Prøv avisen

Seniorer bør forberede sig på livet uden for arbejdsmarkedet

Tre LO Faglige Seniorer til kongresudvalgsmøde på LO-Skolen i Helsingør. Fra venstre: Dan Sterup, sektionsformand for Nordsjælland, Knud Farver, forretningsfører i LO Faglige Seniorer, og Harry Bentsen, sektionsformand i Vejle. Foto: Leif Tuxen.

Organisationen LO Faglige Seniorer står bag ny hjemmeside, der stiller spørgsmål til eftertanke om økonomi, arbejdsliv, fritid og socialt netværk

Det er en god idé at forberede sig på seniortilværelsen. For det sker for mange, der har forladt arbejdsmarkedet for at gå på efterløn eller pension, at de får en ubehagelig overraskelse. Økonomien er blevet dårligere, end de havde regnet med. Det sociale netværk er skrumpet ind. Og det kan være svært at få tiden til at gå.

I vores rådgivning oplever vi en stor del, der netop er gået på pension, som troede, at de kunne beholde bil, båd og sommerhus. De troede, at økonomien var uændret, for de havde ikke lagt budget, siger Knud Farver, 66 år, der er forretningsfører i den humanitære organisation LO Faglige Seniorer, og fortsætter:

LÆS OGSÅ: Seniorjob-ordning presser kommuner

Nogle har lagt masser af planer. De skal rydde op i udhuset og så videre. Når der er gået et år, kommer de og spørger, om de ikke kan hjælpe med noget, for det bliver for tomt. Og hvis man tror, at ens venner er de tidligere kolleger, kan det blive ensomt. For de er stadig i arbejde og kommet videre, hvad enhver, der har besøgt sin tidligere arbejdsplads, har oplevet.

Hvad for et senior-liv ønsker jeg?

Derfor er det vigtigt, inden man tager skridtet og går på efterløn eller pension, at spørge sig selv: Hvad er det for et liv, jeg vil have som senior?.

Det er baggrunden for en ny service på nettet, seniorklar.dk, som LO Faglige Seniorer står bag. Hjemmesiden, der kan besøges af alle anonymt og gratis, stiller spørgsmål til eftertanke om fire områder af tilværelsen: økonomi, arbejdsliv, fritid og socialt netværk.

Spørgsmålene er til inspiration og vejledning, og der kan også lægges et budget. Men seniorklar.dk er først og fremmest et arbejdsredskab til selv at finde svarene.

Og kan også bruges som en test, fordi man efter at have svaret på alle spørgsmålene kan få et samlet resultat af sine svar.

Måske viser testen, at man ikke er helt seniorklar endnu, siger Dan Sterup, 72 år, tidligere lærer, bosat i Hillerød og sektionsformand for LO Faglige Seniorer i Nordsjælland.

Harry Bentsen, 65 år, tidligere slagter, fra Vejle og sektionsformand for LO Faglige Seniorer i Sydvestjylland, tilføjer:

Det er helt unikt, fordi kommende efterlønnere og pensionister er en gruppe, vi ikke tidligere har taget hånd om. Det er en temmelig kraftig social begivenhed at stoppe på arbejdsmarkedet. Man kan komme til at miste meget, fordi ens arbejdsliv fylder så meget.

Ifølge forretningsfører Knud Farver, der bor i Roskilde og er tidligere forstander for Roskilde Højskole, er det den sociale side af seniorklar.dk.

Den egoistiske er, at vi som organisation gerne vil i kontakt med folk, inden de går på pension.

De tre herrer tager imod på fagbevægelsens såkaldte højborg, LO-Skolen i Helsingør. Her har de i et par dage været samlet med seks kolleger for som kongresudvalg at forberede LO Faglige Seniorers kommende kongres, der skal holdes til oktober næste år i Faaborg på Fyn. På kongressen skal udvalget blandt andet forelægge reviderede politiske forslag og idéer til fremtiden for organisationen.

Bedre vilkår for seniorer

Medlemmer af LOs forbund som Dansk Metal, 3F og HK bliver automatisk medlem af LO Faglige Seniorer, når de forlader arbejdsmarkedet for at blive førtidspensionister, efterlønnere eller folkepensionister. Der er i alt 189.000 medlemmer af organisationen, der blev stiftet for 30 år siden og ikke er partipolitisk, men ældrepolitisk og arbejder for bedre vilkår for ældre. De mange medlemmer er fordelt i 530 klubber over hele landet, der igen er inddelt i tre sektioner i hver region i Danmark.

