Seneste

artikler skrevet af Morten Mikkelsen

Nordens fælles frie svaneflugt fylder 100 år

I 1919 stiftedes i Sverige, Norge og Danmark kulturelle foreninger, som bar samme navn, Foreningen Norden. Formålet var at styrke det nordiske fællesskab. Siden har vi fået fælles pasunion, ministerråd og arbejdsmarked. Men trods al snak om broderfolk har der i alle årene været klare grænser for, hvor tæt landene i Norden ville integrere sig med hinanden

Højskolesang

Ny bog fortæller historien om digteren bag de populære højskolesange

”Du kom med alt det der var dig” er både titlen på Jens Rosendals mest kendte sang og en ny bog, som Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigt har skrevet om den 86-årige digter. Ifølge forfatterægteparret er Rosendals sange og salmer populære, fordi de i et simpelt sprog forholder sig til tidssvarende dilemmaer

Minister med opsang: Engager jer i Norden

Unges tilhørsforhold til Norden er svagere end tidligere. Derfor skal de tage det nordiske værdifællesskab til sig, lyder det fra Eva Kjer Hansen (V), minister for nordisk samarbejde, i anledning af Foreningen Nordens 100-årsjubilæum

Nyhedsanalyse

Regeringsudspil om ny topkarakter er højst til et 7-tal

Efter at tre evalueringsrapporter har undersøgt og vurderet det nuværende karaktersystem, 12-skalaen, er ministrene for undervisning og uddannelse nu enige om, at de allerbedste præstationer skal belønnes med den nye karakter 12+. Flere ændringer kan følge – men først når en ny ekspertgruppe har overvejet sagen

Danske børn kæmper med motorikken

Ved overgangen fra børnehave til skole er hvert tredje barn i dag bagefter i kropslig og motorisk udvikling. Ifølge forskere har vi et efterslæb med at give hele næste generation en barndom med hyppig og varieret bevægelse

Debatinterview

Historiker: Hal Koch var lige så meget forkæmper for danskhed, som han var for demokrati

Myten om at det moderne Danmark blev skabt i en harmonisk udvikling fra Grundtvigs folkelighed over Hal Kochs demokratiforståelse til socialdemokratisk velfærdsstat holder ikke. Hal Koch blev nemlig gjort til demokratiets profet med tilbagevirkende kraft, siger historiker Jes Fabricius Møller, som i dag forsvarer doktordisputats om emnet

Danske medier er ikke så partiske, at det gør noget

Selvom såkaldt røde og blå vælgere har hver deres foretrukne aviser og tv-nyheder, er borgernes tillid til det enkeltes medies troværdighed omtrent lige stor uanset partifarve. I alt 220 danske medier indgår fra i dag i en stor kampagne for at bevare den danske tradition for en nyhedsformidling, der fremstiller flere sider af sagen

Eventyret om den sky digter, der blev sunget i slotskirken og mejslet over kirkedøren

”Du kom med alt det der var dig” er titlen på Jens Rosendals mest kendte sang og en ny bog, som Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigt har skrevet om den 86-årige digter. Ifølge forfatterægteparret er Rosendals sange og salmer populære, fordi de i et simpelt sprog forholder sig til tidssvarende dilemmaer

Debatinterview

Filosof: Kritikerne af konkurrencestaten kender ikke alternativet

Tidsånden er lige nu præget af overdrevne dommedagsforestillinger og manglende sans for de store linjer i politik, mener filosof Martin Møller Boje Rasmussen. Han har derfor skrevet bogen ”Konkurrencestatsministeren” som en nutidig parallel til Machiavellis berømte og meget prosaiske 1500-talsværk ”Fyrsten”

Specialhistorie

I begyndelsen: Historien om Big Bang og verdens skabelse

I dag for 70 år siden fik teorien The Big Bang sit navn - teorien om, at alt begyndte som ét lille punkt, der blev til et helt univers. I dag er det store, åbne spørgsmål, hvad der kom før The Big Bang...

Børnehave-demonstrationer er Facebook-demokratiets perfekte storm

En mangeårig utilfredshed med normeringen i danske daginstitutioner har over kun et par uger udviklet sig til en landsdækkende bevægelse, som den 6. april går på gaden i 21 danske byer. Ifølge forskere viser forløbet, hvor hurtigt borgere kan aktiveres, når de rette betingelser er til stede

Inklusion har fået skolevold til at eskalere

På adskillige skoler udsættes lærere dagligt for vold og trusler fra eleverne, viser tal fra Arbejdstilsynet. Ifølge børnepsykolog er det nødvendigt at indse, at mange elever kun delvis kan inkluderes i den almindelige undervisning

Debatinterview

Vismand: Hvorfor må en økonom ikke regne på, om skolen giver læring for pengene?

