" i møde med kritik. Den ortodokse kirke i Grækenland uddeler et hæfte til kirkegængerne umiddelbart før premieren, som tilbageviser påstandene i filmens forlæg, Dan Browns roman af samme navn

Ødelæggelse af naturen er en synd

For patriarken, der er den ortodokse kirkes centrale biskop, har kampen for miljøet høj prioritet. Kristne har ikke kun ret til at forvalte naturressourcerne, men også pligt til at beskytte Guds hellige skaberværk, mener Patriark Bartholomæus

Spørg om kristendom

Hvilke regler fastsætter den ortodokse påske?

"For at fastholde enheden i den ortodokse kirke har man valgt fortsat at beregne påsken efter den gamle julianske kalender," skriver Kristian Larsen

Synd skiller mennesket fra Gud

Et af de få tabuer, der findes i vore dage, er tanken om, at noget kunne være syndigt. En munk fra 1600-tallets Grækenland siger i sin bog "Syndernes frelse", at synd angår forholdet til Gud. Han beskriver otte hovedsynder og fortæller om vejen til frelse

Ortodokse i Danmark

Kristenheden i Danmark var ortodoks på vikingernes tid, og efter mange års adskillelse er den ortodokse kirke ved at vinde indpas igen. Men oprindeligt var Danmark ortodokst kristent. På den hellige Ansgars tid var der én fælles kirke fra Norden til Anatolien, og kristendommen i Danmark adskilte sig i flere hundrede år stort set ikke fra østens kirke.

Den græske kirke giver jord til muslimer

Hvad der synes umuligt i Danmark, sker nu i Grækenland, hvor kirken vil hjælpe muslimer med at få moske og begravelsesplads

Den græske kirke giver jord til muslimer

Hvad der synes umuligt i Danmark, sker nu i Grækenland, hvor kirken vil hjælpe muslimer med at få moske og begravelsesplads

Munke viser vejen

I den ortodokse kirke bliver visse munke og præster kendt for deres visdom og hellighed, og de kan få en stor skare af "åndelige børn"

forrige