Seneste

artikler skrevet af Poul Sebbelov

Debat

Ortodoks: Vi deltager kun i nadver med andre ortodokse

Vi kunne ikke drømme om at modtage nadver andre steder end i den ortodokse kirke, skriver ortodoks præst Poul Sebbelov. Vi kan heller ikke lade hverken lutherske, anglikanske eller romerskkatolske kristne modtage nadver i den ortodokse kirke

Debat

Uenighed om datoer præger den ortodokse verden

Det vil være et stort fremskridt, hvis alle ortodokse kirker gik over til at bruge gregoriansk eller ”ny” kalender, både når det gælder jul og påske samt kirkeårets øvrige højtider. Dermed ville megen forvirring kunne undgås, skriver Poul Sebbelov

Spørg

Hvad er forskellen på nadver i en ortodoks og katolsk kirke?

Er der forskelligt fokus på nadveren i Den Ortodokse og Katolske kirke, spørger en læser, der mener, at de ortodokse fokuserer mest på guddommeliggørelsen og katolikkerne mest på synden. Poul Sebbelov, der er præst i Den Ortodokse Kirke, svarer

Kronik

Ånd uden krop er fup

Det er trist at overvære, hvordan folkekirkelige ledere nedgør troen. Èn beder sig fritaget for ”fysik og biologi”, når det gælder Kristus, en anden kalder troen på legemlige opstandelse for ”fundamentalisme”, og den tredje advarer om, at opstandelsestroen ”låser Gud fast”. Tilbage bliver en tro, hvor Kristi overvindelse af døden reduceres til ”livspoesi”

Debat

Ukristelig misbrug af kirkerum nytårsnat

DR sendte nytårsnat tv fra Christians Kirke, hvor præst Flemming Pless havde inviteret repræsentanter fra jødedommen og islam til at prædike. Hvad der burde have været en kristen markering af nytåret, blev i stedet til almenreligiøst pjank og pjat, skriver Poul Sebbelov

Nytårsrefleksion

Ortodoks præst: Hvert år er Kristus det vigtigste i kirken

Jeg håber, 2015 og årene fremover vil bidrage til, at den ortodokse tro og kirke i dansk regi kan fremtræde som åben og tilgængelig for danske troende, skriver ortodoks præst Poul Sebbelov

Debat

Den opdelte kristne verden

Mødet mellem den ortodokse og katolske kirke viser god vilje, men det ændrer ikke på de dybe og uoverstigelige forskelle, der er mellem deres tro og teologi, skriver ortodoks præst.

Panteismen - den evige fristelse

Lige meget hvilke fine og ”spirituelle” forklædninger, det panteistiske verdensbillede optræder i, bevarer det sin særlige smag. Smagen er til en begyndelse sød og indtagende, bitterheden viser sig først senere

Kritik: Gadegaards synspunkter er besynderlige

Hvis Anders Gadegaard havde læst mit indlæg grundigere, ville han have bemærket, at det paradoksale tankeeksperiment en kristen stormoské? alene findes i overskriften, skriver Poul Sebbelov

En kristen stormoské?

Danske Kirkers Råd bør genoverveje sine prioriteringer, skriver Poul Sebbelov, præst i Den Ortodokse Kirke i Danmark LÆS OGSÅ: Domprovst føler sig forpligtet til at give muslimer så gode kår som muligt

Præst: Høeg og Bertelsen er falske profeter

"Jes Bertelsen har desværre kastet sit blik på den ortodokse kirke og tro og misbruger gerne kirkens tradition til at promovere sine teorier," skriver Poul Sebbelov

Anerkender dansk-ortodoks kirke folkekirkens dåb?

Den ortodokse kirke i Danmark er ikke forpligtet af den deklaration, som er udsendt fra Moskvas Patriarkat, svarer præst i den ortodokse kirke i Danmark Poul Sebbelov

Præst: Den ortodokse tro er universel

Russerne har ingen patent på ortodoksien, siger præst i Den Ortodokse Kirke. Der er masser af ortodokse kristne, som ikke ser Rusland som deres kirkelige forbillede

Harald Blåtand var ortodoks kristen

Det er historisk korrekt at kalde Harald Blåtand og det danske folk i det 10. århundrede for ortodokst kristne, skriver Poul Sebbelov

Er et ortodokst ægteskab gyldigt?

Ægtevielser, som er foretaget i Danmark i godkendte trossamfund eller menigheder, er i sagens natur anerkendte i Danmark, svarer den ortodokse præst Poul Sebbelov

KRONIK: Harald Blåtand var en ortodoks kristen

Danske kristne, som for alvor ønsker trofasthed over for kirkens tradition, kunne med fordel indlede samtale med den ortodokse kirke i Danmark, mener dagens ortodokse kronikør

Faste er fortsat en kristen skik

Ramadanen kan måske lære kristne at besinde sig på deres egne rødder og begynde at praktisere faste igen, skriver Poul Sebbelov, præst i den ortodokse kirke 

KRONIK: Kristus er opstanden! Ja, han er sandelig opstanden!

PÅSKEKRONIK Blandt alverdens kristne står påsken som den vigtigste kristne højtid overhovedet. Det har man altid vidst i den ortodokse kirke, hvor fejringen af Kristus kulminerer påskenat med et imponerende ritual

Nej til ukristelig spiritualisering

Vi glæder os over ikonerne i kirken, vi ærer dem, men vi afstår fra alle forsøg på at opmåle deres virkemåde, skriver Poul Sebbelov, præst i den ortodokse kirke

Muslimske offerritualer. Halalkød bør deklareres

Vi skal ikke acceptere, at "islamiske regler indføres i det skjulte af rent afsætningsøkonomiske årsager, uden at vi så meget som kan blive oplyst om det", mener præst Poul Sebbelov

Én eller hundrede ikoner er ikke afgørende

Det er det rene sludder og vrøvl, at det er ortodoks kristen lære, at det guddommelige nærvær øges alt efter mængden af ikoner, skriver Poul Sebbelov, præst i den ortodokse kirke i Lyngby

Spørg

Var Jesus bare en profet?

Enhver er fri til at tro, hvad han eller hun vil. Men man kan kun begribe Bibelens indhold inden for Kirkens rammer, svarer ortodoks præst Poul Sebbelov

forrige