Prøv avisen

Firbenede besøgsvenner gør god gavn blandt ældre

På Lokalcenter Tranbjerg ved Aarhus er kaninen Anton med til at skabe livsglæde hos beboerne, blandt andre Puk Woidemann.

Trygfondens besøgshundeordning er netop gjort landsdækkende. Forskningsresultater viser, at hundene gavner ældre og demente

At klappe en hund eller klø den bag øret kan være en gavnlig aktivitet for ældre og demensramte, der bor på plejecentre. Det har man længe haft på fornemmelsen i Trygfonden, der de seneste tre år har tilrettelagt faste besøg af hunde og deres ejere på landets plejecentre, men denne sommer er der også kommet forskningsmæssig dokumentation for, at besøgshunde virker.

Seniorforsker Karen Thodberg fra Aarhus Universitet har som den første gennemført en omfattende undersøgelse af effekten af forskellige typer besøg til ældre og demensramte på plejecentre. Hun har sammenlignet beboernes samvær med henholdsvis besøgshunde, robotsæler og såkaldte demensbamser, og resultaterne viser, at de ældre, der fik besøg af en levende hund, havde mest fysisk kontakt med besøgsdyret. De ældre, der var i kontakt med hunde, blev desuden ved med at tale med og om besøgshundene ved gentagne besøg.

LÆS OGSÅ: Kæledyr er ofre i køb og smid væk-samfundet

Tilsyneladende er det vigtigt, at dyret kan bevæge sig og reagerer på den kontakt, det får. Det kunne tyde på, at jo mere besøgsdyret kan, jo mere stimulerende er det. En robotsæl kan derfor ikke helt matche levende hunde, siger Karen Thodberg.

Hendes forskning viser også, at der alt efter de ældres grad af fysisk og psykisk sundhed er forskel på, hvor meget de reagerer på hundenes besøg.

De personer, der havde flest funktionsnedsættelser, eksempelvis demente eller hjerneskadede, havde mest kontakt til besøgsdyret, mens de, der var mere velfungerende, var mere tilbøjelige til at henvende sig til den person, der ledsagede hunden, fortæller Karen Thodberg.

Hendes forskningsprojekt er støttet af Trygfonden, og herfra siger underdirektør Trine Heidemann:

Vi er glade for, at vi nu kan dokumentere, at besøgshunde til ældre og demensramte virker og skaber glæde på plejecentrene. Besøgshunde er en rigtig vej at gå inden for ældreomsorg, og vi vil bruge resultaterne til yderligere at målrette besøgshundeordningen til de grupper af ældre, der har mest gavn af samværet med levende dyr, siger Trine Heidemann.

Hun håber, at de kommuner og plejecentre, der endnu ikke er tilknyttet Trygfondens besøgshundeordning, vil overveje muligheden.

LÆS OGSÅ: Manse, Thor, Snow og alle de andre venter på et nyt hjem
I forsommeren optog Trygfonden omkring 170 nye hunde og deres ejere i besøgshunde-ordningen, og med de 200 ekvipager, som de kaldes, der var med i forvejen, er ordningen nu gjort landsdækkende. Hundeejerne er frivillige, og det er gratis for plejecentrene at modtage besøg.

Mange beboere på plejecentre har et overskud af kærlighed og omsorg, og når vi kommer med hundene, oplever vi deres glæde ved pludselig at have en at rette følelserne imod. Enkelte bliver vrede, når hunden kommer, men det er også en forløsning. Det er sundt både at grine og græde, mener Trine Heidemann.

Hendes mission er, at alle plejecentre i Danmark skal have mindst én besøgshund.

Internationalt har der været interesse for forskningen fra International Association and Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO), der er en verdensomspændende sammenslutning af organisationer, der blandt andet arbejder for at udbrede de positive effekter af samværet mellem dyr og mennesker.

Det stykke arbejde, der er gennemført af forskeren fra Aarhus Universitet, er vigtig viden for den globale indsats for at fremme brugen af dyr inden for terapi. Det kan der bygges videre på gennem konkrete projekter og yderligere forskning, siger Rebecca A. Johnson, der er præsident for IAHAIO.

Besøgsdyr er en effektiv hjælp for ældre og demente. Trygfonden har netop gjort deres besøgshundeordning landsdækkende. Foto: Yoav Levy