Seneste

artikler skrevet af Brian Patrick McGuire

Spørg

Er den tyske pilgrimsrute Via Romea ny?

En ven og jeg kunne ikke finde noget kort over Via Romea nogen steder på nettet, og desuden er ruten helt utrolig ringe mærket op. Er Via Romea en ny rute, spørger en læser? Professor Brian McQuire svarer

Debat

Adskillelsen af Luthers to regimenter har aldrig fungeret

Det er muligt, at den nuværende forbindelse mellem stat og kirke handler mere om en udvandet civilreligion end om evangelisk lutherdom, men adskillelsen mellem stat og kirke har aldrig fungeret, skriver professor emeritus i historie

Spørg

Kan man vandre til Lourdes året rundt?

Kan man gå pilgrimsvandring til Lourdes på alle tider af året, eller er det i bestemte uger i faste rammer planlagt af for eksempel "Den Nordiske valfart til Lourdes", spørger en læser. Professor Brian Patrick McGuire svarer

Kronik

Politikere, som bruger middelalderligt som fyord, er ikke til at stole på

Uden den ”middelalderlige muslimske kultur” ville vi i Vesteuropa have været meget fattigere med hensyn til matematik, filosofi og teologi. Den store europæiske middelalder er fundamentet for stort set alt, som vi er i dag, og derfor er politikere, som bruger ”middelalderligt” som et fyord ikke til at stole på

Kronik

Store øjne og Guds tilstedeværelse

Tim Burtons nye film ”Big Eyes” havde i går premiere i danske biografer. Filmen fortæller historien om parret Walter og Margaret Keane, der i 1960'erne skabte en regulær kunstsensation i Californien. Dagens kronikør, der er stedsøn af Margaret Keane, mener, at historien om hende afspejler Vestens kultur siden 1960'erne

Kronik

Hvad er dannelse i grunden?

Alt var ikke bedre i gamle dage, men nutidens hurtige og overfladiske kontaktformer fjerner muligheden for inderlighed og meningsfuld kommunikation. Og det går ud over dannelsen i vores kultur, der hviler på et kristent grundlag og til syvende og sidst må handle om at elske sin næste, uanset om denne er jøde, muslim, kristen, agnostiker eller ateist

Den kristne kirkes middelalderreformationer: en udfordring

I forbindelse med reformationsjubilæet i 2017 vil historien om Luther blive fortalt igen og igen, og middelalderkirken vil blive set som den store stygge ulv, der skulle bekæmpes. Men middelalderkirken er vores ophav. Det er herfra, vores verden går. Derfor er middelalderkirkens reformationer mere end fortiden. De er en udfordring i nutid og fremtid

Jeanne d'Arc, Aalborg og middelalderens tilbagekomst

Kirken indtil 1500-tallet var frodig og kreativ med hensyn til menneskers muligheder for at nærme sig Gud. 500-året for Martin Luthers reformation af den kristne kirke giver os anledning til at tænke over, hvad reformationen betød for den europæiske kultur

USA bliver nødt til at gribe ind denne gang

Situationen i Syrien skiller sig ud fra konflikterne i Irak og Libyen, fordi det drejer sig om et styre, der slår sit eget folk ihjel, skriver Brian Patrick McGuire

Paver og klosterordener - et historisk overblik

Den nye pave Frans er medlem af jesuiterordenen, men de allerfleste paver har været medlemmer af kirkens almindelige præstestand uden at være tilknyttet en speciel orden, skriver professor emeritus i historie Brian Patrick McGuire

Trøstebrev til de nye universitetsstuderende

Dagens kronikør, der er professor emeritus, byder årets nye universitetsstuderende velkommen med nogle gode råd og nogle advarsler om den akademiske verden, de nu træder ind i. Han minder dem samtidig om, at universitetet ikke er den eneste vej til det gode liv

Europas identitet: en gammel og en ny kristen spiritualitet

Gang på gang har historiske begivenheder betydet, at kristendommen blev erklæret død og borte, men den har det med helt udramatisk at komme igen, og den er fortsat en ufravigelig del af den europæiske kulturarv, mener dagens kronikør

Religionsfrihed og religionslighed - en blandet arv

Særstatus I dag sikres mennesker og institutioner lighed for loven. Men folkekirken indtager en grundlovssikret fortrinsstilling, der går tilbage til det sene Romerrige. Kirkens position indebærer, at dansk selvforståelse hviler på en type kristendom, som én ud af fem danskere ikke accepterer og ikke føler sig som en del af

