Seneste

artikler skrevet af Jens Kvist

Spørg

Skal jeg virkelig tro på treenigheden?

Er treenigheden noget gedigent vrøvl, der er opfundet af en flok herrer for mange år siden, spørger en læser. Læs sognepræst Jens Kvists svar, hvor han blandt andet beskriver Helligåndens gerning

Debat

Præst: Jeg praktiserer ikke kirketugt

Nej, kirketugten er ikke noget, Jesus har opfundet. Den er udsprunget af en magtsyg kirke, der bilder sig ind, at den kan både løse og binde synd på jorden med virkning helt ind i himlen, mener sognepræst Jens Kvist

Debat

Præst: Vi tænder glædesblus for at undgå hjertets kulde

Det er hjertets kulde, vi vil holde os fra livet sankthansaften ved at tænde glædesblus. Ganske vist med en heks af papir eller strå i toppen af bålet. Men vi gør det ikke i et hadefuldt forsøg på at udrydde de hekse og trolde, som findes i enhver by og ethvert sogn, mener sognepræst Jens Kvist

Spørg

Skal jeg tro bogstaveligt på kødets opstandelse?

Jeg har svært ved at tro på kødets opstandelse. Skal jeg virkelig slæbe rundt på min brugte og ødelagte krop, når jeg er død, spørger en læser. Sognepræst Jens Kvist svarer

Advent i kirken

Første søndag i advent foregriber påsken

Advent er om noget gentagelse. Men teksten til på søndag er ikke bare gentagelse, det er også en foregribelse af Jesu kommende gerninger, skriver sognepræst Jens Kvist i sin refleksion over prædikenen til på søndag

Debat

Sognepræst: Reinkarnation - Nej tak!

Den gamle kommunistiske forfatter Martin Andersen Nexø har ret, når han skriver: ” Intet menneske er en gentagelse af andre eller skal nogensinde selv gentages”, mener Jens Kvist

Spørg

Hvad er askens år?

Ved min fars begravelse sagde præsten i sin tale, at min far endnu ikke var nået til askens år. Hvornår er det, og hvad mente han med det, spørger en læser. Sognepræst Jens Kvist svarer

Spørg

Hvem kan komme i Paradis?

Hvad betyder de 'betingelser' ved Verdensdommen, som Matthæusevangeliet nævner, spørger en læser. Sognepræst Jens Kvist svarer på spørgsmålet

Debat

De afdødes ønsker vejer tungere end de efterladtes

Det er nærmest falskneri, hvis de efterladte skriver under på, at der intet foretages, der er imod afdødes ønsker, til trods for, at de ved, at en kirkelig begravelse er i strid med afdødes ønsker. Det mener sognepræst Jens Kvist fra Aabenraa

Synspunkt

Kristendom er ikke opfundet af regeringen

Uanset om man er muslim, jøde, buddhist, eller noget helt fjerde, er det hævet over al diskussion, at uden kristendommens tusind år lange indflydelse havde Danmark set ganske anderledes ud, end det gør nu, skriver sognepræst Jens Kvist

Debat

Tidehvervsk tro har plads til både teologi og politik

At et menighedsråd spørger ind til en ansøgers teologiske ståsted - eller udgangspunkt, det er et bedre ord! - er både naturligt og legitimt. Men det rager ikke noget menighedsråd, hvilket parti ansøgeren måtte stemme på, skriver debattør

Synspunkt

Præster er ikke hævet over loven

Hvis en præst bryder loven, fordi hans samvittighed byder ham at gøre det, må han også selv tage konsekvensen af sin handling, mener sognepræst Jens Kvist

Synspunkt

Blasfemiparagraf beskytter ikke Gud, men danske trossamfund

Hvad var anklagen mod Jesus? Blasfemi! Men er ikke også tanken om at forsvare Gud, i sig selv, blasfemisk? Måske man skulle bede Straffelovrådet om at præcisere, hvad der er kritik, og hvad der er forhånelse frem for at ophæve paragraffen, mener sognepræst Jens Kvist

Synspunkt

Skolereform, biskopper og konfirmander

Er konfirmandundervisningen dårligere stillet efter skolereformen? Det må man desværre svare ja til, mener sognepræst Jens Kvist

Spørg

Hvad står der i Bibelen om penge?

