Ældres kærlighedsliv er stadig omgærdet af mange myter og fordomme

Der er brug for åbenhed og accept, så vi kan komme tabuet om ældres seksualitet til livs

Myter og fordomme om ældres kærlighedsliv og seksualitet trives fortsat både hos pårørende, professionelle og hos de ældre selv.
Myter og fordomme om ældres kærlighedsliv og seksualitet trives fortsat både hos pårørende, professionelle og hos de ældre selv. . Foto: Pierre LE MASSON.

Juli i Danmark er indbegrebet af sommer. Der er feriestemning på dovne gader og veje, på land og i by, der er milde vinde og det smukkeste lys over marker og kyster. Der kan være pjaskregnvåde stier og vidunderlige pytter, som man uanset alder ordentligt kan vade og trampe i med sine nye gummistøvler, og der kan være varmende sol og fredfyldte stunder i liggestolene.

I juli, når jeg begraver min næse i en hasselbusk, føler jeg mig igen som en femtenårig. Det er godt! Det dufter af kærlighed!

Det skrev den franske maler Camille Corot som 71-årig.

Kærligheden har gode betingelser i sommertiden. For alle aldre. Men desværre er det sådan, at ældres kærlighed stadig er omgærdet af et vist forbehold i mange sammenhænge, i medier, på plejehjem og i familierne.

LÆS OGSÅ: Kæresteglæder for seniorer

Der er selvfølgelig gennem de seneste årtier skabt større åbenhed og accept over for ældre med et aktivt seksualliv, men myter og fordomme trives i bedste velgående både hos ældre selv, hos pårørende til ældre og hos professionelle i sundheds- og plejesektorerne.

Den 80-årige engelske forfatter Mary Wesley har skrevet: Jeg forstår ikke, hvorfor folk synes, det er så opsigtsvækkende at skrive om sex, når man er gammel. At være 80 er ikke ensbetydende med, at man har glemt alt om sex. De fleste ældre taler ikke om deres sexliv, fordi de er bange for at blive til grin hos de unge. Unge tror til gengæld, at de har opfundet sex, og at de har eneret på sagen. Samtidig mener de, at deres forældre er for gamle til at dyrke sex. Jeg skriver om sex, fordi sex er lige så naturligt som at trække vejret. Og til dem, der ikke kan forestille sig, at sex og alderdom hører sammen, kan jeg hilse og sige, at seksualiteten og lystfølelsen aldrig forlader en, uanset hvor gammel man bliver!

Nogle synes, at seksualitet tilhører privatlivet og ikke bør debatteres offentligt. Men omgivelsernes forbehold og manglende viden kan ramme ældre hårdt, når de møder den hos deres familie, hos læger eller plejepersonale.

Det kan skabe splittelse i en familie, hvis voksne børn ikke bryder sig om, at forældre finder en ny partner efter skilsmisse eller efter ægtefællens død.

Og det kan være svært at være patient, hvis lægen er usikker eller forlegen, når ældre søger råd om seksuelle spørgsmål i forbindelse med sygdom, medicinering eller almindelige aldersforandringer.

Og det kan være vanskeligt at klare situationerne, både for beboere og hjælpere, hvis plejeinstitutionen signalerer, at her er beboernes seksualitet ikke-eksisterende.

Tidligere antog man, at den seksuelle lyst aftog med årene for helt at ophøre. Men undersøgelser viser, at sådan er det ikke. Nogle af myterne kan skyldes, at der jo sker en række fysiologiske ændringer for den ældre, der indvirker på seksualfunktionen, og som derfor kan skabe problemer. Men i de fleste tilfælde er der hjælp at hente ved ændrede samværsformer eller medicinske løsninger.

Blandt ældre mænd er det hyppigste seksuelle problem rejsningsproblemer. En særlig type vanskeligheder kan opstå i forbindelse med demenssygdomme. Selvindsigten og situationsfornemmelsen kan svigte, og det kan føre til forulempelser af plejepersonalet.

Centerleder Lis Herand fra Plejecentret Solhjem i Melby siger, at det er svært både for beboerne og for personalet at tale om seksualitet, men at det er et område, som man arbejder med.

Vi vil gerne blive bedre til uden at krænke hverken beboerne eller os selv at afdække behov og finde frem til nye måder at tale om seksualitet på som en naturlig del af beboernes liv, siger Lis Herand.

Den kloge engelske forfatter Doris Lessing udtrykker det således:

Den store hemmelighed, som alle gamle mennesker er fælles om, er, at man egentlig ikke har forandret sig i de 70 eller 80 år, der er gået. Ens krop forandrer sig, men selv forandrer man sig slet ikke. Og det forårsager selvfølgelig stor forvirring!

I en tid hvor seksualitet fylder mere end nogensinde før både i tv, aviser, reklamer, ugeblade og ikke mindst i den personlige fremtræden, og hvor frisindet har vide grænser, så kan man godt undre sig over, at ældres seksualitet fylder så lidt, og at der kun eksisterer begrænset viden.

ÆldreForum har udgivet en lille bog om ældres seksualitet og kærlighedsliv med artikler og netop en oversigt over den tilgængelige information på dansk, og den kan man læse på aeldreforum.dk eller få tilsendt vederlagsfrit, hvis nu den blide sommervind, de svale bølger og duften fra hasselbusken har givet lyst til at fordybe sig endnu mere i emnet.