Seneste

artikler skrevet af Morten Munch

Spørg

Sognepræst: Gud er både tidløs og tilstede i tiden

Hvor gammel er Gud, spørger en læser. Det klassiske svar er, at Gud er evig. Når vi spørger til den evige Guds forhold til tiden, er der givet forskellige svar gennem kirkens og filosofiens historie, skriver sognepræst Morten Munch

Spørg

Må jeg godt lave lektier om søndagen?

Du ikke skal have dårlig samvittighed over de gøremål, du nævner. Den kristne er ikke bundet af hviledagsloven, svarer sognepræst Morten Munch

Har man bygget kirker i Danmark på hedenske steder?

Det er rigtig, at en del af de ældste kirker i Danmark er placeret på steder, der har haft en religiøs eller kultisk betydning i hedensk tid, svarer sognepræst Morten Munch

Hvordan skal Åbenbaringsbogen læses?

Der er gennem kirkens historie givet en række forskellige udlægninger af Åbenbaringsbogen, skriver sognepræst Morten Munch

Hvordan konverterer man til kristendommen?

Konvertering til kristendommen foregår ved at blive døbt med den kristne dåb. Dåbskandidaten bør inden deltage i en dåbsforberedende undervisning, svarer sognepræst Morten Munch

Hvordan ser kirken på depression?

Må kristne tage lykkepiller, og hvad mener kirken helt præcist om depression? Hvem skal hjælpe - Gud eller læger? Sognepræst Morten Munch svarer

Kan jeg stole på Gud?

Troen er i sit væsen tillid. Tilliden til Gud udspringer i kristendommen af mødet med Gud, sådan som vi møder ham i Jesus, svarer sognepræst Morten Munch

Hvad er en sjæl har vi én?

Læs ateist Stinus Lindgreen og teolog Morten Munchs forskellige svar på spørgsmålet

Er det forkert at sige åh Gud?

Sprog gør altid noget ved os. Og anvendelsen af Guds navn i flæng er nedbrydende for relationen til Gud, svarer teolog Morten Munch

- Åndeligt pres skaber kun barrierer

Hvordan taler jeg med min familie om Gud, spørger en læser. Respekter deres ønske om, at troen ikke skal være på familiens dagsorden, og vis din tro i handling, råder teologisk konsulent Morten Munch

- Nadveren bryder med sociale konventioner

Nadveren ligger i forlængelse af det spisefællesskab, Jesus havde med andre mennesker, både høj og lav, skriver teolog og konsulent Morten Munch

Vi kan gå på vandet

At følge efter Jesus er en vandring i tro og tillid - ikke en bogstavelig gåtur på bølgerne, skriver teolog Morten Munch

Hvornår kommer Jesus tilbage?

De kristne må udleve troen i kærlighed, mens de venter på, at Jesus kommer igen, mener teologisk konsulent Morten Munch

Trosbevægelsen har ikke patent på helbredelser

I næsten alle kirkesamfund findes der kristne, som betragter de karismatiske elementer som en naturlig og integreret del af kirkens liv, skriver teologisk konsulent Morten Munch

Ny Testamente rummer både lidelse og herlighed

Sondringen mellem kors- og herlighedsteologi står i fare for at reducere Det nye Testamentes kristendomsforståelse, skriver teologisk konsulent Morten Munch

Helligånden tager ikke ansvaret fra mennesket

Helligånden forhindrer ikke altid, at mennesker begår overgreb og forbrydelser, for mennesket skal stadig stå til ansvar for sine handlinger, skriver teolog og tidligere præst Morten Munch

At elske Gud mere end mennesker

At give Jesus den første kærlighed giver mere hjerterum til andre mennesker, forklarer teolog Morten Munch

Ånd og legeme har samme ret

MENNESKESYN: Mennesket rummer et stort potentiale i forhold til at være Guds medskaber, genspejle Guds væsen og kreativt udtrykke sig i frihed, skriver Morten Munch

Nadveren er symbolet på Jesu program

KÆRLIGHEDSMÅLTIDET: Jesu bordfællesskab var åbent og grænseoverskridende. Det skal det kristne fællesskab, symboliseret ved nadveren, også være, siger Morten Munch

Den allerførste kristendom

URKIRKEN: En bevægelse uden skel mellem præst og menighed er et af de kendetegn, Morten Munch bemærker i en artikel om de første kristne menigheder

Protestantiske mirakler

Hvordan forholder den protestantiske kirke sig til mirakler som stigmata og grædende madonna'er, spørges Morten Munch

Mystiske oplevelser

KRISTENDOM: Kristne har gennem århundreder erfaret overnaturlige oplevelser, forklarer underviser i Ny Testamente Morten Munch

Verden er stadig rå

ENDETIDEN: Morten Munch finder det vanskeligt at bedømme, om ondskaben er eskaleret i forhold til tidligere tider, og om enden er ved at være nær

Er der frelse for alle?

DOM: Alt, hvad vi lærer om Gud i Bibelen og gennem Jesus, viser os en retfærdighed og en kærlighed, som for mig klart udelukker, at mennesker vurderes på baggrund af geografi eller fødselstidspunkt, skriver Morten Munch

Sandheds- og frugttesten

VRANGLÆRE: Er Benny Hinn en pengegal skurk? Cand.theol. Morten Munch skriver om kirkens kriterier for bedømmelse af sand og falsk lære

Fædrenes synder hjemsøger børnene

ÅNDELIG ARV: At forbandelse og velsignelse flyder gennem slægterne er en åndelig dimension, som bekræftes erfaringsmæssigt i mange kulturer og sammenhænge, skriver Morten Munch

Moses er profeternes målestok

PROFETSKIKKELSER: Ifølge Johannes-teksterne skelnede i hvert fald nogle af jøderne mellem Messias og Profeten, skriver Morten Munch

De apokryfe evangelier

GNOSTICISME: Har kirken taget stilling til de såkaldte apokryfe evangelier? Morten Munch svarer

Sådan virker Helligånden

HELLIGÅNDEN: Er Thorkild Grosbøll ledt af Helligånden - og er fundamentalisterne? Morten Munch svarer

Alpha er bredt anerkendt

KOMMENTAR: Målt med en urkristen nytestamentlig målestok er det vanskeligt at finde noget kontroversielt ved Alpha-kurset

forrige næste