Seneste

artikler skrevet af Charlotte Dyremose

Kommentaren

Glædelig valdemarsdag - og fred være med vores symboler!

Når korset i flaget går til tops på valdemarsdag, har det for nogle en religiøs betydning, for andre en national betydning, og for nogle er det måske blot et symbol på noget festligt, skriver debattør Charlotte Dyremose

Kommentaren

"Dåb er et forældreansvar"

Nogle forældre føler, at de gerne må bestemme børnenes sprog, madvaner og aktivitetsniveau, men at lige netop troen og den kristne kulturarv skal børnene selv finde ud af. Det efterlader børnene i et tomrum, mener foredragsholder Charlotte Dyremose

Kommentaren

Er Helligånden vores "mere mellem himmel og jord"?

"Åndeligheden har selv de mest indædte ateister erkendt, at vi ikke kan komme udenom," skriver Charlotte Dyremose, cand.scient.pol. og tidligere kirkeordfører for De Konservative

Kommentaren

Dyremose: En kristendom uden opstandelse er tom

Det er at gøre folk en bjørnetjeneste, når man som præst skaber usikkerhed om trosgrundlaget, uanset om det er med tvivl om opstandelsen eller åbenhed overfor reinkarnation, mener cand.scient.pol. Charlotte Dyremose

Kommentaren

Dyremose: Vi har mistet sproget for døden

Det gode og sunde liv dyrkes som aldrig før, og vi har mange selvrealiseringsprojekter. Men alt for mange glemmer at forholde sig til det eneste sikre i tilværelsen: Vi skal alle dø, skriver cand.scient.pol. Charlotte Dyremose

Kommentaren

Charlotte Dyremose: Lad os få flere sager i præsteretten

Lad os modernisere præsteretten og skabe et rum, hvor der bag lukkede døre kan drøftes teologi og kirkens bekendelsesgrundlag. Konklusionerne kan komme os alle til gode bagefter, foreslår menighedsrådsformand Charlotte Dyremose

Kommentaren

Ingen tør reelt fjerne menneske-smuglernes levevej

Hvis vi for alvor skal hjælpe flygtningene, bør vi enten åbne grænserne og lade alle komme ind, eller lukke grænserne helt og sørge for sikker transport hertil til flygtninge fra nærområder. Men vi tør ingen af delene, mener cand.scient.pol. Charlotte Dyremose

Kommentaren

Overskudsforældre fravælger kristne værdier for deres børn

Kulturkristne forældre skal tage ansvaret for deres børns værdier lige så højtideligt som ansvaret for madpakken, ellers vil den kulturkristne kultur forsvinde, og børnene sidde tilbage med tomme og ligegyldige værdier, mener cand.scient.pol. Charlotte Dyremose

Kommentaren

Dyremose: Lad folkekirken få ro

Kære kommende kirkepolitikere. I må føre kirkepolitikken tilbage til den tid, hvor ministeren var kirkens pedel - ikke kirkens chef. I bør give hinanden håndslag på, at der skal være ro om folkekirken, skriver tidligere kirkeordfører (K) Charlotte Dyremose

Debat

Dyremose: Spørg til kandidaternes forhold til religion

Vi har brug for mere religion i politik, mener folketingsmedlem Charlotte Dyremose (K). Det er nemlig ikke lige meget for folkekirken eller for religionens plads i samfundet, hvor mange af de 179 pladser i Folketinget, der indtages af personer med en personlig tro og forståelse for religionens betydning

Kommentaren

Dyremose: Mere religion i politik, tak!

Det er ikke lige meget for for religionens plads i samfundet, hvor mange af de 179 politikere i Folketinget, der har personlig tro og forståelse for religionens betydning, skriver folketingsmedlem Charlotte Dyremose

Kommentaren

USA's kirker fortsætter kampen for racelighed

Både Martin Luther King og slaveejerne støttede sig til Bibelen i deres overbevisninger. Vejen til forsoning kommer derfor fra selverkendelse og religionskritik, skriver politiker Charlotte Dyremose (K)

Kommentaren

Vi er alle Charlie – eller er vi?

Jeg betragter det som almindelig god – kristen – opførsel ikke at krænke andre mennesker unødigt, skriver folketingsmedlem Charlotte Dyremose

Debat

Ingen stemning for kirkelig nødbremse over for ministeren

Charlotte Dyremose: Folkekirken er ikke perfekt. Men når vi nu engang har opbygget en ordning, der beviseligt kan rumme så mange kirkelige og politiske holdninger som den nuværende, så må man være varsom med at lave den om.

Kommentaren

Juridisk kønsskifte kan koste kirken friheden

Loven om juridisk kønsskifte tager ikke højde for den virkelighed, den skal fungere i, skriver politiker og menighedsrådsformand Charlotte Dyremose

Kronik

Fordybelsen har tabt til her og nu-kulturen

Rummet til fordybelse er reelt forsvundet fra moderne politik. På intet tidspunkt er der for politikerne plads til at sætte sig ned med de tykke rapporter, de tekniske tidsskrifter eller den væsentlige faglitteratur. Politikere er aldrig koblet af her og nu-kommunikationen, og det er problematisk, mener dagens kronikør

Kronik

Respekt for mangfoldigheden er en borgerlig dyd

Det er forkert, når politiske kommentatorer påstår, at vi konservative er på jagt efter en ny identitet. Det er vi ikke. Og da Søren Pape Poulsen er indbegrebet af en konservativ, så får vi heller ikke en ny identitet med ham. At han som homoseksuel skulle repræsentere en ny linje, er det rene pjat. Det viser blot vores respekt for mangfoldigheden

Er det lykken at kunne skifte køn på papiret?