"I Det Nye Testamente siger Jesus: Ingen kan tjene to herrer, I kan ikke tjene både Gud og mammon", svarer sognepræst Jens Kvist

Er det kun en ordineret præst, der må forestå dåb og nadver?

Nej, der findes ingen deciderede regler om, at en ikke-ordineret person ikke må foretage dåb. Men da dåben oftest finder sted i forbindelse med gudstjenesten, er det naturligt, at det er præsten, der døber barnet, svarer sognepræst Jens Kvist

Dåbsdebat: "Man skal ikke forveksle folkekirken med Guds rige!"

I princippet kan man melde sig ud af folkekirken samme dag, som man er blevet døbt, uden at dåben derved annulleres, skriver sognepræst Jens Kvist, efter indvandrerpræst Massoud Fouroozandeh har fået biskoppelig påtale for at døbe migranter uden at sikre, at de bliver folkekirkemedlemmer

Hvad får børn at drikke til altergangen?

Som oftest er det forældrene, der styrer, hvad børnene får ved altergangen, men der er sket en ændring, bemærker sognepræst Jens Kvist

Vi forstår ikke Det Ny Testamente uden Det Gamle

Skær Det Gamle Testamente ud af Bibelen, der er alligevel ingen, der tager det alvorligt, foreslår en læser af Kristeligt Dagblad. Men det forslag virker uhyre lidt gennemtænkt, mener sognepræst Jens Kvist

Havde Jesus humor?

Der står ikke et eneste sted i Det Ny Testamente noget om, at Jesus lo. Men enkelte steder er der humoristiske ordvekslinger, svarer sognepræst Jens Kvist

"Drop planerne om kirkeligt ledelsesorgan"

Jeg så helst, at dette forsøg på at virkeliggøre Grundlovens § 66 opgives. For det vil blive noget rod, mener sognepræst Jens Kvist

"Genkendelsen skænker os troen igen"

Det er hverken håbet eller erindringen, der skænker disciplene troen igen efter påskemorgen. Det er gentagelsen. Gentagelsen er det daglige brød, der mætter med velsignelse, skriver sognepræst Jens Kvist

Sognepræst: Faste er en panikhandling

At reintroducere fasten i folkekirken er en panikagtig vi-må-gøre-noget-handling, og selve det at faste kan nemt føre til selvoptagethed, skriver sognepræst Jens Kvist

"Juleglæden er for alle mennesker"

JULEPRÆDIKEN Julebudskabet, der lyder til os, er, at for Gud er ethvert menneske ubetinget lige vigtigt, skriver sognepræst Jens Kvist

Hvorfor hjælper Gud os ikke?

Livet indebærer både lys og mørke, medgang og modgang, sorg og glæde, skriver sognepræst Jens Kvist

"Sareen kommer ikke til at kede sig"

Manu Sareen virker sympatisk ydmyg over for den store opgave, han står over for som ny kirkeminister, skriver sognepræst Jens Kvist

"Jeg ville aldrig spørge til faddernes tro"

Man skal ikke snage i, hvad dåbsfaddere tror og ikke tror. For troen er ikke noget, der kan måles eller vejes, skriver sognepræst Jens Kvist

Hold fast ved friheden

SLAP NU AF, kære domprovst og mediepræster! Hvilket formål skulle det dog tjene at tvinge de få præster til at vie fraskilte, hvis samvittighed det er i strid med? Ikke for det: Jeg er helt enig i det, Københavns biskop siger i Kristeligt Dagblad den 20. august, hvor man også kan læse de andre ytringer: Ikke et splitsekund fatter jeg, at nogen kan fastholde den slags holdninger og dermed fornærme folkekirkens medlemmer.

"Stat og kirke bør ikke adskilles"

At ændre Grundloven for at kunne skille kirke og stat er en kompliceret og unødvendig affære, lyder sognepræst Jens Kvists besked til en kommende regering

Modsigelse er bedre end forbud

Norges dybt sympatiske statsminister Jens Stoltenberg sagde i sin imponerende mindetale i søndags i Oslo Domkirke blandt andet: Vi er rystede af det, som ramte os, men vi opgiver aldrig vore værdier. Vores svar er mere demokrati, mere humanitet. Men aldrig naivitet.

forrige