Prøv avisen

Moderne bedsteforældre ruster sig til rollen

Jytte Krarup og hendes mand prioriterer samværet med deres børnebørn højt. Hver anden torsdag kører de til Aarhus for at være sammen med dem. De henter børnene fra skole, laver mad og hygger sammen i børnenes hjem nogle timer, inden de returnerer til Esbjerg ud på aftenen. Modelfoto.

I Esbjerg har en flok ældre dannet en studiegruppe, hvor de lærer nyt om børn og udveksler erfaringer om deres rolle som moderne bedsteforældre

Cirka hver anden måned mødes en særlig og moden studiegruppe i Esbjerg. Gruppen kalder sig Moderne Bedsteforældre og har netop som ambition at klæde bedsteforældre bedre på til rollen. Til hvert møde er der et nyt tema på programmet. Der har for eksempel været fokus på mobning, den nye skolereform samt børn og bevægelse.

67-årige Jytte Krarup, som er initiativtager til Moderne Bedsteforældre-gruppen, mener, at det er vigtigt at tilegne sig ny viden om børn - dels for at blive bedre klædt på til at tale med voksne børn om moderne børneopdragelse, og dels fordi det er spændende at lære nyt.

”Der er en uddannelsesafstand mellem os ældre og vores børn, som generelt er meget bedre uddannet, end vi er. Derfor er det ikke altid os, der først bliver spurgt til råds i spørgsmål om børn. Vores døtre går i stedet til de andre mødre i mødregruppen, eller de søger information på internettet. Som bedsteforældre kan man føle sig kørt lidt ud på et sidespor,” siger Jytte Krarup.

Hvordan man får talt med et voksent barn om et lidt kildent emne i relation til børnebørnene, er noget af det, der optager studiegruppens medlemmer. For eksempel om bekymringer for et barnebarn, som bliver mobbet, eller et barnebarn, som er ved at være lidt for rund.

Det kender Jytte Krarup godt til. Hun er varsom med blande sig i opdragelsen af de to børnebørn på 7 og 12 år, og brænder somme tider inde med nogle ting, som de voksne børn ikke har lyst til at lytte til. Som da hun bragte HPV-vaccinen på banen. På grund af de mulige bivirkninger er hun betænkelig ved, at barnebarnet på 12 år måske skal have den. Da havde hun i første forsøg en oplevelse af at blive fejet af med en bemærkning om, at videnskaben anbefaler vaccinen, men måske blev der ved den lejlighed alligevel sået et lille frø, fordi hun nogen tid senere havde en god og lang telefonsamtale med sin datter om problemet.

”Det kan være svært at give sin mening til kende, for det kommer nemt til at virke som kritik og unødig indblanding, frem for at jeg er en ekstra person, som kigger på et vanskeligt spørgsmål. Man skal lære, hvor meget man må sige, og hvordan man kan sige det. Det er en balancegang, som kræver stor klogskab og tålmodighed fra os bedsteforældre,” siger Jytte Krarup.

Hun bakkes op af Hanne Meyer, som også er med i gruppen.

”Vi skal ikke være belærende eller pådutte vores voksne børn og børnebørn noget, opdragelsen skal vi helst holde os fra. Det sker, at mine voksne børn beder mig om et råd om et eller andet i forhold til mine børnebørn, og så svarer jeg naturligvis gerne. Min datter og min græske svigerdatter konsulterer mig jævnligt,” siger Hanne Meyer, som især bliver brugt af svigerdatteren.

”Man mærker, at hun kommer fra en kultur, hvor der er en større respekt om ældre mennesker. Hun ser mig tydeligvis som en erfaren kvinde, der ved noget. Det er dejligt at blive spurgt, det gør mig glad,” siger snart 80-årige Hanne Meyer.

Hun har 10 børnebørn i alderen 6-26 år. Alle, med undtagelse af et barnebarn, som har slået sig midlertidigt ned i London, bor i København. At bo langt fra børnebørnene er et vilkår for stort set alle, der mødes i Esbjerg-gruppen. Derfor er spørgsmålet om, hvordan man holder en god kontakt trods afstanden, og hvordan man kan tage ansvar, et hyppigt tilbagevendende diskussionsemne.

Hanne Meyer bruger masser af penge på at rejse til København. Mindst en gang om måneden er hun sammen med børnebørn, enten sammen med ægtefællen eller alene. Så tager hun dem ud til forskellige kulturelle arrangementer som teaterforestillinger og kunstudstillinger. Gerne i selskab med kun et enkelt barn ad gangen. Som konfirmationsgave inviterer hun dem også enkeltvis med på udlandsrejser, hvor hun bestemmer destinationen. Dubai, Barcelona og Island er blandt de allerede besøgte steder. Rejserne giver fælles oplevelser og bringer generationerne tættere sammen.

Jytte Krarup og hendes mand prioriterer også samværet med deres børnebørn højt. Hver anden torsdag kører de til Aarhus for at være sammen med dem. De henter børnene fra skole, laver mad og hygger sammen i børnenes hjem nogle timer, inden de returnerer til Esbjerg ud på aftenen.

”På den måde slår vi to fluer med ét smæk: Vi har nogle timers dejligt samvær med børnebørnene, og vi hjælper vores datter og svigersøn, der begge arbejder sent om torsdagen. De torsdage, vi ikke er der, har min svigersøns forældre tjansen. Ordningen fungerer meget fint for os alle,” fortæller Jytte Krarup, som anbefaler andre bedsteforældre at lave faste aftaler om besøg, hvilket kan være en stor hjælp for travle børnefamilier.

Gruppens helt store force er ifølge Jytte Krarup, at den giver rum til diskussioner og erfaringsudveksling om den moderne bedsteforældrerolle.

”Her har vi muligheden for en åben drøftelse i et lukket forum. Ordet er frit, og vi har andre at dele vores tanker og erfaringer med. Det er skønt.”