Seneste

artikler skrevet af Poul A. Beck

Store bededag

"Store bededag bør vi allesammen blive konfirmeret"

Måske var det en glæde, hvis ikke blot de unge blev konfirmeret? Hvad, om det blev en mulighed for os alle? Så kunne vi i forårets livsbekræftende sol og varme bruge dagens gudstjeneste på en livskonfirmation, skriver freelancepræst Poul A. Beck

Påskerefleksion

"Intet kan hindre ham i at se os"

Når Jesu blide blik møder os, da skal vore hjerter fyldes af en glæde, som er langt dybere, langt rigere og langt mere overstrømmende end nogen anden glæde, vi kender, skriver baptistpræst Poul A. Beck

Nytårsprædiken

"Jesus er vores livs gartner"

Gartneren er et spejlbillede på Jesus, vores livs bedste ven, der tålmodigt, overbærende og tillidsfuldt går i forbøn for os - ikke mindst når vi dømmer os selv, skriver baptistpræst Poul A. Beck

Spørg

Er tro ligesom en forelskelse?

En af Bibelens smukkeste beskrivelser af relationen mellem Gud og mennesker er billedet af os som en brud, der venter med længsel på vores brudgom, Jesus, svarer freelancepræst Poul A. Beck

"Uden Ånden, ingen menighed"

Pinsen er Helligåndens fest. Freelancepræst og åndelig vejleder Poul A. Beck fortæller om Helligåndens betydning

Hvad er meningen med livet ifølge kristendommen?

Meningen med livet er, når vi pludselig standser op og finder det forjagede liv tomt, trist og meningsløst og på ny bliver forenet med Gud, svarer åndelig vejleder og præst Poul A. Beck

"Bare ét menneske kan betyde alt"

Når ét menneskebarn kan betyde så megen glæde for forældre, bedsteforældre og mange andre, tænk så, hvilken forskel det medfører, hvis det barn er Gud selv, skriver åndelig vejleder Poul A. Beck

"Jeg drømmer om en fælles trosrejse"

Lad os hver især bevæge os nærmere den levende, treenige Gud som vort fælles centrum, skriver freelancepræst Poul A. Beck

Er der nogen grund til at bede?

Gud vil gerne inddrages i vore overvejelser og tanker, og han inddrager selv os. Gud forholder sig dialogisk og relationelt til os, skriver åndelig vejleder Poul A. Beck

10 tanker til trøst

Hvis du oplever modgang eller føler, at dit liv er gået i stå, kan du have brug for trøsteord. Her kan du læse 10 inspirende tanker til opmuntring

5 bønner i ensomhed

I bønnen er du alene, men ikke ensom. Det er hovedbudskabet i Broder Rogers bønner fra Taize-klosteret i Frankrig. Læs her 5 bønner, som handler om ensomhed og fællesskab

Bøn for begyndere

Bøn handler om, at vi i stilhed træder ind i den relation, hvor vi er set, elsket og kendt, endnu før vi behøver forklare os, skriver åndelig vejleder Poul A. Beck, der her giver gode råd til at forme en bøn

Hvor skulle jeg flygte hen?

Baptist og freelancepræst Poul Beck bliver inspireret af andre kilder end sin egen kirkes. Det har dog aldrig fået ham til at overveje at vende baptistkirken ryggen

Gode råd til at lave din egen retræte

Jeg blev spurgt, om det kan lade sig gøre at holde sin egen retræte uden at tage på et retrætecenter eller til et kloster, skriver freelancepræst og åndelig vejleder Poul A. Beck, der her giver gode råd

Find balancen i 2009

Freelancepræst Poul A. Beck giver gode råd til, hvordan man kommer godt ind i det nye år som et helt menneske

30 dage i stilhed

Ignatius af Loyolas spiritualitet går i disse år sin sejrsgang verden over, fordi den har en passende balance mellem frihed og disciplin

forrige næste