Seneste

artikler skrevet af Lene Skovmark

Spørg

Hvorfor findes de ti bud, når alle bryder dem?

Hvorfor er de ti bud i Bibelen, når alle alligevel bryder de fleste af dem? Det hænger ikke sammen, mener en læser. Du rammer lige ind i Bibelens dilemma, svarer præst Lene Skovmark

Spørg

Kan man leve et godt liv uden religion?

Kan man leve et godt liv uden religion, spørger en læser. Teolog og sygeplejerske Lene Skovmark svarer på spørgsmålet.

Jeg tror, at mennesket er designet til at høre til, at være en del at noget (ultimativt) større. Det kalder jeg for Gud. Religionerne rummer en essens, som er til inspiration for det gode liv, både som individ, som fællesskab og samfund.

Lene Skovmark, teolog og sygeplejerske

Spørg

Hvor skal jeg finde svar på mine spørgsmål om tro?

Gennem de sidste år har jeg følt et større og større behov for at gå mere i dybden med min tro. Jeg har forsøgt at læse i Bibelen og går jævnligt i kirke, men jeg synes ikke helt, det er fyldestgørende nok. Hvad kan jeg gøre, spørger en læser. Præst Lene Skovmark svarer

Spørg

Findes nærdødsoplevelser?

På en måde kan man se døden som en overgang eller en port ind til det paradis, hvor vi skal se det, vi tror på, svarer præst og retræteleder Lene Skovmark

Spørg

Overbebyrder Gud os?

Vi må være opmærksom på, at nogen byrder er skabt af vores tankeformer, svarer præst Lene Skovmark

Spørg

Hvad er et "helligt liv og levned"?

Rent sprogligt betyder liv og levned nogenlunde det samme. Levned er et gammelt nordisk ord for liv eller livsførelse, svarer præst Lene Skovmark

Spørg

Hvad hvis Gud siger, jeg skal begå selvmord?

Meditation kan være medvirkende til, at du mærker en større sårbarhed. Fordi du kommer i kontakt med dit indre. Så i perioder med depression er det måske ikke så godt at meditere, svarer teolog og retræteleder Lene Skovmark

"Mad er en form for afledning"

Når jeg ikke spiser, mærker jeg min længsel, mine følelser og frygt tydeligere. Jeg er mere nøgen over for mig selv, fortæller åndelig vejleder Lene Skovmark om sin erfaring med faste

Findes der vejledning i kristen meditation?

Kristen meditation handler ikke kun om at stilne sindet, men også om at at lade Gud få råderum og lade sit liv forme efter Guds vilje, svarer teolog Lene Skovmark

Hvad er 'død tro'?

Der er ikke nogen, der kan bedømme, om troen er "rigtig". Men Jesus understreger gang på gang, at troen bør bære frugt, svarer teolog Lene Skovmark

Hvorfor må nogen godt arbejde om søndagen?

I kristendommen er hensynet til mennesket vigtigere end regler. Derfor bør sundhedspersonale og redningsfolk passe deres arbejde, også om søndagen, svarer teolog og sygeplejerske Lene Skovmark

Hvad er det gode liv ifølge kristendommen?

Det gode liv er et liv, der er godt for dig selv og godt for andre. Det afgørende er, at troen er med til at gøre dig til et bedre og mere næstekærligt menneske, svarer præst Lene Skovmark

Min kommune vil bruge clairvoyance hvad er det?

Jeg mener ikke, at der er grund til at betvivle, at en clairvoyant har en oversanselig evne, og jeg tror også, at der er vejledning at hente fra den åndelig verden. Men man skal bruge sin sunde fornuft, skriver teolog og sygeplejerske Lene Skovmark

"Spiritualiteten røg ud med vievandet"

Udfordringen er at hente Luther ud af lutherdommens skygge og i højere grad at udfolde den spiritualitet, der ligger i hans egen tænkning, mener åndelig vejleder Lene Skovmark

Tag på retræte i påsketiden

At holde retræte i påsketiden hjælper til at skærpe sindets lydhørhed over for den dybere betydning af påskens budskab, så det berører vore liv, skriver retræteleder Lene Skovmark

Advent kalder på åndelig fordybelse

Advent maner til eftertænksomhed og bøn. Derfor er det oplagt at tage på retræte i adventstiden, skriver åndelig vejleder Lene Skovmark

Tilgiver Gud sex uden for ægteskabet?

Gå altid til Gud med din synd, rejs dig igen og igen. Han mister ikke tålmodigheden med dig, skriver teolog Lene Skovmark

Hvornår skal man faste som kristen?

"En moderne udgave af fasten er for eksempel at afstå fra sms, facebook osv.," svarer teolog Lene Skovmark

"Gud er over det hele"

Vi mennesker er ikke i stand til at fatte, hvad Gud er i sig selv, forklarer teolog Lene Skovmark

Min søn døde er det Guds straf?

Lidelse, sygdom og død rammer alle. Jeg tror ikke, det er sendt eller villet af Gud, svarer sygeplejerske og teolog Lene Skovmark

Ateist-veninde med i kirke?

Undgå at have bestemte forventninger om, hvad der skal ske. Inviter hende med i fuld tillid til Helligånden, skriver teolog Lene Skovmark i brevkassen

Hvilken gud skal jeg tro på?

Hvis du virkelig vil finde Gud, så lyt til dit hjerte, bed en bøn og find nogen at tale med, skriver teolog Lene Skovmark i kristendom.dks brevkasse

Folkekirke uden præsteuddannelse

Det er problematisk, at der reelt ikke er nogen præsteuddannelse, men kun en akademisk uddannelse af teologer

Julen som indre begivenhed

Som kirke må vi søge at generobre julen og bestræbe os på at give en mere livsnær tolkning i menneskers liv, skriver cand. theol. Lene Skovmark

Lykken skal opdages på ny

"Hver dag en vej til lykken" giver solid åndelig vejledning og vækker til fornyet mod og livsglæde, skriver Kristendom.dks anmelder, cand.theol. Lene Skovmark

Kristuskransen - et redskab til fordybelse

Inden for de fleste religiøse traditioner har man bedekranse, mens det i folkekirkeligt regi er fremmed med et egentlig bønsredskab. Ikke desto mindre har Kristuskransen vundet indpas i folkekirken og i andre lutherske sammenhænge

Bøn med eller uden ord

Længslen efter at bede er en del af den kristnes eksistens. Men ofte sætter modviljen ind mod at bede, skriver åndelig vejleder Lene Skovmark

forrige næste