Prøv avisen

Bofællesskaber for seniorer på kristent grundlag efterlyses

Bofællesskaber baseret på et kristent grundlag efterlyses hermed. Måske findes de rundt omkring. Men så gør de ikke meget væsen af sig. Foto: Hans Prinsen

Mange af landets stiftelser er det tætteste, man kommer på bofællesskaber med et kristent fællesskab

Denne gang har jeg løbet panden mod en mur i mit forarbejde til klummen. Men det kan der også komme en lille historie ud af. Efter ganske omfattende søgen samt diverse telefonsamtaler er det ikke lykkedes at komme på sporet af et eneste bofællesskab for seniorer baseret på et kristent, spirituelt grundlag.

LÆS OGSÅ: De ældste generationer trives

Ingrid fra Hillerød har skrevet til redaktionen og spurgt: Hvor og hvordan finder/søger jeg i Hillerød et bofællesskab med en spirituel/kristelig basis for samværet? Ældre Sagens ældrebofællesskab smuttede og gav ingenting. Jeg er en kvinde på 75 år og er i gang med at sælge mit sommerhus, som jeg har boet i gennem 20 år. Ønsker fremover at bo i et spirituelt/kristeligt bofællesskab i Hillerød-området.

Bofællesskaber baseret på et kristent grundlag efterlyses hermed. Måske findes de rundt omkring. Men så gør de ikke meget væsen af sig.

Flere med fingeren på pulsen er forundrede. Kampagnechef i Kirkens Korshær Heiner Ank siger: Er det virkelig rigtigt?. Men i Kirkens Korshær har de heller ikke kendskab til kristne bofællesskaber for seniorer.

Der findes kristne bofællesskaber for unge handicappede, for misbrugere, for mennesker, der på forskellig vis har det svært men ikke for seniorer, tilsyneladende.

Langt de fleste bofællesskaber, der fortæller om deres eksistens på internettet, er baseret på et fællesskab, hvor man hjælper hinanden med alt fra børnepasning over fællesspisning til pasning af grønne områder. Atter andre producerer kødkvæg, eller de har økologisk landbrugsproduktion som Svanholm i Hornsherred.

Bofællesskabet med det herlige navn Herfra til Evigheden henvender sig til mennesker i den tredje alder, og den type findes der en del af, men uden at der bliver skiltet med nogen form for religiøst eller andet særligt tilhørsforhold.

Også KFUM og Ks kommunikationskonsulent, Thomas Godsk Larsen, må melde pas. Nu er KFUM og K jo en ungdomsorganisation. Men det kunne jo være, at man her havde kendskab til det, som Ingrid efterlyser. Thomas Godsk Larsen foreslår, at man kan sætte en annonce ind på en af de internetportaler, der er samlingssted for diverse former for bofællesskaber.

I Danmark findes en række klostre, hospitaler og stiftelser med en ganske særlig historisk baggrund. Stiftelserne ligger centralt i nogle af vore gamle købstæder og har gennem århundreder ydet bolig for syge, gamle og ældre medborgere, opgaver, der tidligere blev udført af munke og nonner.

Mange af stiftelserne kan føre deres interessante historie tilbage til 1200-tallet. I dag har disse stiftelser moderne boliger for seniorer, typisk fra 50 år og opefter. Stiftelserne, hospitalerne eller klostrene, hvad de nu kaldes lokalt, har en historisk tæt tilknytning til kirken. Fælles for de fleste er, at bestyrelsen består af statsforvaltningsdirektøren, biskoppen, domprovsten eller politidirektøren. Civilstyrelsen er tilsynsmyndighed med ret til at føre splitflag. Tilknytningen til kirken er tæt, og det vil mange steder præge samværet, fællesskabet og de aktiviteter, der foregår.

De historiske stiftelser er det tætteste, jeg er kommet på noget, der vil kunne kaldes bofællesskaber for seniorer baseret på et kristent grundlag. Men desværre findes der ikke et i Hillerød. Det kunne være dejligt at høre fra læserne, hvis nogen har kendskab til bofællesskaber for seniorer, som baserer sig på et kristent grundlag. Rundt om i landet kunne der være læsere, der vil være glade for, at denne type ældreboliger kommer frem i lyset.