Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

Markant færre ældre over 80 år får hjemmehjælp

Ældre over 80 år har fået det bedre og er blevet mere selvhjulpne, men det er ikke hele forklaringen på udviklingen, mener Tine Rost-gaard fra Det Nationale Forsknings- og Analyse-center for Velfærd (Vive). Foto: Thomas Borberg/ritzau

Andelen af ældre over 80 år, der får hjemmehjælp, er faldet med 26 procent fra 2008 til 2016, viser ny undersøgelse fra Ældre Sagen. Sundere ældre og øget fokus på rehabilitering er blandt årsagerne, men kan ikke alene forklare udviklingen

At antallet af ældre borgere vokser herhjemme, er næppe nogen nyhed. Vi bliver generelt sundere og sundere og ældre og ældre. Men nu viser en ny kortlægning fra Ældre Sagen, at andelen af ældre over 80 år, der er visiteret til hjemmehjælp i eget hjem, er faldet markant i samtlige kommuner mellem 2008 og 2016.

På blot otte år er andelen således i gennemsnit reduceret med en fjerdedel. Kun Læsø Kommune har oplevet en lille stigning, viser kortlægningen, som er baseret på tal fra Danmarks Statistik.

Der er siden 2007 blevet lavet store omlægninger i ældreplejen, og det er blandt andet resultatet af disse ændringer, som undersøgelsen belyser. Omlægningerne er sket med fokus på rehabilitering ved at skabe bedre forudsætninger for, at flere ældre kan klare sig i eget hjem uden hjælp i det daglige.

Træning i selvhjælp, ny teknologi og flere hjælpemidler er nogle af redskaberne, som er blevet benyttet. Men ifølge Ældre Sagen er det ikke de eneste faktorer, som spiller ind.

”En del af udviklingen kan selvfølgelig forklares med sund aldring og rehabilitering. Men vi mener ikke, det kan forklare det hele,” siger konsulent fra Ældre Sagen Tina Høgh Borgen og understreger, at nedskæringer på ældreområdet har været medvirkende til at gøre det sværere at blive visiteret til hjælp.

Tine Rostgaard er professor i social- og velfærdspolitik ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) og forsker i ældreområdet. Hun ser grundlæggende udviklingen som et resultat af den demografiske udvikling, der bevæger sig i retning af, hvad hun betegner som ”et aldrende samfund”.

”En tommelfingerregel er, at vi godt kan regne med, at ældreudgifterne fordobles frem mod 2060,” siger hun.

Derfor er flere tiltag, som kan være med til at dække borgerens behov, rigtig fornuftige – som for eksempel forskellige teknikker, der kan gøre de ældre mere selvhjulpne. For når demografien ændrer sig, udfordrer det forudsætningerne for velfærdsstaten, forklarer hun.

Økonom i Ældre Sagen Laura Pettrine Sten Lindgreen, som står bag undersøgelsen, påpeger, at det er blevet markant sværere for ældre at blive visiteret til hjælp fra kommunen.

Desuden er der flere forskellige forklaringer på, hvorfor udviklingen bevæger sig i denne retning, da det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan udfordringerne løses.

I Vejen Kommune er andelen af ældre over 80 år, der får tildelt hjemmehjælp, faldet med 42 procent. Altså 16 procentpoint mere end gennemsnittet på landsplan. Og ifølge Egon Fræhr (V), som er borgmester i Vejen, er faldet i kommunen udelukkende et positivt resultat af en prioriteret indsats på området.

”Det er jo udtryk for en glædelig udvikling,” siger han og uddyber:

”Vi har sat en række initiativer i gang for at gøre borgerne mere selvhjulpne. For eksempel har vi lavet ekstra indsatser til personer, der kommer hjem fra sygehuse, i form af træning og hjælp til selvhjælp. Og det er blevet taget rigtigt godt imod. Det har vores ældreråd også bakket op om,” siger Egon Fræhr.

Han afviser, at faldet er en konsekvens af nedskæringer og understreger, at Vejen Kommune har undersøgt, om ”der er sket et negativt skred” på plejeområdet, som kan forklare udviklingen. Men det er ikke tilfældet, forklarer han.

”Vi har ikke slækket på kravet eller niveauet for, hvornår man får hjælp. Tværtimod. Vi har sat flere penge af til ældreområdet, også til de kommende års budget. Vi har lavet en indsats, der skal hjælpe de ældre til eksempelvis at komme tilbage til den funk- tion, de havde, før de kom på sygehus. Og det er vi lykkedes rigtigt godt med,” siger han.

”Det er simpelthen et udtryk for, at folk er blevet sundere og kan klare sig selv længere op i årene. Og det er en dejlig udvikling,” påpeger han.

Men Tine Rostgaard fra Vivemener ikke, der er grundlag for at sige, at de drastiske fald udelukkende er et resultat af, at de ældre over 80 år har fået det bedre og er blevet mere selvhjulpne.

”Det ved vi simpelthen ikke særligt meget om,” understreger hun.

”Men vi ved, at visitationsreglerne er blevet strammere,” siger hun og påpeger samtidig, at Vive har flere undersøgelser, der viser, at de pårørende til ældre i stigende grad føler sig pressede i forhold til at yde pleje og omsorg.

Det er også hendes antagelse, at man på de otte år, undersøgelsen dækker, ikke vil kunne se en positiv udvikling i helbred og funktionsevne blandt de ældre, som svarer til faldet i visitationer til hjemmehjælp.

Hun påpeger dog, at de undersøgelser, som foretages på Vive, også viser, at de ældre generelt bliver mere selvhjulpne.

”Men slet ikke i det omfang, som faldet i hjemmehjælp lægger op til,” understreger hun.