Seneste

artikler skrevet af Brian Arly Jacobsen

Analyse

Hvem vil ikke have jøder som naboer?

Den typiske antijødiske person i Danmark i dag er en mand, der stemmer på et parti i blå blok. Han har ingen, kort uddannelse eller en erhvervsuddannelse og bor typisk i landområder, landsbyer, mindre byer eller mellemstore byer i Danmark, forklarer religionssociolog Brian Arly Jacobsen

Analyse

Lektor: Kristendomskundskab er en politisk kampplads

Skal skolen medvirke til trosoplæring eller være religiøst neutral? Faget kristendomskundskab har været en politisk kamplads i mange år, vurderer religionssociolog Brian Arly Jacobsen, som giver et bud på, hvorfor faget fortsat diskuteres politisk

Analyse

Lektor: Ordet islamkritisk skal bruges med varsomhed

Journalister og mediefolk skal blive bedre til at høre, hvordan antimuslimske ytringer lyder, så de kan skelne mellem antimuslimske og islamkritiske udsagn. Generelt kan man sige, at de genkender antisemitiske, men ikke antimuslimske ytringer, vurderer religionssociolog Brian Arly Jacobsen

Analyse

Hvad er historien bag begrebet ghetto?

I det 16. og 17. århundrede var ghettoer de kvarterer i en by, hvor jøderne ved tvang skulle bo. I dag bliver ordet brugt om almene boligområder, der opfylder nogle politisk udvalgte kriterier, påpeger religionssociolog Brian Arly Jacobsen

Anmeldelse

Romanen om hjemløsemarchen er særdeles velegnet til gymnasieundervisningen

Valeur har skrevet en vigtig og nødvendig roman, der skal erindre os om et glemt historisk kapitel. Det er en roman, som vil være særdeles velegnet til et fælles undervisningsforløb i eksempelvis gymnasiet mellem fag som dansk, historie og religion, vurderer religionssociolog Brian Arly Jacobsen

Analyse

Er der ligestilling mellem muslimske mænd og kvinder?

Forholdet mellem køn og ligestilling i islam kan se vidt forskelligt ud, alt efter om det er en traditionel, en moderat eller en feministisk muslim, der taler om det, mener religionsociolog Brian Arly Jacobsen og redegør for de forskellige holdninger

Analyse

Moskéer kan undgå misforståelser ved at være åbne

Frem til det tyrkiske valg den 24. juni i år vil der være øget interesse for de tyrkiske moskéer, men moskéerne kan selv medvirke til at undgå eventuelle misforståelser ved at være åbne, vurderer religionssociolog Brian Arly Jacobsen

Analyse

Religionssociolog: Fremtidstal om religioner skal tages med et gran salt

Kan man sige noget om, hvordan det religiøse landskab er om 30 år? Det har analyseinstituttet PEW forsøgt - men det er nærmest umuligt at vurdere indflydelse fra vækkelser, masseomvendelse, eller pludselig stigning i antal af ikke-troende, skriver ph.d. Brian Arly Jacobsen i religionsanalysen

Kronik

Fundamentalismebegrebet til genovervejelse

Hvis religiøse grupper ønsker et opgør med fundamentalismebegrebet, og hvis vi skal acceptere ikke at benævne visse missionske miljøer i Danmark som fundamentalistiske, så skal det naturligvis gælde for alle religiøse miljøer, herunder naturligvis også de muslimske, mener dagens kronikør

Er fundamentalisme et teologisk eller politisk begreb?

Vi forstår i dag en fundamentalist som en del af en religiøs gruppe, der traditionelt tolker og efterlever religiøse skrifter og traditioner. En fundamentalist var oprindeligt en kristen, der ønskede at stoppe samfundets forfald i 1800-tallets USA

Analysen

Islamforsker: Folketinget mangler opdateret viden om muslimer

De få studier af muslimers religiøse værdier, praksis og de religiøse institutioners måde at praktisere islam på i en dansk kontekst, der er lavet herhjemme, er efterhånden forældede, skriver islamforsker Brian Arly Jacobsen

