Seneste

artikler skrevet af Jørgen Skov Sørensen

Analyse

Der er delte meninger om Kina og Vatikanets samarbejde

Hvem bestemmer over den katolske kirke i Kina? Regeringen i Beijing eller Vatikanet? Et nybrud i relationen mellem de to lande ser ud til at ændre en fastlåst situation, men ikke alle katolikker er glade for samarbejdet, vurderer teolog og ph.d. Jørgen Skov Sørensen

Spørg

Hvilke fordele og ulemper er der ved at blive missionær?

Siden kristendommens begyndelse har missionærer rejst ud for at fortælle andre om Jesus. Men hvad er de positive og negative konsekvenser af at rejse ud som missionær i dag, spørger en læser. Cand.theol. Jørgen Skov Sørensen svarer

Analyse

Sammenhængen mellem kristendom, politik og samfund kulegraves

Adskillelsen af religion og politik har været et dogme i dansk politik i flere år, men det ser ud til at forandre sig nu. Flere initiativer undersøger kristendommens rolle virkningshistorisk og dens betydning i nutidens offentlige debatter, påpeger teolog og ph.d. Jørgen Skov Sørensen 

Analyse

Bliver en kirke uren, hvis muslimer beder i den?

Igen og igen støder vi ind i diskussionen om rent og urent, når vi surfer rundt i nettets religiøse debatter. Selvom både Jesus, Paulus og Luther har gjort op med principperne om rent og urent, har vi mennesker vanskeligt ved at tro det, vurderer generalsekretær Jørgen Skov Sørensen

Analyse

Religion er til stede overalt i Afrika, men ikke i DR's Liberty

Danskerne har de sidste fem søndage været vidne til en række kuldsejlede udviklingsprojekter fostret af 80’ernes såvel idealisme som naivisme, når det gjaldt kulturmøde i DR's serie Liberty. Men hvor blev afrikanernes tro af i serien, spørger generalsekretær Jørgen Skov Sørensen

Spørg

Må min muslimske ven være forlover ved mit bryllup?

Jeg skal giftes til februar i folkekirken. Min kommende mand vil utrolig gerne have vores muslimske mand som forlover. Må han det? spørger en læser. Generalsekretær i Danmission Jørgen Skov Sørensen svarer

Synspunkt

Jeg besnæres af ideer, som giver kirkens tradition nye former

Der er behov for at sætte spotlys på de gode ideer og ildsjæle, der trives i Danmarks kirkeliv. Derfor ser jeg frem til at se mange spændende tiltag som dommer i Kristeligt Dagblads Initiativpris 2016, skriver generalsekretær i Danmission, Jørgen Skov Sørensen

Synspunkt

Mangler verdens bedste kirkeordning ånd?

Der er højt til loftet i folkekirken. Vi lytter. Også til paver. Men vi tror ikke på alt, hvad de siger. Jeg mener eksempelvis ikke, folkekirken er åndløs, skriver konsulent Jørgen Skov Sørensen, som reaktion på den koptiske paves udtalelse om, at Vesten mangler ånd

Synspunkt

"Folkekirken river fortsat mure ned"

Det er det mellemkirkelige arbejdes fornemmeste opgave at nedbryde mure mellem mennesker og traditioner, skriver sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen i andledning af Folkekirkens mellemkirkelige Råds 25 års jubilæum

Jeg vil sent glemme kirkens marginaliserede stemmer

Kirkernes Verdensråd, som i alt bygger på konsensus og på det, vi som kristne kan blive enige om, har en indbygget akilleshæl. De indre kirkelige stridigheder og uretfærdigheder er vanskelige at adressere, mener Jørgen Skov Sørensen, sekretariatschef i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

Blog: Knækker Kirkernes Verdensråd sig selv ved at italesætte uenighed?

Den økumeniske bevægelse er en skrøbelig konstruktion, som gennem sin historie først og fremmest har peget på de forhold, der samler, frem for at gå i kødet på det, der adskiller, skriver Jørgen Skov Sørensen i sin blog fra Kirkernes Verdensråds generalforsamling i Korea

"Vi skal værne om den fælles nadverfejring i folkekirken"

Ved alterbordet mindes vi om, at uoverensstemmelser, også de kirkelige og teologiske, ikke er indstiftet af Gud, men indstiftet af mennesker, skriver Jørgen Skov Sørensen, sekretariatschef i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

"Viden sætter folkekirken fri"

Et folkekirkeligt videns- og studiecenter skal gøre op med uvidenhed i folkekirken, skriver Jørgen Skov Sørensen, ph.h. og sekretariatschef i Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Skjolder på den kirkelige enheds vej

I 2013 er det 65 år siden, repræsentanter fra folkekirken var med til at etablere Kirkernes Verdensråd, som siden da har arbejdet med at bringe kirkefamilier og teologiske traditioner sammen under det bibelske motto At de alle må være ét. Dagens kronikør tvivler på enhedstanken, men tror på den mellemkirkelige samtale

Bogotá-Løsning tur-retur

Det Lutherske Verdensforbund har i den forløbne uge diskuteret homoseksualitet og homoseksuelle vielser i lyset af den danske udvikling.

Hvis styringsreform er svaret, hvad er så spørgsmålet?

