Prøv avisen

I kan ikke tjene både Gud og mammon

"Tænk på, hvor meget i den politiske debat, som handler om penge. Meget lovgivning har til formål at sikre, at vi får mest muligt ud af pengene. Naturligvis skal vi forvalte pengene på bedste vis, men hvis vi også synes, at åndsliv er vigtigt, kunne vi godt nogle gange prioritere anderledes og flytte fokus fra en snæver, økonomisk tænkning," siger Willy Egmose. Foto: .

Organisten og komponisten Willy Egmose fremhæver ord fra Mætthæus-evangeliet som en vigtig rettesnor i en tid, som han mener domineres af materialisme

Willy Egmose spiller hvert år ved omkring 125 gudstjenester foruden bryllupper og begravelser i Skjern Kirke. Og det har den 67-årige organist og komponist gjort i 43 år. Når man som han tilbringer mange timer i kirkerummet, sætter mange ord fra både Bibelen og salmebogen sig fast som ord, der tæller. Men skal han vælge et enkelt ord, bliver det Jesu ord i Matthæusevangeliet om, at man ikke både kan tjene Gud og mammon.

LÆS OGSÅ: "O dejlige land"

Tænk på, hvor meget i den politiske debat, som handler om penge. Meget lovgivning har til formål at sikre, at vi får mest muligt ud af pengene. Naturligvis skal vi forvalte pengene på bedste vis, men hvis vi også synes, at åndsliv er vigtigt, kunne vi godt nogle gange prioritere anderledes og flytte fokus fra en snæver, økonomisk tænkning, siger Willy Egmose.

For snart 20 år siden satte han melodi til Lars Busk Sørensens salme Menneske, din egen magt gør dig svimmel og forsagt, som er en salme, der i dag står som nummer 370 i Den Danske Salmebog.

Den salme siger egentlig det hele. Jeg glæder mig over, at der er tegn på, at grådigheden er aftagende. Nogen har fortalt mig, at det er kommet på mode at sige, at man ikke behøver det bedste, men at man godt kan lade sig nøje med lidt mindre. Det mangler bare at slå bredt igennem. Jeg vil sige med Grundtvig, at da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt, siger Willy Egmose.

Når han selv skal prioritere, fylder åndelige værdier meget. Barndomshjemmet i Snøde på Langeland var ikke specielt kirkeligt, men som blind kom han tidligt på kostskole på blindeskolen på Refsnæs, hvor kirkegang var en fast del af programmet. Siden kom han til det daværende blindeinstitut i København, hvor han fik en konservatorieuddannelse som organist.

Jeg synes, vi skal prioritere det, som Brorson kalder usynlige og høje ting, selvom jeg får skyld for at være både dum og naiv ved at foreslå det, siger Willy Egmose.

nygaard@k.dk