Seneste

artikler skrevet af Svend Andersen

Kronik

Professor: Derfor er Esther O. Pedersens anklage mod Løgstrup uredelig

Når Esther O. Pedersens afhandling beskylder Løgstrup for at have sympati for nazismen, sker det på grundlag af en oplagt fejllæsning af de relevante kilder. Det er tilstrækkeligt til at sætte spørgsmålstegn ved afhandlingens videnskabelige redelighed

Kronik

Luther ville sige, at Trump ikke lever op til sit embede

Efter Luthers mening skulle en politisk hersker bedømmes på, om han værnede om menneskers almindelige liv og opretholdt lov og ret. Donald Trump mangler distancen til at skelne mellem sin person og sit embede, skriver Svend Andersen

Winkel Holm bruger stråmand i sin Darwin-kritik

Winkel Holm har fundet masser af racistiske udtalelser i en af Darwins bøger, og derfor mener hun, at der er brug for en fornyet drøftelse af af Darwin, siger professor Svend Andersen

Indføring

Hvad er etik og moral?

Hvad er etik? Hvad er moral? Og er der forskel på de to? Professor i etik og religionsfilosofi Svend Andersen udreder begreberne

Professor i etik: Martin Ågerups klumme er i enhver henseende spild af tid

Martin Ågerup gør i sin klumme om madspild den dybe økonomiske visdom gældende, at for at kunne kalde noget for spild skal man tage hensyn til omkostningen ved at ophæve spildet. Men hvis der er noget, den gode direktør ikke gør, er det at anlægge en etisk synsvinkel, skriver professor i etik

At håndtryk handler om ligeværd, er opfundet til lejligheden

Kravet om, at nye statsborgere skal give hånd til den lokale borgmester – også på tværs af kønsforskel – er udtryk for en sammenrodning af de centrale begreber statsborgerskab, værdi og håndtryk, skriver Svend Andersen

Debat

Teologiprofessor: En mulig kirkekonflikt er absurd teater

At gøre disse dybest set overflødige hjælpeforanstaltninger til et kirketjener-monopol og deklarere præstens overtagelse af dem som strejke- eller konfliktbryderi er ganske enkelt absurd, skriver teologiprofessor Svend Andersen

Debat

Teologiprofessor: Løkke fordrejer Luther

Med sin tale kom statsministeren desværre til at bekræfte påstanden om de myter, der gør Luther til ophavsmand for alt fra demokrati til religionsfrihed, mener professor i teologi

Debat

Teologer har da religionsforstand

Teologien forkynder ikke – det overlader den til kirken. Men den ignorerer heller ikke religioners iboende sandhedskrav. Til forskel fra religionsvidenskaben, der forholder sig iagttagende og beskrivende til religionerne. Hvis den da ikke ligefrem går ud fra, at religion er en menneskeskabt illusion, skriver Svend Andersen

Debat

Hvem svigter hvem i balladen om Lunde Larsen?

Lektor Hans Hauge blander bevidst tingene sammen, når han skriver, at Lunde Larsens anmodning til Københavns Universitet om at undersøge afhandlingen viser, at bedømmelsesudvalget ”ikke har gjort arbejdet ordentligt", mener tre professorer

Kronik

Næsten er også den fremmede

Man kan i Bibelen ikke finde klare anvisninger på, hvordan vi skal forholde os til de konkrete fremmede, der som flygtninge strømmer ind over vore grænser. Man kan dog sige så meget, at hvis kristendommen virkelig betyder noget for en, kan ens vigtigste anliggende ikke være at få de fremmede ud igen hurtigst muligt, skriver kronikør

Debat

Ønsker biskopperne at hindre, at flere bliver døbt?

I stedet for at bide sig fast i en uholdbar dåbsteologi burde biskopperne få udarbejdet en velfunderet orientering om, hvad dåben egentlig er, mener professor Svend Andersen i forbindelse med bispekollegiets afvisning af dåb uden for kirken

Debat

Biskopperne skylder os en god teologisk forklaring på dåbsafslag

Dåbsanordningens ordlyd åbner efter min bedste overbevisning mulighed for, at en præst indvilliger i at døbe et barn uden for både kirkerum og almindelig gudstjeneste. Det kræver blot et fornuftigt skøn fra præstens side. Det skøn har biskopperne nu lukket for. Men lad os bede til, at de kommer på bedre tanker, skriver debattør

Debat

Dronningen bør spille en ny rolle i folkekirken

En modernisering af folkekirken i form af en selvstændiggørelse vil ikke ændre ved det grundlovssikrede tætte forhold mellem staten og folkekirken. Som statsoverhoved vil Dronningen fortsat på fornemste vis kunne symbolisere dette forhold, skriver professor i teologi

Menighedens råd og præstens stilling

Forholdet mellem menighed(sråd) og præst er ofte en ømtålelig sag, som det fremgik af sagen mod sognepræst Mette V. Christensen. Teologisk set er der en fare for, at de lutherske tanker om det almindelige præstedømme og menighedens kaldsret misbruges politisk-adminstrativt til at prisgive præsten til menighedsrådets forgodtbefindende

Begrundelsen for Irakkrigen er luthersk set svag

At kommissionen, der skal se på den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan er overflødig, er et interessant standpunkt at tage for en kristen avis, skriver Svend Andersen

At svare i vest

Domprovst Bartholin misforstår rapport om kirkeforfatning, skriver Svend Andersen, professor i teologi

Fænomenet sladder biologisk og etisk betragtet

Ny biologisk forskning viser, at sladder måske har været vigtig for den sociale sammenhængskraft i løbet af menneskets udvikling, men biologernes brug af begrebet sladder halter temmelig meget, mener dagens kronikør, der er etiker og teolog

Teologien har særstatus som universitetsfag

Teologien udfordrer både til videnskabelig stringens og personligt engagement. Et sådant fag bør naturligvis findes på et ordentligt dansk universitet. Netop findes.

forrige