Seneste

artikler skrevet af Poul Sebbelov

To tunger?

Hvorfor vælger Kristeligt ikke at trykke Muhammed-tegningerne, men at bringe en ondsindet parodi på Kristi korsfæstelse, spørger Poul Sebbelov, præst i den ortodokse kirke

Er Jesus Guds tjener?

Jesus levendegør sine egne ord: "Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener...," svarer præst Poul Sebbelov

Selvudslettende præster er beskæmmende

Hvis fadervor og salmesang evigt og altid skal ledsages af undskyldninger om, at vi skam ikke "forkynder", skulle præsterne sige pænt nej tak til overhovedet at deltage, mener præst Poul Sebbelov

Fordrejning af fakta. Islams historie skræmmer

- Det kunne være interessant at vide, hvorfor imam Naveed ikke skriver sandheden om islams udbredelse gennem historien, pointerer Poul Sebbelov fra den ortodokse kirke

Den udelte kirke

Den udelte kirke har altid været til stede og virket på jorden uafbrudt siden apostlenes dage

I fastetiden bliver vi vegetarer

Den kristne ortodokse faste handler om, hvad du spiser, ikke hvornår du spiser, fortæller ortodoks præst Poul Sebbelov

Hinduistisk vrøvl om påsken

Påsken handler om, at Kristus sprængte dødsrigets porte. Ikke om, at han spredte gudsbevidsthed, skriver Poul Sebbelov på sin blog

Mennesket er ikke noget dyr

Det er svært at se sammenhæng mellem Bibelens skabelsestekster og evolutionens brutale skildring af verdens tilblivelse. Det mener den ortodokse præst Poul Sebbelov

- Gud tvinger ingen

Ortodokse afviser ikke fortabelsen, for det vil være det samme som at afvise menneskets frie vilje, skriver Poul Sebbelov  

Den ortodokse kirke svælger ikke i lidelse

DR2 viser for tiden en serie, der fremstiller kristendommen som en blodig affære. Et billede, som ikke passer på den ortodokse kirke, mener Poul Sebbelov

Mennesket har guddommeligt potentiale

Målet for mennesket er at vokse til Kristi lighed, ligesom det er sket for kirkens hellige mænd og kvinder, skriver Poul Sebbelov

Nadveren udtrykker troens fulde fællesskab

De, som ikke deler den ortodokse kirkes tro, er ikke en del af den ortodokse nadvers mystiske fællesskab. Synspunkt af ortodoks præst Poul Sebbelov

Rothstein er uinteressant

Mikael Rothstein er på ingen måde tvunget til at forholde sig til den kristne tro. Synspunkt af Poul Sebbelov, præst i den ortodokse kirke

Den Ortodokse Kirke afviser kvindelige præster

Helt fra begyndelsen har kirkens bevidsthed udelukket kvinder fra at tage del i det særlige præsteskab. Ortodoks præst Poul Sebbelov besvarer indlæg fra Søster Abraham

Tørklædet et frihedens signal?

Tørklædet var et frihedens tegn blandt danske kvinder i 1950erne, men det er det ikke blandt muslimske kvinder i dag

Man kan ikke bare bestille en konvertering

For at konvertere til den græsk-ortodokse kirke må man have et godt kendskab til kirkens lære og gudstjenesteliv. Panelsvar af ortodoks præst Poul Sebbelov

Islamkritisk Netværk skyder over målet

Det er ren og skær ønsketænkning, at vi kan få problemerne mellem forskellige religioner til at forsvinde ved at vende ryggen til. Blogindlæg af ortodoks præst Poul Sebbelov

Søster Abraham forstår ikke hvad kirken er

Det er ikke noget vrøvl at ville definere sit kirkelige tilhørsforhold klart, som Søster Abraham giver udtryk for. Blogindlæg af ortodoks præst Poul Sebbelov

Dødsdyrkelse

BODIES-UDSTILLINGEN: Der er en verden til forskel mellem at knæle ved legemet af en af kirkens navngivne hellige og så at bevæge sig omkring blandt anonyme kadavere

Kynisk foragt for Guds skaberværk

Udstillingen af menneskekroppe i Tivoli viser en mangel på ærefrygt over for Guds skaberværk og et totalt fravær af respekt for de døde. Blogindlæg af ortodoks præst Poul Sebbelov

Kynisk foragt for Guds skaberværk

Kristeligt set må man tage klart og utvetydigt afstand fra den kynisme og fra den foragt for Guds skabelse, som ligger bag udstillingen i Tivoli

Dialog er både mulig og nødvendig

Danske Kirkers Råds brev kunne have udtrykt klarere, at islams Allah og kristentroens Gud, Fader, Søn og Helligånd ikke er den samme guddom

Kristendom og islam - en mulig dialog?

