Seneste

artikler skrevet af Pia Olsen

Ministre: Eksport af uddannelser giver penge i kassen

Vi er i Danmark en Lille Claus-nation, der lever af kløgt og snilde i den globale konkurrence. Det kan vi blandt andet gøre ved at blive langt bedre til at tiltrække udenlandske studerende til Danmark og sælge vores uddannelseskoncepter til resten af verden, mener tre af regeringens ministre

Danmarks handel med Brasilien skal styrkes

Regeringen har besluttet at udarbejde strategier for en opgraderet dansk indsats i BRIK-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Mulighederne i Brasilien er enorme. Danmark har særligt meget at tilbyde Brasilien inden for klima, vand, velfærd, underholdning og fødevarer

G20-mødet blev en fuser

G20-landene har mod forventning intet besluttet omkring klimaproblemerne. Ethvert håb om en "Green New Deal" blev gjort til skamme, skriver Ole Riisgaard og Pia Olsen Dyhr

Ngo'ernes andel af bistanden skal øges

Andelen af udviklingsbistand, som formidles gennem de danske ngoer, har været støt faldende siden 2001, men den tendens bør vendes

Regeringen svigter sexslaver i Danmark

KVINDEHANDEL: Det er beskæmmende, at den danske lovgivning stadig ikke muliggør tilstrækkelig beskyttelse af prostitutionsofrene og en ordentlig efterforskning af menneskehandlen

Regeringen svigter sexslaver i Danmark

PROSTITUTION: Det er uacceptabelt, at denne regering fortsat anser den nigerianske pige, som har været sexslave i Danmark, for en ulovlig indvandrer frem for et barn, der har brug for beskyttelse

Verdens fattigste betaler for vores CO2-udslip

KLIMAPOLITIK: Klimaændringer ændrer i disse år livsbetingelserne drastisk for verdens allerfattigste, og det bør Danmark tænke ind i sin bistandspolitik

Tyrkiet hører til i Europa

EU: Der skal holdes fast i, at EU ikke handler om, hvordan man ser på Gud, men om hvordan mennesker skal omgås hinanden

Det kan blive dyrt at lukke den gensplejsede ånd ud af flasken

GMO: Genteknologien er én mulighed af mange. Det er en mulighed, der er dyr, og hvis resultater er meget usikre. Men gen-teknologi drejer sig også om magt, og Afrika er endnu en gang blevet kampplads for udefrakommende økonomiske interesser

Den tredje Verden blev svigtet igen

WTO-FORHANDLINGER: For højt strategisk spil fra især EU var den bagvedliggende årsag til forhandlingsssammenbruddet

Handel og miljø hænger sammen

WTO: Der kræves modigt lederskab på WTO's topmøde i Mexico, hvis fremtidens handelsregimer skal gavne både naturen, miljøet og u-landene. Topmødet begynder i dag

Demokrati på kviksand

EU: Der er brug for et handlekraftigt EU. Snævre nationale interesser skal stemmes ned

Demokrati på sand

EU-LOVGIVNING: Det vil være en fordel for EU's borgere, hvis EU-Parlamentet bliver medlovgiver

forrige næste