Fem gode råd til pårørende, når ældre skal på plejehjem

Mange ældre mennesker oplever en afvikling af deres person, når de flytter på plejehjem, mener Jens Kofod, der er aktuel med bogen "Gamles Sociale Liv". Her giver han konkrete råd til, hvordan man som pårørende kan hjælpe ældre, der skal på plejehjem

De gode råd fra Jens Kofod tager afsæt i hans ph.d.-afhandling, der bygger på halvandet års etnografisk feltarbejde i ældre menneskers hjem og på fire danske plejehjem.
De gode råd fra Jens Kofod tager afsæt i hans ph.d.-afhandling, der bygger på halvandet års etnografisk feltarbejde i ældre menneskers hjem og på fire danske plejehjem.

For mange ældre, der står på tærsklen til at skulle på plejehjem, er den sociale død nært forestående.

Når hørelsen er nedsat, og benene ikke længere vil makke ret, risikerer de ældre at blive isolerede og ensomme.

Men pårørende og plejepersonalet kan foregribe den ældre sociale død med nogle enkle værktøjer, som giver ældre øget livskvalitet i livets sidste fase.

1. Mange ældre mennesker vil gerne bevare det billede, de har af sig selv, når de står på tærsklen til at skulle flytte på plejehjem.

Her kan den ældres fysiske ejendele spille en væsentlig rolle, fordi de kan være en indgang til den ældres historie eller huske plejepersonalet på, hvilken fremtoning den pågældende ældre ønsker at have.  

2. Plejepersonalet spiller en vigtig rolle i forhold til at støtte beboerne og vurdere deres lyst til at stifte nye bekendtskaber.

Der kan nemlig også være ulemper forbundet ved at støtte de ældre i at skabe sociale relationer. Nogle ældre orker ikke at etablere nye bekendtskaber, fordi de flere gange har siddet tilbage, efter at deres nye bekendtskab er gået bort.

3. De ældres baggrund og historie er udgangspunktet for den sociale pleje.

Det centrale i livshistorien er optegnelsen over de vigtigste begivenheder i den ældres liv. Beskrivelser af alle vigtige relationer til børn og børnebørn vil det ligeledes være godt for det tilknyttede plejepersonale at kende til.

4. Et godt måltid mad kan for mange ældre være dagens højdepunkt.

En snak om, hvad det er, de ældre skal spise, og hvordan det mon er tilberedt, er måder at gøre oplevelsen bedre på.

Det samme kan opdækningen, lidt musik før maden og en smule frisk luft hjælpe med til.

5. Ved indflytningen på plejehjem er det vigtigt at få afstemt den ældres forventninger.

Ideen med en indflytningspakke er, at den beskriver noget af det sociale liv på plejehjemmet, og dermed hvilke sociale fællesskaber en kommende beboer kan blive en del af.

En indflytningspakke kan for eksempelvis rumme videooptagelser fra dagligdagen på plejehjemmet, månedens aktivitetplan og endelig kan menuen også indgå.

Kilde: Gamles Sociale Liv