Dialog er både mulig og nødvendig. Derfor er den danske ortodokse menighed medunderskriver på Danske Kirkers Råds brev til en række muslimske ledere. Blogindlæg af ortodoks præst Poul Sebbelov

Jesus døde for at tage magten fra døden

Kristus blev menneske og døde for at skænke alle os, som uden Ham ville have været dødens bytte, evigt liv, skriver ortodoks præst Poul Sebbelov

Jesusbønnens liv i den ortodokse kirke

Jesus-bønnen lyder helt enkelt: "Herre Jesus Kristus, forbarm Dig over mig synder". Med lidt øvelse kan den nærmest bede 'af sig selv', både når man er vågen, og når man sover, siger Poul Sebbelov, der er præst i Den Ortodokse Kirke

Skik følge eller kirke fly

KVINDELIGE PRÆSTER: I den ortodokse kirke er det helt utænkeligt, at den enkelte præst skulle udvikle og praktisere en teologi, som går på tværs af hans biskops og af hele kirkens

Vi nærmer os juleglædens kildevæld

Gud kommer ind i vor menneskelige verden, og det umulige, det utænkelige, det ubegribelige finder sted i os og iblandt os. Vi ser til med undren og tilbedelse og forstår, at dét, som er umuligt for mennesker, det er muligt for Gud, skriver ortodokse Poul Sebbelov i sin prædiken inden jul

Jul i den ortodokse kirke

Hvis vi vil begribe højtidens væsen og høre dens bud, må vi gøre os rede og ikke lade alting overdøve af uafbrudt larm og evig jagt på verdslige nydelser og oplevelser, skriver ortodoks præst Poul Sebbelov i dagens julekommentar

Klosterliv i falsk og forloren indpakning

TV-projektet "40 dage i kloster", der vises på DR2, er en falsk, forloren og inderlig ligegyldig produktion, skriver præst i den ortodokse kirke Poul Sebbelov

Oldkirken og Romerkirken er ikke én og samme sag

Den Romersk Katolske Kirke er ikke den direkte videreførelse af den Kirke, som Kristus stiftede, skriver Poul Sebbelov, som er præst i den danske, ortodokse menighed Gudsmoders Beskyttelse

Tarotkort og ikoner kan ikke sidestilles

Debatten om tarotkort fortsætter i religion.dk's blogunivers. Her giver præst i den ortodokse kirke Poul Sebbelov et svar på Ole Skjerbæk Madsens seneste blogindlæg

Tarot er inderligt overflødigt

Det menneske, hvis liv er rettet mod Kristus, har intet behov for og ingen gavn af hverken tarot eller andre troldomskunster, skriver ortodoks præst Poul Sebbelov

Tarot er inderligt overflødigt

Kristne har rigeligt at gøre med at fordybe sig. De behøver ikke at skulle søge visdom alle mulige andre steder end i kirken, skriver Poul Sebbelov KOMMENTAR

Det tætteste man kommer på oldkirken

Den ortodokse tro er mere konkret og har flere synlige udtryk end den protestantiske, som er mere indadvendt, skriver Poul Sebbelov, der er præst i den ortodokse kirke

Kristi liv er kirkens liv

Forståelsen af livet i Kristus som identiskmed kirkens liv er naturligvis ikke forenelig med selvbestaltet profetisk virksomhed, som mener sig hævet over kirken og dens lære. Kommentar af ortodokse Poul Sebbelov

Gik alle robotforskere frem på rad...

Hvoraf kommer tankerne om at tildele androider og anden teknologi selvstændigt liv med tilhørende rettigheder? Det er sandsynligt, at de vokser ud af en manglende forståelse for Guds skaberværk, mener den ortodokse præst Poul Sebbelov

Vassulas bedrøvelige væbnere

Niels Christian Hvidts og Iben Thranholms opbakning af Vasula Rydén er til stor skade for den mellemkirkelige samtale. Kommentar af ortodoks præst Poul Sebbelov

Det økumeniske patriarkat hartil huse i Konstantinopel

RELIGIONSFRIHED: Tyrkiets omfattende lovarbejde ligner en klar indrømmelse af, at det hidtil har stået rigtig galt til med religionsfriheden i Tyrkiet, og at reformer er nødvendige

Åndelig vejledning er en ydmyg tjeneste

Den åndelige fader bærer i sin bøn og forbøn sine åndelige børns synder og skrøbeligheder frem for Gud lige indtil dommens dag. Poul Sebbelov skriver om åndelig vejledning fra et ortodokst perspektiv

Paven er ikke kirkens grundvold

Den ortodokse kirke tror ikke, at kirkens enhed garanteres fra Rom, sådan som Vassula Rydén profeterer. Kommentar af Poul Sebbelov