De økonomiske vismænd har beregnet udviklingen i folkeskolens produktivitet, hvilket har vakt kritik fra både lærere og skoleforskere. Men ifølge økonomiprofessor og vismand Carl-Johan Dalgaard er det et ydmygt forsøg på at sætte andre tal på skolen end antallet af elever og lærertimer

Portræt

En stemme for de svageste

Vibe Klarup, direktør i organisationen Hjem til Alle og tidligere formand for Frivilligrådet, har viet sit arbejdsliv til at fremme frivilligt arbejde til fordel for samfundets udsatte grupper. I morgen fylder hun 50 år

60-årige Barbie har altid fulgt moden

74-årige Lene Darlie Pedersen ejer Barbie Museum i København med en enestående samling på omkring 6000 dukker fra 60 års Barbie-historie

Portræt

Gymnasten, der blev efterskolemand

53-årige Torben Vind Rasmussen blev tidligt i livet sporet i retning af folkeoplysning og civilsamfund. Først som gymnastikinstruktør, siden som lærer og medstifter af Ryslinge Efterskole. Nu er han ny formand for Efterskoleforeningen

Portræt

Manden, der bragte følelser ind i dansk tv

Journalist og psykolog Poul Martinsen har status som en af de store skikkelser i dansk dokumentar-tv. At han også blev regnet for en af Danmarks Radios røde lejesvende, ser han som en hæder. I morgen fylder han 85 år

Flere unge søger mod gymnasier i større byer

I dag er dagen, hvor landets skoleelever vælger ungdomsuddannelse. De fleste steder vil de søge mod centrum af store byer, og det vil give store problemer på knap så centrale gymnasier. Ny ekspertgruppe skal forsøge at rette op på en elevfordeling, der ifølge et medlem truer sammenhængskraften i Danmark

Ny debat om kaos i Sydslesvigs foreninger

En sag om muligt misbrug af midler i Fælleslandboforeningen for Sydslesvig har genrejst debatten om, hvorvidt det danske mindretals mange foreninger er for løst organiseret og indbyrdes uenige til at være effektive

Sprogligt gymnasium er en skygge af sig selv

Et af formålene med gymnasiereformen i 2016 var at rette op på en alvorlig svækkelse af danske elevers fremmedsprogs-kompetencer. Alligevel er det fortsat kun hver 10. elev, der vælger en sproglig studieretning. Det er katastrofalt for både erhvervslivet og den almene dannelse

Roskilde Festival Højskole overtager Nephew-sang

I dag indvies den nye Roskilde Festival Højskole med en stor fest, hvor Nephew giver koncert. Gruppen har også foræret højskolen en indvielsessang, som viderefører og fornyer den danske højskolesang-tradition. Vi var med, da højskoleeleverne sammen med Marie Højlund fra Nephew øvede ”At dø er at rejse”

Mediestjerner baner vejen til forbrugernes pengepung

Mens det næsten er umuligt at måle en effekt af traditionelle reklameplakater eller biografreklamer, har digitale reklamer ved hjælp af såkaldte influencere stor effekt og stærkt voksende omsætning. Spørgsmålet er, om forbrugerne er bevidste om, at det er reklame, når kendte omtaler produkter

Netjournalistik fører til nyskabelse i grammatikken

Det danske sprog har netop fået en ny grammatisk term, ”nyhedskløvning”. Den beskrives i en kommende ph.d.-afhandling af sprogforskeren Marie Herget Christensen og betegner, hvordan journalister deler sætninger op for at fremhæve bestemte dele af den som nye

Specialhistorie

Barbie fylder 60 år – scener fra et dukkeliv

Verdens mest populære stykke legetøj – Barbie-dukken – blev skabt for 60 år siden. I årenes løb har hun gennemlevet alle tænkelige modestrømninger, og hun rejser fortsat spørgsmålet, hvad en moderne kvinde kan og skal være

Flyvende elefant fylder rundt

For 50 år siden lettede den første Boeing 747 – bedre kendt under navnet jumbojet – og blev siden verdens mest berømte passagerfly

Vildsvinehegn har gjort veterinærdebat til værdidebat

Det halvanden meter høje hegn, som er ved at blive bygget langs grænsen, skal bremse afrikansk svinepest. Men lige fra første færd er debatten om naturbeskyttelse og fødevaresikkerhed blevet trukket ind i og overskygget af en standende, stærkt polariseret debat om grænser, symboler og udlændingepolitik