Folkekirken har behov for en løsning, hvor dens mange lag og aktører opnår størst muligt ejerskab over reformprocessen og ikke mindst over det resultat, som kommer ud af det forestående arbejde, skriver dagens kronikører forud for konference om folkekirkens fremtid

Blog fra nordisk kirkeliv: Den fjerne Kirke(styrelse)

Vejen til en kirke-stat-adskillelse er lang og omstændig viser de norske erfaringer, som tre danske kirkeaktører hører om

Blog fra nordisk kirkeliv: Den hvide elgs byrde

De tre danske kirkefolk er nået til Sverige, hvor kirkens adskillelse fra staten er på dagsordenen

Er folkekirken et økumenisk projekt?

Økumeni er samtaler mellem konfessionelt set divergerende kirkesamfund. I folkekirken er samtalerne jo inden for den evangelisk-lutherske familie, svarer sekretariatschef i Det Mellemkirkelige Råd Jørgen Skov Sørensen

Kan en katolsk præst vie os i folkekirken?

"Jeg vil foreslå, at I henvender jer til den lokale folkekirkelige stiftsadministration med henblik på rådgivning," svarer cand.theol. og ph.d. Jørgen Skov Sørensen

Hvad betyder kristendommen for danskerne?

Kirkens rolle i nutidens Danmark er flertydig og spænder fra tro og eksistens til hjælpearbejde for socialt udsatte, svarer sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen

Nu skal folkekirken have sit forskningscenter

Kirkeforskning Vi opfordrer til, at der bliver iværksat et seriøst nationalt tiltag, der kan koordinere, samle og løfte de forskningsopgaver, som folkekirken står over for, skriver dagens fire kronikører

Asiens kristne uenige om buddhismen

Buddhismen er en teologisk udfordring for kristendommen alene af den grund, at det er en religion uden gudsforestilling, fortæller sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen

Kristendommen nedbryder grænser

Kristendommen vender op og ned på vores forestillinger om god religiøs skik og brug, mener Jørgen Skov Sørensen

Hvorfor daler interessen for kirke og tro?

Det gør den heller ikke, i hvert fald ikke i medierne. Og folkekirken melder også om flere kirkegængere, svarer missionsteolog Jørgen Skov Sørensen

Når staten bliver missionær

Folkekirken er blevet missionerende. Men er det ikke et problem, også for kirken selv, at den som statskirke har magten i ryggen, spørger ph.d. i missiologi Jørgen Skov Sørensen

Pinse er mangfoldighedens kirkefest

Jerusalems kosmopolitiske sammensætning for 2000 år siden er et symbol på kirkens mangfoldighed, skriver missionsteolog Jørgen Skov Sørensen

Hvor er kirkens modspil til islam?

Flere kirkesamfund er engageret i dialog med muslimer - respektfulde drøftelser og teologisk argumentation er nogle af metoderne, skriver ph.d. Jørgen Skov Sørensen

Hvorfor rejser mennesker ud som missionærer?

Fælles for missionærer er en indre trang til at forkynde evangeliet for mennesker, der endnu ikke har hørt om frelseren Jesus, skriver cand.theol. Jørgen Skov Sørensen i kristendom.dks brevkasse

Hvilke kirkeretninger findes der inden for kristendommen?

Kristendommen kan groft set opdeles i fire hovedinddelinger: Den katolske kirke, de ortodokse kirker, reformatoriske kirker og pinsekirker, skriver sekretariatschef i Det mellemkirkelige Råd Jørgen Skov Sørensen i Kristendom.dks brevkasse

Spørg om kristendom

Var afrikanerne religiøse, inden kristendommen kom til?

"Naturligvis spiller den massive politiske kolonisering og kulturelle meningsdannelse, som vestlige nationer historisk har påført mange afrikanske lande, også en rolle," skriver Jørgen Skov Sørensen

Mission er både noget, Gud og mennesker gør

Hvor er kristen mission på vej hen i det 21. århundrede? Hvad er tendensen i formål og metode? Måske er missionsforståelsen ved starten af det 21. århundrede mere fragmenteret end nogensinde før, hvor af-koloniseringen, globaliseringen og den informationsteknologiske udvikling har sat hver deres præg

Mission og dialog - fjendskab eller familieskab?

Er mission dialog og er dialog mission? Eller er der i virkeligheden tale om vidt forskellige aktiviteter. Er dialogarbejde drevet af upassioneret behagesyge, eller skærper mødet med andre religioner ens egen forståelse af, hvad kristendom i bund og grund drejer sig om? Meningerne er mange blandt kirkens folk

Dansk mission - hvem er det?

Kristne i Danmark har været engageret i mission i andre dele af verden i 300 år. Men afsenderne bag de forskellige missionstiltag har ændret sig over tid - og ændrer sig måske igen i disse år

Kristen mission - kærlighed eller krigserklæring?

Kirkens missionsbestræbelse er måske den mest omstridte af alle kirkelige aktiviteter. Er mission proklamationen og opfyldelsen af Guds grænseløse kærlighed? Eller er det snarere en krigserklæring mod alle andre religioner?

Dansk kirkedelegation ind i konfliktmægling

Folkekirken går nu officielt ind i konflikten mellem Danmark og den muslimske verden. En kirkedelegation rejser til Egypten for at tale med lokale kristne og muslimske ledere

Indføring

Det vigtigste at vide om pinsekirken

Da den moderne pinsebevægelse tog sin spæde begyndelse i USA i 1906, var tanken ikke at danne en ny kirke. Læs eller genlæs her, hvordan pinsebevægelsen på bare 100 år er blevet et af verdens hurtigst voksende kirkesamfund

Værd at vide om Frelsens Hær

Der er stor sandsynlighed for, at du sidste gang, du besøgte genbrugsstationen, bidrog til Frelsens Hærs arbejde. Trossamfundets tøjcontainere med det røde logo er en fast del af det danske bybillede

forrige næste