Seneste

artikler skrevet af Hans J. Lundager Jensen

Spørg

Hvad er forskellen mellem en religion og en kult?

En læser er i tvivl om forskellen på religion og kult. Det er måske heller ikke så lige til. Hans Jørgen Lundager, professor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet, svarer.

Spørg

Hvad er en trickster?

En læser er stødt på begrebet "trickster" og undrer sig over, hvad det betyder. Professor i religionsvidenskab Hans Jørgen Lundager Jensen svarer

Spørg

Slår kirken hedninger ihjel?

Er det rigtigt, at hedninger bliver forfulgt og slået ihjel af kirken? spørger en læser. Professor og dr.theol. Hans Jørgen Lundager svarer

Serie: Natursyn

Natursyn i oplysningstiden: Naturalisme og modernitet

Etik.dk bringer i serien om natursyn filosofiernes og religionernes syn på, hvordan vi kan betragte naturen. Professor i religionsvidenskab og teologi, Hans Jørgen Lundager Jensen, deler viden om natursynet fra oplysningstiden til i dag

Spørg

Gik Jesus med kalot?

De fleste hævder, at kalotten først kom til flere hundrede år efter Jesus, mens andre mener, at rabbinere som Jesus gik med kalot, men gjorde han det, spørger en læser. Professor Hans J. Lundager svarer

Spørg

Har kristne opfyldt deres mål på jorden?

Hvis det var Guds bud, at mennesket skulle mangfoldiggøre sig og opfylde jorden, er kristendommen så løbet over på dato, nu hvor jorden er fyldt op, spørger en læser. Professor i religionsvidenskab Hans J. Lundager svarer

Essay

Storpolitik i det 21. århundrede er kun mulig som udvidet autohjælp

Hvor det 19. århundrede bød på tanker om fremskridt, vil vi i det 21. århundrede have politikere, der kan pumpe vandet væk fra vejen. Forvandling af fremtiden fra fremgang til frygtelighed er et gennemgående tema i den tyske filosof Peter Sloterdijks seneste bog

Spørg

Der findes mange beviser for Gud eksistens

Gudsbeviser har været en hyppig sport i vestlig filosofi, skriver professor i religionsvidenskab som svar på en læsers spørgsmål

Spørg

Hvorfor bruger kristne Det Gamle Testamente?

På tiden, hvor Jesus levede, var Det Gamle Testamente en rettesnor for alle jøder. Derfor blev den det også for kristne

Spørg

Er Guds rigtige navn Jehova?

Det er nu almindeligt at antage, at det nok har været noget i retning af Jahve. Men nogle af de gamle israelitter har sagt noget andet; blandt andet Jo eller Jahu, svarer professor Hans Jørgen Lundager Jensen

Talte Kong Salomo med træerne?

Kong Salomo har talt om (ikke med) træerne i Første Kongebog kapitel 5, vers 13. Det kan virke som en ret ligegyldig ting. Men i Det Gamle Testamente er det interessant, svarer dr. theol. Hans Jørgen Lundager Jensen

Er aben et urent dyr i jødedommen?

Der er en ting, som man ofte overser, når man spørger til urene dyr. I udgangspunktet er alle urene dyr lige urene. Men der er et landvæsen, som er langt mere urent end alle andre. Det er mennesket, svarer professor Hans Jørgen Lundager Jensen

Det er blevet umoderne at skælde hinanden huden fuld

Nogle af os vil sikkert længes efter tidligere tiders underholdende, teologiske brutalitet. Men stilen er en anden i dag. Dr. theol Hans Jørgen Lundager Jensen anmelder brevudveksling mellem folkekirke-fløjene

Moses har da skrevet Mosebøgerne, ikke?

Religionsforsker Hans J. Lundager Jensen og bibelforsker Jens Bruun Kofoed fremhæver begge, at Mosebøgerne er skrevet af flere forfattere, men er ikke enige om skrifternes historiske pålidelighed

Hvad er Babylon?

Babylon var en politisk, økonomisk og kulturel stormagt i oldtiden, svarer religionsforsker Hans Jørgen Lundager Jensen

Hvad er forskellen på 'utroskab'og 'ægteskabsbrud'?

Utroskab forudsætter et parforhold, men ikke nødvendigvis et ægteskab, og De Ti Bud fra Det Gamle Testamente taler alene om ægteskab, svarer religionsforsker Hans Jørgen Lundager Jensen

Hvordan er vi skabt i Guds billede?

Man kan forstå det sådan, at mennesker skal være guvernører på Guds vegne, svarer religionsforsker Hans Jørgen Lundager Jensen

Hvem skabte jorden?

Hans Jørgen Lundager Jensen, professor i religionsvidenskab, besvarer spørgsmål om jordens skabelse.

Findes der en religion uden engle og profeter?

"Den unitariske kirke ligger nok tættest på ideen om en tro alene på Gud," svarer Hans Jørgen Lundager Jensen, professor i religionsvidenskab

Slagsmål mellem brødre er en gammel nyhed

Bibelen bruger ofte motiver, der kendes fra andre mytologier. Kain og Abel findes også i bl.a. romerske og egyptiske versioner, fortæller religionsprofessor Hans J. Lundager Jensen

Forhistorisk religion bevidnes af fund og hypoteser

Forhistorisk religion har sandsynligvis lignet religionsformer, der kendes fra jæger- og samlerkulturer, skriver religionsprofessor Hans Jørgen Lundager Jensen

Hvad ved vi egentlig om Moses?

En bruger spørger, hvornår Moses levede. Bibelforskerne Hans J. Lundager Jensen og Jens Bruun Kofoed giver hver deres bud

Syndefaldsberetningen er fuld af paradokser

Eftersom Gud forbød mennesket at spise af Kundskabens Træ, må det antages at have haft så meget fornuft, at det kunne skelne mellem tilladt og forbudt, skriver professor Hans J. Lundager Jensen

Hvem er gudssønnerne?

Gammel Testamente kender til eksistensen af guddommelige væsener ved siden af Gud, skriver professor i religionsvidenskab Hans J. Lundager Jensen

Desperate sataner

KOMMENTAR: Der er en tid til vrede og en tid til eftertanke. Lige nu er det det første, der forståeligt nok har frit løb i medierne

forrige næste