Seneste

artikler skrevet af Morten Mikkelsen

Havet er igen blevet vores skæbne

I dag markeres FN’s internationale havdag med fokus på verdenshavenes fundamentale rolle for livet på jorden. Ifølge forskere er menneskets optimistiske syn på havet som transportvej og uudtømmeligt spisekammer i dag erstattet af ængstelig omsorg og frygt for syndfloden

Portræt

Debatredaktøren med den usynlige kapital

Med elitær folkelighed, altædende belæsthed, skarp analytisk sans og teologisk nysgerrighed som brændstof nåede Johannes Henriksen ad omveje frem til journalistikken og blev i 2016 Kristeligt Dagblads debat- og kronikredaktør. I dag fylder han 40 år

Filosof: Digitale borgerrettigheder bør være valgtema

Under både den nuværende og foregående regering er Danmark blevet digitaliseret i stor hast og med hovedet under armen, og det mangler der en politisk opposition til, erklærer filosoffen Mads Vestergaard. I bogen ”Digital totalitarisme”, der udkommer i dag, advarer han om, at hvis vi giver køb på borgernes frihed og myndighed, risikerer vi fremtidsscenarier, der vækker mindelser om romaner af Orwell, Kafka og Tolkien

Hvorfor er de nye højhuse og glaspaladser så grimme?

I disse år hagler kritikken ned over en række ambitiøse byggeprojekter i både Danmark og udlandet. Men hvad er der galt? Er det lægfolk, der ikke forstår genialiteten i moderne arkitektur, eller er idealerne om skønhed rykket nedad på prioriteringslisten? Nok mest det sidste, siger en arkitekt og en arkitekturoprører

Danske børn kæmper med motorikken

Ved overgangen fra børnehave til skole er hvert tredje barn i dag bagefter i kropslig og motorisk udvikling. Ifølge forskere har vi et efterslæb med at give hele næste generation en barndom med hyppig og varieret bevægelse

Debatinterview

Historiker: Hal Koch var lige så meget forkæmper for danskhed, som han var for demokrati

Myten om at det moderne Danmark blev skabt i en harmonisk udvikling fra Grundtvigs folkelighed over Hal Kochs demokratiforståelse til socialdemokratisk velfærdsstat holder ikke. Hal Koch blev nemlig gjort til demokratiets profet med tilbagevirkende kraft, siger historiker Jes Fabricius Møller, som i dag forsvarer doktordisputats om emnet

Debatinterview

Filosof: Kritikerne af konkurrencestaten kender ikke alternativet

Tidsånden er lige nu præget af overdrevne dommedagsforestillinger og manglende sans for de store linjer i politik, mener filosof Martin Møller Boje Rasmussen. Han har derfor skrevet bogen ”Konkurrencestatsministeren” som en nutidig parallel til Machiavellis berømte og meget prosaiske 1500-talsværk ”Fyrsten”

Specialhistorie

I begyndelsen: Historien om Big Bang og verdens skabelse

I dag for 70 år siden fik teorien The Big Bang sit navn - teorien om, at alt begyndte som ét lille punkt, der blev til et helt univers. I dag er det store, åbne spørgsmål, hvad der kom før The Big Bang...

Inklusion har fået skolevold til at eskalere

På adskillige skoler udsættes lærere dagligt for vold og trusler fra eleverne, viser tal fra Arbejdstilsynet. Ifølge børnepsykolog er det nødvendigt at indse, at mange elever kun delvis kan inkluderes i den almindelige undervisning

Flere unge søger mod gymnasier i større byer

I dag er dagen, hvor landets skoleelever vælger ungdomsuddannelse. De fleste steder vil de søge mod centrum af store byer, og det vil give store problemer på knap så centrale gymnasier. Ny ekspertgruppe skal forsøge at rette op på en elevfordeling, der ifølge et medlem truer sammenhængskraften i Danmark

Sprogligt gymnasium er en skygge af sig selv

Et af formålene med gymnasiereformen i 2016 var at rette op på en alvorlig svækkelse af danske elevers fremmedsprogs-kompetencer. Alligevel er det fortsat kun hver 10. elev, der vælger en sproglig studieretning. Det er katastrofalt for både erhvervslivet og den almene dannelse

Roskilde Festival Højskole overtager Nephew-sang

I dag indvies den nye Roskilde Festival Højskole med en stor fest, hvor Nephew giver koncert. Gruppen har også foræret højskolen en indvielsessang, som viderefører og fornyer den danske højskolesang-tradition. Vi var med, da højskoleeleverne sammen med Marie Højlund fra Nephew øvede ”At dø er at rejse”

Mediestjerner baner vejen til forbrugernes pengepung

Mens det næsten er umuligt at måle en effekt af traditionelle reklameplakater eller biografreklamer, har digitale reklamer ved hjælp af såkaldte influencere stor effekt og stærkt voksende omsætning. Spørgsmålet er, om forbrugerne er bevidste om, at det er reklame, når kendte omtaler produkter

forrige