Folk må føle sig, som de vil, leve som de vil og klæde sig som de vil, så længe de ikke generer andre. Men vi er imod, at regeringen med forslaget om juridisk kønsskifte ændrer den måde, vi opfatter køn på. Det er et værdiskred og endnu et skridt mod det kønsløse samfund, hvor kønnene udviskes, skriver Charlotte Dyremose, ligestillingsordfører (K)

Dyremose: Nuværende kirkeordning er fuld af muligheder

Folkekirkeordningen sikrer både horisontal og vertikal rummelighed i folkekirken. Ingen tolkning af Bibelen eller måde at tro på står over en anden, mener cand.scient.pol. og udvalgsmedlem Charlotte Dyremose

En kirke med plads til alle

En topstyret kirke risikerer at underminere den usynlige sammenhængskraft, som binder Danmark sammen. Skrækscenariet er en topstyret kirke med ét øverste råd til at fortælle os andre, hvordan kirken bør forholde sig til en række spørgsmål

Dyremose: Kirken har brug for retningslinjer, ikke et kirkeråd

Det er naturligvis ikke effektivt, når kirken ikke kan tale med én stemme og træffe hurtige beslutninger. Men den pris må kirken betale for at være en rummelig og frisindet kirke, hvor der er plads til stort set alle evangelisk-luthersk kristne, mener cand.scient.pol. Charlotte Dyremose

Dyremose: Der er kun to veje frem for folkekirken

Enten får vi et kirkeråd med fuld kompetence eller også udbygger vi den nuværende model. Jeg foretrækker det sidste, skriver debattør Charlotte Dyremose

Dyremose: Gud har ikke lovet at curle os gennem tilværelsen

Når kristne kan lade sig trøste ved Herren, er det ikke, fordi Herren har fjernet ulykken, men i stedet fordi han med Helligånden kan stå ved vores side, skriver cand.scient.pol Charlotte Dyremose

Dyremose: Alle børn fortjener troens håb

Måske tager jeg og alle kristne grueligt fejl. Men hvis de kristne fortællinger kan give vores børn tryghed og ro, er det så ikke det hele værd, spørger tidligere folketingsmedlem Charlotte Dyremose

Dyremose: Børn har krav på juletraditioner

I Skandinavien bygger vi på en kristen kulturarv, som er vigtig for at forstå os selv og vores samfunds normer. Derfor er fortroligheden med de kristne fortællinger og julens ophav vigtig for børn, der skal vokse op i vores samfund uanset deres religiøse baggrund, mener Charlotte Dyremose

Dyremose: Hvordan bevarer vi kirken som en FOLKEkirke?

"Jeg er betænkelig ved oprettelsen af et råd, der kan tale på kirkens vegne," skriver medlem af Udvalg om Kirkestyring tidligere folketingsmedlem Charlotte Dyremose

Hvem er folkekirken til for?

Det er forbundet med risici, når kirken styres af politikere, der er stadig mere fremmede over for kirkens forhold og har stadig mindre forståelse for dens betydning for vores samfund. Men hvis folkekirken skal forandres, bør det ske, fordi den selv fremkommer med ønsket. Det tilsiger den traditionsrige kirkepolitiske magtbalance

Dyremose: Hold fast i traditionerne

"Hvis ikke vi begynder at tage vores traditioner alvorligt og får holdt fast i vores kristne fundament, så er risikoen, at vi alle kommer til at svæve rundt i stor frihed, men også i stor mangel på evnen til at omgås hinanden," mener Charlotte Dyremose

Dyremose: Lad os bakke op om ægteskabet

Ægteskabet skaber den nære og oprigtige tryghed for langt de fleste mennesker. Det er vores samfunds og vores livs byggesten, skriver debattør Charlotte Dyremose

Charlotte Dyremose: "Vi skal have kærligheden med"

8. DECEMBER Vi skal huske at være til stede i andre menneskers liv. Det er vi afhængige af, for hvis vi kun er til stede i vores eget liv, er der ikke så meget at leve for, skriver cand.scient.pol og debattør Charlotte Dyremose

"Sareen er blevet kastebold i et radikalt signalcirkus"

Folkekirken og dens folk skal tages langt mere seriøst, end de første dages signalpolitik lægger op til, skriver tidligere kirkeordfører Charlotte Dyremose (K) om det kirkeministerium

Politikerne skal ikke bestemme over homoseksuelle vielser

Folketingspolitikerne bør lægge deres personlige præferencer til side i diskussionen om vielse af homoseksuelle og i stedet lytte til kirken. Det mene Konservatives folketingsmedlem og kirkeordfører, Charlotte Dyremose

"Luther forstod at skelne mellem religion og politik"

Luther holdt fast på, at uanset hvor ædelt et politisk formål, man har, så hverken må eller kan man tage evangeliet til indtægt for det, skriver kirkeordfører Charlotte Dyremose (K)

Ateistisk begravelsesforvirring

Lad os undgå en lang uhensigtsmæssig negativ liste for symboler på gravsteder, skriver Charlotte Dyrmose (K)

forrige