Prøv avisen
Ord der tæller

”Det gode er at blive sig selv, at ville valget....”

Billedhugger Bjørn Nørgaard mener, at sociale medier som Facebook foregøgler mennesker, at de har alverdens valg. Det er et forbandet problem, lyder det. Foto: Arkivfoto

Billedhugger Bjørn Nørgaard fremhæver gennem et citat af filosoffen Søren Kierkegaard begrebet arvesynd som væsentligt for det moderne menneske

”Den tid vi lever i, er fyldt med elektroniske apparater, der gør, at vi er alle mulige andre steder end der, hvor vi fysisk er. Vi lægger hele tiden profiler op på sociale medier som eksempelvis Facebook og foregiver derigennem at være andre, end dem vi i virkeligheden er,” siger billedhugger Bjørn Nørgaard, der mener, at det er et forbandet problem for det moderne menneske.

Et forsøg på at komme videre kunne være at gentolke betydningen i det bibelske begreb arvesynd.

”Det er et begreb, som vi moderne mennesker ikke fatter en klap af,” siger den 67-årige Bjørn Nørgaard, der fremhæver et citat fra filosoffen Søren Kierkegaards værk ”Begrebet Angest” fra 1844 som en løftestang til en udvidet forståelse.

”Det gode er at blive sig selv, at ville valget; det onde er at tabe, at fortabes - at synde.”

Når Søren Kierkegaard taler om arvesynd, taler han om et trosbegreb. Den bibelske Adams syndefald er forudsætningen for synden som begreb. Derfor er det på en gang et paradoks og en nødvendig øvelse at tolke det ind i en moderne, rationel verden.

Bjørn Nørgaard forklarer, at synd for Kierkegaard ikke handler om konkrete fysiske handlinger, men om noget dybt inde i en selv. At synde er, ifølge Kierkegaard, ikke at vælge sig selv.

”Det er jo en interessant udlægning, der gør, at begrebet kan sættes i relation til det moderne menneskes liv. Vi er jo nærmest altid i den situation, at vi skal være en anden, end vi er, og i moderne management er det nærmest et krav at være et andet sted, end vi er,” siger han og forklarer, at denne ikke-væren i verden er med til at skabe angst hos det moderne menneske.

”Det handler om at turde vælge at være den, man er. Og det er vi dårlige til. Vi er angste for at vælge. Vi er bange for at gå glip af noget, når vi vælger til. Hvis vi undlader at vælge, kan vi bevare illusionen om at have alle muligheder. På den måde lammer friheden os og finder sin udløsning i abrupte kortsigtede forbrugsnydelser af enhver art. I Kierkegaards terminologi er vi perverterede æstetikere,” siger Bjørn Nørgaard, der slog sit navn fast med kunstaktioner som ”Nøgen kvindelig Kristus” i 1969 og ”Hesteofring” i 1970. I 2000 indtog han de bonede gulve med sine 17 gobeliner, der blev ophængt i Christiansborg Slots riddersal i anledningen af Dronningens 60-årsdag.

Selv stiftede Bjørn Nørgaard bekendtskab med Kierkegaards forfatterskab allerede som ung gymnasieelev. Og han mener, at her er meget at hente for det moderne menneske.

”De asociale digitale medier som eksempelvis Facebook foregøgler os, at vi har alverdens valg. Men vi lever altså under nogle grundvilkår som fysiske individer i en afmålt tid, det står ikke til at ændre. Vi er begrænsede. At forstå og erkende denne begrænsning er friheden til mulighed for muligheder. Når vi lever, som om disse grundvilkår ikke længere er en realitet, og afstår fra at vælge os selv, så fanges vi i angsten,” siger Bjørn Nørgaard.

”Og det er en erkendelse, der kan være sekulær som religiøs.”