Analyse

Islamforsker: Ikke alle danske moskéer er som Grimhøjmoskéen

TV2's udsendelser retter et berettiget fokus på de yderligtgående moskéer, men mangler desværre nuancering og præcisering i portrættet af moskéer generelt. Her kan TV2 indvende, at det ikke er ærindet, men ikke desto mindre bliver det rammen for debatten, mener islamforsker Brian Arly Jacobsen

Kronik

Usynlige forbindelser mellem folkekirke og folkeskole

Når kristne juletraditioner og -ritualer er så udbredte i folkeskolerne i Danmark, skyldes det danske normer, som både er religiøse og sekulære, skriver seks mennesker, der alle er tilknyttet religionssociologi ved Københavns Universitet

Analysen

Er danske muslimer virkelig mere religiøse end tidligere?

Det er overraskende, at Jyllands-Postens undersøgelse af danske muslimers tro viser en anden tendens end to tidligere danske undersøgelser. Måske har forskningen et metodologisk problem, vurderer lektor Brian Arly Jacobsen

Analyse

Lektor: Regeringens brug af kristendom truer folkekirken

Hvis kirken fremover politiseres, som vi ser i det seneste regeringsprogram, risikerer den at blive en del af hverdagens partipolitiske kamp, mener lektor Brian Arly Jacobsen

Religionsanalysen

Vi har behov for en tidssvarende religionspolitik

Religionspolitiske spørgsmål er allerede en central del af den danske offentlighed. Men valgkampen viser, at partierne har svært ved at forholde sig til forholdet mellem religion og samfund, mener lektor Brian Arly Jacobsen

Religionsanalysen

Vi må insistere på religionsneutral politik

Statens religionsneutralitet er en forudsætning for en fri debat, hvor statens repræsentanter ikke på forhånd har afgjort, hvad der er sandt, når det handler om religion og samfundets værdier, mener lektor Brian Arly Jacobsen

Religionsanalysen

Er kvindelige imamer en reformation af islam?

Muslimske institutioner påvirkes også af vestlige værdier. Her gælder det kønnenes ligestilling, skriver islamforsker Brian Arly Jacobsen

Religionsanalysen

Hvad er islamisk ekstremisme?

Hvad er islamisk ekstremisme? Det er der flere meninger om, og i det følgende præsenteres og forklares baggrunden for islamisk ekstremisme som et samfundsmæssigt fænomen, skriver islamforsker Brian Arly Jacobsen

Religionsanalysen

Religion er ikke den vigtigste årsag til konflikt

Forholdet mellem religion og fred er ofte blevet italesat på en måde, hvor religion enten fremstår som årsag til eller forebyggelse mod krig, skriver adjunkt Brian Arly Jacobsen

Religionsanalysen

Hvordan trives antisemitisme i Danmark?

Ny global undersøgelse af antisemitisme viser en lang række interessante resultater, nogle mere overraskende end andre, skriver religionssociolog, ph.d. Brian Arly Jacobsen

Folkekirken er bygget på ånd - men styrter i grus uden finanser

Danske politikere og borgere forstår den danske folkekirke ud fra ånd, tro, værdier - men vi lever i en tid, hvor vi fordeler pengene efter, hvad der kan måles og vejes, skriver religionsforsker Brian Arly Jacobsen

Er organtransplantation fra dyr tilladt i islam?

Det er et grundlæggende syn i islams historie, at man skal man prioritere menneskers velfærd og interesser samt bevare menneskeliv, svarer ph.d. Brian Arly Jacobsen

Islamforsker: Islamofobi spøger i dansk islamkritik

Den selvhævdende islamkritiker er en særlig kategori i den offentlige debat, som under dække af kritisk stillingtagen til islam som politisk ideologi ofte ender med at ramme alle muslimer, skriver islamforsker Brian Arly Jakobsen

Konfirmander giver kommunalpolitiske konflikter

Debatter om konfirmationsforberedelse har de seneste par år fyldt mere i den danske offentlighed på baggrund af flere byråds ønske om at ændre konfirmationsforberedelsens placering på skoleskemaet. Den nye skolereform vil ikke gøre situationen lettere, forudser dagens to kronikøre

Religionsforsker: Skal vi lovgive os til et håndtryk?

