Seneste

artikler skrevet af Anne Katrine Restrup

Gudstjeneste vil sætte fokus på kristendom og køn

Enghave kirke får i morgen besøg af den danske drag-queen og sanger Ramona Macho. Diskussionen om den såkaldte queer-teologi har ikke rigtig været ført i dansk teologi, påpeger lektor

Folkehøjskolerne er blevet mindre folkelige

Tre ud af fire højskoleelever har i dag en studentereksamen. Højskolen bliver de velstillede børns 4.g, advarer ekspert. Vi er opmærksomme på, at vi ikke må blive et fællesskab for eliten, lyder det fra formanden for folkehøjskolerne

Portræt

Fra systemets mand til borgernes vagthund

Da jurist Jørgen Steen Sørensen i 2012 skiftede en karriere i embedsværket ud med posten som Folketingets Ombudsmand, frygtede flere, at han var for meget ”systemets mand”. Siden er han dog blevet kendt for en til tider meget skarp kritik af myndighederne. I dag fylder han 5o år

Dronningen fejret på karettur gennem København

I dag er det dronning Margrethes 75-års fødselsdag. Torsdag middag var det blevet tid til en royal karettur, hvor både københavnerne og turister var mødt talstærkt op for at hylde den royale fødselar på turen fra Amalienborg Slot til Rådhuspladsen i København

Portræt

Til kamp mod angsten for at træde over tæerne

For politisk ordfører for Socialdemokraterne i Københavns Borgerrepræsentation Lars Aslan Rasmussen er en væsentlig del af at være venstreorienteret også, at man tør at gå op imod religionerne

Portræt

Teolog hele døgnet rundt

I disse måneder løber bispevalget i Aarhus af stabelen. Det er den myreflittige og lydhøre domprovst i Aarhus Poul Henning Bartholin, der som formand for valgbestyrelsen har ansvaret for forløbet

Den danske folkekirke har nordisk dåbsrekord

I Sverige er det nu under halvdelen af landets børn, der bliver døbt i den svenske kirke, og i Norge går udviklingen hastigt samme vej. I Danmark er det derimod fortsat langt over halvdelen af alle børn, der døbes. Men mange døbte bør ikke i sig selv være målet, mener professor

Spørgsmål-svar

Umuligt at forbigå kristendom i forsvar for dansk kultur

Debatten om kristendommens rolle i Danmark har verseret, siden De Konservatives Mai Mercado i påskedagene fastslog, at kristendommen er den bedste religion. Partifællen Rasmus Jarlov har meldt sig under debatfanen, og argumenterer for, at kristendommen bør favoriseres i Danmark

For og imod

Er kristendom den bedste religion for Danmark?

Politisk ordfører for De Konservative, Mai Mercado, satte gang i en heftig debat, da hun i påsken i en kronik i Berlingske skrev,at kristendom er ”bedre end islam”. To teologer har forskellige svar til dén påstand

Mærkesager

Kender du Socialdemokraternes mærkesager?

Bedre integration, en bedre folkeskole og et bedre sundhedsvæsen uden brugerbetaling er tre af Socialdemokraternes særlige mærkesager i 2015

Sådan bruger danskerne kirken

Folkekirken har tilbud til danskerne fra vugge til grav. Det begynder med dåben og slutter med begravelsen. Tilslutningen til folkekirken og de kirkelige handlinger har hele tiden været for nedadgående. Religionssociolog kommenterer tallene

Folkekirken er knyttet op på det nationale

Reformationen har defineret forholdet mellem folk og kirke i Danmark, som ligger i både ritualer og salmer. Men i de seneste år har vigtige kirkelige retninger byttet plads i synet på det nationale, påpeger kirkelig iagttager

Populære kirker: Turistbesøg er ikke et problem

Flere af de større kirker i Danmark er også yderst populære turistmål. De mange turistbesøg kan gøre det nødvendigt at lukke dørene til kirkelige handlinger, lød det i sidste uge fra Marmorkirken i København

Er det i orden at afvise turister i kirken?

Flere kirkegængere har prøvet at blive afvist til gudstjenester i Marmorkirken i København. Det sker for at undgå for mange turister i kirken, lyder det fra kirkens præst. Men eksperter finder de lukkede døre problematiske

Et russisk historisk vingesus i Bredgade

Den russisk-ortodokse kirke i Danmark har historisk set haft et venskabeligt forhold til den danske folkekirke. I morgen er det 100 år siden, at Sankt Aleksander Nevskij Kirke i København af den danske stat blev godkendt til at foretage dåb og vielser

Blasfemi som udtryk for ytringsfrihed er et nyt fænomen

Blasfemiparagraffen har været anvendt uhyre få gange i Danmark. Til gengæld har den offentlige debat om den en lang og livlig tradition.For spørgsmålet om paragraffens berettigelse har historisk set udviklet sig til et arnested for en bredere værdipolitisk kamp, mener ekspert

Teologer: Folkekirken har ikke brug for blasfemiparagraf

Det er ikke afgørende for kirken, at blasfemiparagraffen bevares, lyder det fra flere kirkelige fløje. Men regeringens beslutning om at beholde paragraffen handler dog mest om at tækkes islamismen, kritiserer tidehversk teolog

Portræt

En atypisk avisredaktør

Han har brugt det meste af sit voksne liv på at udbrede det kristne budskab i en noget udsædvanlig kombination af journalist, redaktør og politiker. I dag fylder Henri Nissen 60 år

