Seneste

artikler skrevet af Morten Kvist

Debat

Morten Kvist: I adventstiden er håbet violet

Giv tid, vent blot, det levende håb er undervejs, og det fødes snart gennem mørke og kulde. Det har vi hørt før, hvert år op mod jul faktisk, og er det nu også rigtigt? Både denne stille uro og det nye håb holder farven violet sammen på, skriver valgmenighedspræst Morten Kvist

Debat

Morten Kvist: Det beder vi om i Fadervor

Flere og flere mennesker beder med på Fadervor, når de får lejlighed til det, mener valgmenighedspræst Morten Kvist. Her deler han sine tanker om, hvad det egentlig er, vi siger, når vi beder bønnen

"Vi beder stadig om det daglige brød, for vores omfattende organisering af produktion, handel og transport er som et tyndt lag glas oven på den rå natur; det krakelerer hele tiden."

Morten Kvist, valgmenighedspræst

Konfirmation

Kære konfirmander, følg jeres samvittighed

Kristendommen er en del af jeres samvittighed. Den handler om frihed til at stå ved sig selv, ærligt og modigt, skriver valgmenighedspræst Morten Kvist i en tale til årets konfirmander

Kommentaren

Kirke og skole skal samarbejde om dannelse

Med dannelsens nye status er der åbnet for en diskussion af, hvad dannelse i undervisningsinstitutionerne konkret skal bestå i. Den diskussion bør folkekirken deltage i, mener valgmenighedspræst Morten Kvist

Kommentaren

Skal gudstjenesten være en højtid eller et event?

Folkekirken forsøger at møde den stigende interesse for tro og religion gennem enten en pædagogisk tilgang, hvor alt moderniseres, eller gennem en højtidelig tilgang, hvor der holdes fast i gudstjenesten som en højtid, mener valgmenighedspræst Morten Kvist

Kommentaren

"Selv når vi handler af godhed, er vi egoistiske"

Vejen til godhed går ikke udelukkende gennem gode gerninger. Inddragelsen af Gud og bevidstheden om synden skal også have plads, mener valgmenighedspræst Morten Kvist

Kommentaren

Sekulær humanisme er under pres i Europa

Den sekulære humanisme har trukket kristendommen ind under sine vinger ved at gøre næstekærligheden til et moralsk ideal, men denne form for humanisme er under pres, mener valgmenighedspræst Morten Kvist

Kronik

Folkelighed er kultur med helt konkrete udtryk

Vi skal som ledende kultur hævde den særegne danske blanding af historie, kristendom, kritik, videnskab og oplysning, som vi kalder folkelighed. Vi tror, at de fremmede kulturer, som slår sig ned i Europa i disse år, vil forandre dansk folkelighed, hvis de ellers vil lade sig integrere

Kommentaren

Lad valgmenighederne inspirere en kirkereform

Valgmenighedspræst Morten Kvist opfordrer tidligere biskop Kjeld Holm til, at de to danner et udvalg, der tænker noget af valgmenighedernes frihed ind i en ny kirkereform

Kronik

Den barmhjertige samaritaner er under pres

Lignelsen om den barmhjertige samaritaner er en væsentlig del af den moralske begrundelse for velfærdsstaten. Lignelsen er i den forstand så levende, som da Jesus selv fortalte den, men den er under pres. Det er tydeligt nu, hvor Europas grænser løbes over ende, skriver dagens kronikør

Kommentaren

Vidnesbyrd er nøglen til at forstå opstandelsen

Det er menneskelig erfaring, der er nøglen til budskabet om de dødes opstandelse. Vi må derfor generobre det gamle og desværre noget misbrugte ord ’vidnesbyrd’, mener valgmenighedspræst Morten Kvist

Kommentaren

Bør folkekirken oprette friskoler?

Skilsmissen mellem skole og kirke, som for alvor blev påbegyndt med skoleloven i 1975, er nu fuldbyrdet. Staten understøtter ikke længere folkekirken på dette vigtige punkt, som undervisning i kristendom er, skriver valgmenighedspræst Morten Kvist

Kommentaren

Jesus er opstandelsestroens kilde

Den kristne tro kommer fra Jesus. Han er kilden, fordi han selv troede på Gud, skriver valgmenighedspræst Morten Kvist

Kommentaren

Fortiden er aldrig forbi

Hvad der én gang er kommet ind i historien, forsvinder aldrig. Det lærer vi ikke mindst i kristendommen, skriver valgmenighedspræst Morten Kvist

Kommentaren

Valgmenighedspræst: Støt Massoud i Odense

Massoud Fouroozandeh har et sikkert udgangspunkt for at føre åbenhjertige samtaler med muslimer uden at lægge skjul på, at de skal omvendes. Det er klar tale, og det havde været rart at høre også fra Fyns biskop, skriver valgmenighedspræst Morten Kvist

Kvist: Strukturændring kan tage friheden fra præsterne

Det bliver sværere og sværere at skelne mellem kirkelig forvaltning og statslig forvaltning. Og den statslige forvaltning, New Public Management, står efter mit bedste skøn i vejen for evangeliets frie løb, skriver valgmenighedspræst Morten Kvist

Opbakning til kirkeråd er forstemmende

Det er mere end ærgerligt, at brede kredse i folkekirken, som på forskellig vis skal varetage evangeliets forkyndelse og have dets frihed øje, nu synes at overgive sig til bureaukratiet, mener valgmenighedspræst Morten Kvist

Præst: Sogn, meld dig ud af dig selv!