Når kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen opfordrer kvindelige studerende til at klage til Ligebehandlingsnævnet, er der risiko for at få en slags dansk høflighedssharia: Følger censorer ikke de danske høflighedsregler, skal de fyres af ligestillingsmæssige årsager, skriver islamforsker Brian Arly Jacobsen

Hvor mange konverterer til islam om året?

Undersøgelser tyder på, at antallet af personer, der bliver muslimer gennem konvertering synes at være nogenlunde lig med antallet af muslimer, der forlader islam, svarer religionssociolog Brian Arly Jacobsen

Forsker: Hedegaard-attentat fordrejer religionsdebatten

Vi kender stadig ikke bagmanden eller det faktiske motiv for overfaldet. Alligevel antages overfaldet at være motiveret af Hedegaards markante islamkritik, skriver ph.d., adjunkt Brian Arly Jacobsen

"Menneskerettighedsdom får konsekvenser i Danmark"

Danske virksomheder bør i langt højere grad reflektere over, hvordan man skal forholde sig til religionsrelaterede konflikter på arbejdspladsen, mener adjunkt, ph.d., Brian Arly Jacobsen

Rushdie som symbol på blasfemi mod islam

"Fatwaen mod Salman Rushdie kom til at blive opfattet af nogle som et tidligt signal om et sammenstød mellem på den ene side troen på den uforanderlige guds ord og på den ene side de sekulæres tro på en ubetinget ret til ytringsfrihed," skriver adjunkt, ph.d. Brian Arly Jacobsen

Spørg

Hvorfor er halvmånen et symbol for islam?

Forskerne er ikke enige om, hvilken forbindelse halvmånen har til islam. Først med Det Osmanniske Imperium (1299-1922) blev halvmånen og stjernen forbundet med den muslimske verden, skriver religionsforsker Brian Arly Jacobsen

Hvornår er man jøde?

Ifølge den ældste normative definition, som stadig bruges af jøder til selv-identifikation, er man jøde, hvis man er født af en jødisk mor eller er konverteret til jødedommen, svarer religionsforsker Brian Arly Jacobsen

Hvor mange konverterer til islam?

Mit skøn er cirka 100 om året, men der findes ingen sikre opgørelser over antallet af konvertitter i Danmark, svarer religionsforsker Brian Arly Jacobsen

Er Koranen Guds ægte ord?

Når man læser Koranen med videnskabelige briller, opfattes den som en tekst, som kan og skal analyseres på lige fod med alle andre tekster, svarer religionsforsker Brian Arly Jacobsen

Hvem bruger moskéen på Ørbækvej?

Moskéen tilhører Det islamiske Trossamfund på Fyn og henter inspiration fra Det Muslimske Broderskab, forklarer religionssociolog Brian Arly Jacobsen,

"Religion definerer ikke længere familielivet"

I dag er der mindre brug for religion eller stat, når samlivet mellem to mennesker skal legitimeres, skriver religionssociolog Brian Arly Jacobsen

Hvordan ser Hizb ut-Tahrir på jihad?

Alle muslimer bør ifølge Hizb ut-Tahrir have en militær uddannelse og trænes til kamp for islam, svarer religionsforsker Brian Arly Jacobsen

Er Allah blevet mere overbærende?

Opfattelsen af en gud ændrer sig ofte i takt med samfundet, mener religionsforsker Brian Arly Jacobsen

Niqab nævnes ikke af Muhammed

Spørgsmålet om den islamiske niqab er kontroversielt, men hvad lærer Koranen egentlig om det ansigtsdækkende slør? Religionssociolog Brian Arly Jacobsen svarer

Eks-muslimer kan straffes med døden

I mange muslimske lande er der dødsstraf for frafald fra islam. Historisk set har muslimske jurister dog udviklet retslige institutioner for at omgå denne form for straf, fortæller religionsforsker Brian Arly Jacobsen

Meningen skabes, når jeg læser

Bevægelsen mellem tekst og fortolker har karakter af en dialog, hvor meningen opstår, skriver religionsforsker Brian Arly Jacobsen

Det danske og det religiøse rum i udlandet

De danske kirker i udlandet udvider det danske rum ud over grænserne og skaber alternative rum for danskhed i lande uden for Danmark

forrige