DEBAT: Cølibatets pris har været for høj for kirken

Den nuværende pave insisterer på, at cølibatet er en nødvendig del af den katolske kirkes liv, men hermed misforstår han kirkens historie og cølibatets forholdsvis marginale betydning

Gud er venskab - en hyldest til Aelred af Rievaulx

Den kristne verden er i dag rigere takket være Aelred af Rievaulx' liv, skrifter og vidnesbyrd om venskab som en afgørende del af det kristne liv, skriver historieprofession ved RUC, Brian Patrick McGuire

Solen står stille: en historikers trosbekendelse

Vi ved alle, at vi skal dø, og vi bruger en stor del af livet til at komme overens med denne tanke. Men denne proces har en mening, først i erkendelsen af, at den finder sted, og bagefter i glæden over, at der er noget, der fornyer sig

Regeringens mistro over for det intellektuelle liv

KRONIK Bertel Haarder (V) og hans fæller i regeringen svigter over 800 års europæisk tradition, hvorunder universiteter og andre uddannelsesinstitutioner fik lov til at administrere sig selv

Der er brug for mere latinundervisning

LATIN: Samtidig med globalisering af nutiden indskrænkes kendskabet til fortidens europæiske verden. Latin er helt nødvendig for at forstå den europæiske kulturarv

Farvel til Danmarks Radio

DANMARKS RADIO : I årtier har DR været en institution, der har holdt et kvalitetsmæssigt højt niveau. Nu bliver den smadret

Historien om civilsamfundets udvikling

KULTURHISTORIE : Judith Winther har skrevet en provokerende og inspirerende bog, der dog i visse passager bærer præg af en nedvurdering af kristendommen som kulturbærende faktor

Bernard af Clairvaux -- den første europæer

KRONIK: Munken Bernard af Clairvaux fik med sit karismatiske væsen grundlagt nye cistercienserklostre overalt i Europa. Bernard var stor tilhænger af venskab, men også forsvarer af krig som et rimeligt instrument i kristne hænder

Det globaliserede Sorø

DANMARK OG VERDEN: Sørine Gotfredsen dyrker den samme landsby-idyl som Dansk Folkeparti

Middelalderens danske almindelige kirke

Protestantisk propaganda har siden reformationen skygget for det sande billede af kristendommens indflydelse på det danske folk. For senmiddelalderen var faktisk en eksplosion af fromhed i pilgrimsfart, helgendyrkelse, kirke- og klosterbyggeri.

Det vestlige hykleri

En ny rapport afslører hykleriet hos lande og regeringer, der taler om menneskelige værdier og samtidig er med til at kriminalisere det miljø, som flygtninge er nødt til at gøre brug af for at redde sig i sikkerhed

Stor bekymring for radioen

KOMMENTAR: Hvor P1 hidtil har bestået af redaktioner, der har sat pris på samarbejde og teamwork, bliver fremtidens radio alles kamp mod alle

En mur af mistanke

KOMMENTAR: Vores måde at behandle asylansøgere på er med til at nedbryde dem som mennesker. Vi kunne begynde med at tilbyde dem arbejde, mens de venter på en behandling

Sjælesorgens historie

Fra reformationstiden forsvandt højmiddelalderens interesse for hele mennesket ud af sjælesorgen og blev afløst af en klapjagt på seksuelle syndere

At arbejde er at bede

Måske skal vi tilbage til middelalderen for at genopdage og genoptage ånden i sammenhængen mellem fysisk og åndeligt arbejde som en del af hvert menneskes hverdag. Der skal labor til, og der skal otium for at velsigne os selv og hinanden med

Et yndigt land?

KOMMENTAR: Vi fylder vore hoveder med tv-billeder, der gør livet lækkert og appetitligt, mens vore gader og andre offentlige steder bliver mere og mere grimme

De fremmede

KOMMENTAR: Ved at kategorisere indvandrere som »de fremmede« forhindres en ordentlig dialog, der kunne gøre dem til danskere

Den middelalderlige folkekirke

KOMMENTAR: Måske er den danske gudstjeneste bygget op på en teologi, hvor troen er et mellemværende mellem individet og Gud, og det kristne fællesskab er skubbet i baggrunden

Middelalderens første naturelskere

En af myterne om middelalderen går ud på, at mennesket gjorde alt for at holde naturen på afstand, fordi den betragtedes som djævlens besiddelse. Alligevel opstod der i 1100-tallet en gruppe, som valgte at leve i naturen for at dyrke stilheden

Advarsel til nutid og fremtid

Bøger: Myten om den danske tolerance er set med katolikkers og baptisters øjne en grov forenkling af en lang og smertefuld proces, som endnu er i gang

forrige næste