Portræt

Historikeren i de politiske orkaners øje

47-årige Rasmus Mariager har tidligere gransket emner som den kolde krig og Politiets Efterretningstjeneste. I dag præsenterer han en udredning af Danmarks krigsdeltagelse i Kosovo, Afghanistan og Irak. Bag de tykke rapporter om politisk sprængfarlige emner står en grundig historiker, der er god til at holde egne holdninger ude

Krigsudredning gransker politikernes hoveder, men får dem ikke til at rulle

Udredningen om Danmarks krigsdeltagelse i Kosovo, Afghanistan og Irak kommer i dag. Kritik af, at myndighederne kunne tilbageholde oplysninger, og at udredningen ikke skal placere et retligt ansvar. Til gengæld vil historikerne opstille en række konkrete læringspunkter for de folkevalgte

Ny database fortæller historien om alle danskere siden 1787

Takket være årtiers indsats fra danske amatør-slægtsforskere bliver det nu muligt at opbygge verdens mest omfattende database over en hel befolknings livsforløb 232 år tilbage i tiden, siger professor, som netop har fået bevilget 33 millioner kroner fra to fonde til projektet

Debatinterview

10 bud til lærerne: Svigt aldrig formålet, kollegerne eller børnene

Ifølge lektor Keld Skovmand har der været megen forståelig klynk og jammer blandt folkeskolens lærere siden lockouten og skolereformen i 2013. Men nu er det tid at komme videre, mener Skovmand, som vil genrejse lærergerningen ved hjælp af luthersk kaldsetik, og som i ny debatbog opstiller 10 bud til lærerne

Nyhedsanalyse

Skolebørn får bevilget nedsat arbejdstid

Nyt skoleforlig markedsføres som justeringer, men er reelt en erkendelse af, at to centrale elementer i skolereformen fra 2013 aldrig kom til at virke

Ekspertpaneler uden eksperter er en del af tidsånden

Ministerier og organisationer nedsætter i stadig stigende omfang ekspertpaneler for at få inspiration og præge debatten. Men som regeringens stresspanel illustrerer, behøver medlemmerne ikke være eksperter i traditionel forstand. Det er blevet en ekspertise i sig selv at fremsætte holdninger

Computerspil kritiseres for at banalisere folkedrab

I ”Truth Hunter”, årets mest markante undervisningsmateriale til Auschwitz-dag, der markeres i morgen, skal eleverne efterforske krigsforbrydelser på Balkan. Meningerne er dog delte i forhold til, om spillet hjælper elever til at få indsigt

Debatinterview

Formand for stresspanel: Skoler og familier kan sagtens undvære Forældreintra

Den digitale kommunikation om skolen har belastet familier unødigt, taget ansvar fra eleverne og skabt en ny form for andagt i hjemmet med skolens ugeplan som helligskrift, mener Anette Prehn, formand for regeringens stresspanel, som nu anbefaler at afskaffe det digitale værktøj

Hvorfor hader alle Forældreintra?

For 20 år siden opfandt to skolelærere fra Aabenraa et computersystem, som skulle gøre det muligt at kommunikere digitalt om skolen. I dag betegner regeringens stresspanel Forældreintra som ”meddelelsesforurening” og ønsker såvel dét som afløseren Aula skrottet

Studie-egnethed skal måles på mere end karakterer

Ifølge forskere er det en vanskelig, men nødvendig opgave, uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) har stillet, når han siger, at karakter-systemet skal justeres, så presset på de unge bliver mindre. I øjeblikket fylder karakterræset så meget, at det skader elevernes muligheder for at lære

Interview

Tommy Ahlers: Karakterer skal også belønne vovemod

En kommende justering af karakterskalen del af en politisk tretrinsraket, der skal flytte unges fokus fra at studere for at få høje karakterer til at studere for at blive klogere ifølge uddannelses-og forskningsminister Tommy Ahlers (V)

Fem måder, det danske sprog har forandret sig på

Ethvert sprog vil nødvendigvis altid være i forandring, men hvor går det danske sprog hen? Her giver fem sprogfolk hver sit bud på markante sproglige forandringer

Debatinterview

Leder af pædagogisk institut: Forældre stikker af fra opdrager-ansvaret

Alt for mange opdragere holder sig fra dels at lytte til børn, dels at turde sige dem imod. Resultatet er blevet, at vi har fået en generation, som alt for nemt føler sig såret, når de møder et andet standpunkt end deres eget, mener Carsten Hjorth Pedersen, leder af Kristent Pædagogisk Institut og aktuel med bogen ”Påvirk med respekt”

forrige