Lillian Knudsen, tidligere forbundsformand for Kvindeligt Arbejderforbund, er landsformand for LO Faglige Seniorer. Administrativt bor organisationen i LOs hovedkvarter på Islands Brygge i København, men aktiviteterne foregår decentralt ude i klubberne og sektionerne.

Klubbernes aktiviteter spænder fra udflugter, foredrag og socialt samvær til temadrøftelser om emner som Ældrekommissionens rapport om forholdene på plejehjem. Boligpolitik, frivillighedspolitik, rettighedspolitik og kollektiv trafik er andre emner på dagsordenen.

Vi gør os gældende ude i kommunerne, hvor sektioner og klubber kan påvirke de lokale diskussioner. Og vi kan gå ind på nationalt plan, ind i ministerierne og komme med høringssvar og forslag til, hvordan vi for eksempel får bedre ældreboliger, siger Knud Farver.

I sektionen i Nordsjælland har man haft held med at sætte et foreløbigt stop for, at prisen på kolonihaver skal være markedsbestemt.

Vi henvendte os til miljøministeren om spørgsmålet, som blandt andet var aktuelt i Helsingør. Der er jo visse begrænsninger ved kolonihaver, da mange af dem hverken har indlagt vand eller kloakering. Og dertil kommer, at det vil være økonomisk umuligt for mange seniorer at købe en kolonihave til markedspris, siger Dan Sterup.

Seniorer og digitale udfordringer

Han og LO Faglige Seniorer er også optaget af at forhindre, at de ældre, der ikke har erfaring med computer og internet, bliver hægtet af, fordi al kontakt med både bank og offentlige myndigheder er på vej til at blive digitaliseret.

Hvordan forhindrer vi, at den gruppe ældre bliver andenklasses borgere?, siger Dan Sterup og tilføjer, at der faktisk er en hel del af medlemmerne, der har vanskeligheder med at bruge it.

Blandt LO Faglige Seniorers andre aktiviteter er et nyt projekt, En udstrakt hånd, der med 890.000 kroner i støtte fra Socialministeriet har til formål at hjælpe ældre, der er blevet alene efter tab af ægtefælle, og som isolerer sig hjemme, med at komme ud at møde andre. Projektet foregår i København, Aarhus, Nordjylland og Fyn.

I et andet projekt arbejder tidligere medlemmer af Dansk Metal som mentorer for unge på erhvervsskolerne og understøtter på den måde nogle, der ellers ville været faldet fra.

De lærer dem blandt andet, at hvis man gerne vil have et arbejde, er det vigtigt at møde op til tiden om morgenen, siger Knud Farver med et lunt smil.

Dertil udgiver LO Faglige Seniorer medlemsbladet Liv & lidt mere og en række temahæfter om emner som sund mad, fornyelse af kørekort og forberedelse på dødsfald. Organisationen tilbyder også rådgivning til medlemmerne om forsikring, bolig og andre spørgsmål.

LO Faglige Seniorer samarbejder med lignende organisationer i hele Norden, som til sammen tæller mere end en million faglige seniormedlemmer.

Dertil kommer medlemskab af ældreorganisationen AGE, der arbejder på at øve indflydelse på ældrepolitikken i EU. Blandt andet ønsker man at bevare den nordiske model for pensionsregler og ikke at komme ind under sydeuropæiske forhold.

Harry Bentsen, der er sektionsformand i Vejle, har været fællestillidsmand, tillidsmand og a-kasseleder i sit aktive arbejdsliv. Hvad får han ud af at fortsætte det faglige arbejde i LO Faglige Seniorer?

Jeg kan ikke lade være. Det er jo det, jeg grundlæggende har arbejdet med altid. Så jeg prøver fortsat at give mit besyv med for de grupper, det kan være godt for. Når der spares på de kommunale budgetter, vil det altid gå ud over nogen. Det giver mig en personlig tilfredsstillelse at være aktiv, og som menneske lever man bedst, hvis man er i en eller anden form for aktivitet, siger Harry Bentsen og tilføjer:

Men der skal også være tid til børnebørnene. De har lært, at så må vi lige kigge efter i kalenderen.