Der må gøres noget. Folkekirken plages af bureaukratiske udenværker, der hæmmer arbejdet og dræber arbejdsglæden, mener valgmenighedspræst Morten Kvist

Vi må indrømme kristendommen en særstilling

Der vil altid være en første-religion i en stat. Idéen om at skelne mellem religion og politik, som er vigtig for vores statsforvaltning, er for eksempel kristen, mener valgmenighedspræst Morten Kvist

Folkekirken kan blive nødt til at oprette egne friskoler

Heldagsskolen kan blive endnu et lille bidrag til afvikling af folkelig dannelse, grundigt kendskab til historiens rødder og dermed yderligere afstand mellem skole og kirke. Det bør modgås, mener valgmenighedspræst Morten Kvist

"Giv plads til det hellige"

Mennesker har til alle tider haft dybe, religiøse oplevelser, som ikke kan forklares. Den kristne gudstjeneste skal give plads til mysteriet, mener valgmenighedspræst Morten Kvist

"Folkets kirke er afhængig af dannelse"

Forholdet mellem kristendom og uddannelse har fået et grundskud. Det sætter sig i præsternes evne til at læse i Bibelen, tilegne sig kirkehistorie og forstå dogmatikken, mener valgmenighedspræst Morten Kvist

Vi befinder os i en religiøs konkurrencesituation

Presset fra fremmede religioner og fra det dalende medlemstal i folkekirken kan i bedste fald skabe en ædel kappestrid mellem religionerne og en religiøs besindelse eller endda vækkelse, mener valgmenighedspræst Morten Kvist

Præst: Brug arvesynden som redskab til erkendelse

Det er ret enkelt at restaurere ens egen bevidsthed om arvesynden. Man skal blot sige ordet højt et part gange om dagen i et stykke tid, foreslår valgmenighedspræst Morten Kvist

Afbureaukratiser folkekirken!

Lad sognene klare deres økonomi selv, det ville give mere frihed og dynamik, mener valgmenighedspræst Morten Kvist

"Har muslimer virkelig ingen selvkritik?"

Kulturkritik har kun værdi, hvis den også indbefatter selvkritik. Det er netop islams evigt tilbagevendende problem, skriver valgmenighedspræst Morten Kvist

Kronik: Relativismen i den danske skole

Relativisme kan til forveksling ligne pluralisme, altså det forhold, at der findes forskellige holdninger i et samfund, og at disse alle skal have lov til at være der og brydes med hinanden. Forskellen er, at relativisme er enstemmig og ender i åndelig ghettodannelse, skriver dagens kronikør

"Folkekirken bør decentraliseres"

En reform af folkekirken bør sigte på at give de enkelte menigheder større selvstændighed - ikke folkekirken som organisation, skriver valgmenighedspræst Morten Kvist

Det kristne pulsslag kan stadig høres

I Europa er man ved at miste troen på sine kulturelle og religiøse rødder. Men måske er der håb forude? skriver valgmenighedspræst Morten Kvist

"Folkekirken bør lave sine egne skoler"

Hvis kirken lavede sine egne uddannelsesinstitutioner, kunne det bidrage til at modvirke det almindelige dannelsestab samt styrke kristendommens stilling i Danmark, mener valgmenighedspræst Morten Kvist

Med dannelse skaber vi et større fællesskab

Vi skal værne om vores egen folkelige dannelse. Det skal ske ved, at vi fortæller Danmarkshistorien som vores egen, personlige historie, mener valgmenighedspræst Morten Kvist

Selvfølgelig har kristendommen en særstilling!

S og SF udviser en forstemmende åndløshed i deres krav om at slette formidling af den kristne kulturarv fra Danmarks Radios forpligtelser, mener valgmenighedspræst Morten Kvist

Nisser er religion på lavt niveau

Selvfølgelig er kristendommen en religion, men julen viser, at den er en afvigende af slagsen, skriver valgmenighedspræst Morten Kvist

"Hvor bliver imamerne af?"

Ghettoproblemer skærper kravene til imamerne. Hvordan udlægger de Koranens krigeriske vers imod de unge voldsmænd, spørger valgmenighedspræst Morten Kvist

Menighedens bekendelse var vigtig for Grundtvig

Det giver ikke mening at påkalde sig grundtvigsk inspiration, hvis man ikke døber sine børn eller aldrig tager del i nadveren, mener valgmenighedspræst Morten Kvist

De stakkels erfaringsramte lærere!

Nu skal lærerne undervise ud fra viden og ikke erfaring, foreslår KL, men det er problematisk. Vi tror for ukritisk på pædagogik, didaktik og forskning, skriver debattør Morten Kvist

Det Etiske Råd bør tage stilling til ramadanen

I værre fald stikker formand for Det Etiske Råd halen mellem benene, for Naser Khader har en pointe, siger valgmenighedspræst og tidligere medlem af Det Etiske Råd Morten Kvist

forrige