Fællesskabet er ikke længere vores egen landsby

Professor i sundhedspsykologi Bobby Zachariae ved fra sin forskning, hvor vigtige sociale relationer er for vores trivsel

Professor Bobby Zachariae. VFA - Videncenter for Arbejdsmiljø.
Professor Bobby Zachariae. VFA - Videncenter for Arbejdsmiljø.

For snart 25 år siden begyndte Bobby Zachariae, der er dr.med., cand.psych. og professor i sundhedspsykologi ved kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital og ved psykologisk institut ved Aarhus Universitet, at interessere sig for, hvad menneskers sociale relationer betyder for deres generelle trivsel.

Og det er ikke så lidt, har det senere skullet vise sig. I den forbindelse faldt han blandt andet over et citat fra buddhismen, som han tog til sig, og som understøttes af den viden, man har fra forskningen i dag.

”I adskilthed ligger verdens elendighed. Medfølelse er verdens største styrke.”

Han mener, at den tid, vi lever i, kalder på et citat netop som dette.

”Det er nogle udfordrende tider, vi lever i. De kalder på omsorg, synes jeg. Og det er ikke kun et personligt spørgsmål for mig om, hvad god moral er. Min forskning fokuserer på, hvad der fremmer trivsel og et godt helbred, og meget peger efterhånden på, at vores relationer til hinanden betyder meget for vores trivsel. Det er ikke kun den støtte, vi får fra andre, der har betydning - meget tyder på, at også den medfølelse og omsorg, vi giver til andre, har en positiv indflydelse på vores egen trivsel,” siger 60-årige Bobby Zachariae og fortsætter:

”Danskerne har traditionelt været en af de befolkninger, der beskriver sig selv som mest lykkelig, men jeg er bekymret for, at vi er ved at sætte nogle af de centrale kvaliteter - herunder medfølelse - over styr, som har bidraget til den danske befolknings relativt høje livskvalitet. Lige nu er grundstemningen i meget højere grad end før præget af adskilthed og udelukkelse,” siger han.

Bobby Zachariae pointerer, at mennesket som art har udviklet moral, fordi det tjener et formål.

”Når stort set alle religioner og filosofier peger på medfølelse og hjælpsomhed som positive værdier - kristne kan blot tænke på lignelsen om den barmhjertige samaritaner - er det, fordi det fremmer vores egne geners overlevelse, at vi tænker på andre og ikke blot os selv. I det globaliserede samfund er det ikke længere tilstrækkeligt at kere sig om sin egen familie og egen stamme,” siger han.

Bobby Zachariae mener, at selvom tingenes tilstand sjældent er éntydig, er der aktuelt tendenser i samfundet, som fremmer tilbøjeligheden til at tænke egoistisk.

”Der er ikke tvivl om, at globaliseringen og bekymring for det anderledes og fremmede er en del af forklaringen. En yderligere forklaring kan være den tendens til individualisering, som fremmes af den moderne kapitalistiske markedsdrevne økonomi, hvor vi som enkeltpersoner i stadig stigende grad føler os tvunget til at maksimere vores egen markedsværdi. Der er ingen tvivl om, at der er mange positive kvaliteter i den voldsomme frisættelse af individet, som kapitalismen frembringer, men det er ikke uden omkostninger - en af omkostningerne kan være, at vi mister den moralske tilskyndelse til at drage omsorg for de svage og for fællesskabet - og at det en dag rammer os i nakken. I en globaliseret verden er fællesskabet ikke længere vores egen landsby,” siger Bobby Zachariae.