Nye ledelsesformer møder modstand i folkekirken

Folkekirken er langsommere til at tage ledelsesformer til sig end andre kirker, og det skyldes i høj grad, at den ikke har et centralt ledelsesorgan, siger professor Ulla Schmidt, der i dag holder foredrag på Aarhus Universitet om emnet

Jødisk sikkerhed kræver mere politi og kontrol

Spørgsmålet om, hvorvidt sikkerheden for danske jøder har været tilstrækkelig, har verseret, siden den jødiske vagtmand Dan Uzan blev dræbt sidste weekend. Den kommende tid bliver en balancegang mellem at sikre jødernes sikkerhed og undgå en overreaktion, lyder det fra lektor i antisemitisme

Portræt

”Jeg hader ordet mønsterbryder”

Aydin Soei voksede op i et socialt belastet boligbyggeri og drømte om at blive bandemedlem. Han er 32 år, journalist og forfatter med speciale i, hvorfor nogle unge med indvandrerbaggrund ender med at blive netop bandemedlem

Portræt

Man har noget til fælles, når man har et forhold til religion

Der findes et særligt fællesskab i Mjølnerparken. Det giver håb for fremtiden, mener koordinator i Folkekirkens mellemkirkelige Råd Søren Dalsgaard, der er afdelingsformand i boligområdet på ydre Nørrebro i København

Nye brikker til det kirkehistoriske puslespil

Et fund af hidtil ukendte bygningsdetaljer ved kirkerne i Hornstrup og Øster Snede nord for Vejle giver nye detaljer til historien om en af de mest entreprenante perioder i dansk kirkehistorie

Mærkesager

Kender du Kristendemokraternes mærkesager?

Abort er stadig en af Kristendemokraternes vigtigste mærkesager. Men også familiepolitik, sundhed, velfærd og fattigdomsbekæmpelse er vigtige

Mærkesager

Kender du Enhedslistens mærkesager?

Bedre forhold for arbejdsløse og syge, flere penge til velfærd og grøn omstilling er Enhedslistens primære mærkesager i 2015

Island bygger tempel for nordiske guder

En moderne version af den tradi-tionelle asatro vinder i disse år frem i Island, men asatroende udgør stadig under en procent af befolkningen

Det utaknemmelige ministerium

Kirkeministeriet er Danmarks mindste ministerium, og samtidig er det politiske handlerum for en kirkeminister i praksis begrænset. Spørgsmålet er, om ministeriet på sigt ender med blive så lille, at det bliver overflødigt, lyder det fra eksperter

Religion skal styrkes i udviklingsarbejdet

Folkekirkens Nødhjælp vil øge forståelsen for religion i dansk udviklingsarbejde. Det er en del af en større international udvikling, hvor religiøse organisationer i højere grad bliver set som relevante i udviklingsarbejdet, lyder det fra ekspert

Retten til selvbestemmelse skal styrkes

Det skal være nemmere for pårørende at få en fuldmagt fra deres familiemedlemmer, som er ved at blive ramt af demens

Organisationer: Udrejse-forbud kan ramme nødhjælp

Lovforslaget om at inddrage Syrien-krigeres pas risikerer at få konsekvenser for nødhjælpsarbejde, der udføres i krigszonerne, lyder det fra flere organisationer

Terrorsympati udfordrer loven

En 23-årig mand er blevet sigtet for at udtrykke glæde over angrebet på Charlie Hebdo. Sagen rummer et vigtigt principielt spørgsmål om, hvor klar sympati for terror man må udtrykke

Debat om omstridt aarhusiansk moské blusser op igen

Justitsministeren er i dag indkaldt til en hasteforespørgselsdebat om den omdiskuterede Grimhøj-moské i Aarhus. Debatten får dog næppe noget konkret resultat og ligner mest af alt en symbolmarkering efter Charlie Hebdo-attentatet, vurderer politisk analytiker

Politikere vil løse problem med togbøder

Hjemløse skal ikke ende med gigantgæld fra ubetalte togbøder, mener Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og Københavns Kommune, som ønsker at genindføre ordning om transport for et symbolsk beløb. DSB melder sig nu klar til at indgå i dialog om en løsning

Partier: Hjemløses problemer med togbødegæld skal løses nu

Hjemløse skal ikke ende med gigantgæld fra ubetalte togbøder, mener S, SF, Enhedslisten og Københavns Kommune, som vil genindføre ordning med transport for et symbolsk beløb. DSB har tidligere afvist, men er nu åbne for en løsning. Det er bare ikke nok, mener DF

Kostbar varmestue: Hjemløses togbøder hober sig op

Nogle hjemløse bruger S-togene i København som varmestue i vinter-halvåret, men har ikke penge til at betale for turen. Flere hjemløse har i dag gæld fra ubetalte togbøder på op til flere hundredtusinde kroner

Demente skal skrive fuldmagter for deres egen fremtid

Regeringen vil indføre fremtidsfuldmagter, så demensramte kan træffe beslutninger på egne vegne, før sygdommen gør det umuligt. Positivt for både ramte og pårørende, lyder det fra Alzheimerforeningen og Det Etiske Råd

Vi gider ikke fedtfattig fløde i julen

Selvom den slanke og veltrænede krop i dag er et ideal, handler det også i julemåneden om at vise, at man er et menneske, som både kan yde og nyde, lyder det fra sundhedsforsker