Prøv avisen

Tænderne bør også være en del af den daglige ældrepleje

I Københavns Kommune har man siden 2013 sendt uddannede klinikassistenter ud på plejecentrene hver tredje uge og ladet dem hjælpe plejehjemspersonalet, så man finder frem til, hvordan man opnår og vedligeholder en god mundhygiejne hos de ældre. Foto: NIMA STOCK

Stadig flere ældre bevarer deres egne tænder, men de skal passes hver dag, så de ikke bliver til et helbredsproblem

Forebyggelse betaler sig. Det er der mange gode eksempler på, og bestemt også når det drejer sig om at passe på sine tænder – og gerne passe på dem hele livet. Aldrig har så mange ældre danskere haft det så godt og kunnet leve så aktivt og engageret et liv højt op i årene, som de kan det i dag. Og langt flere ældre har bevaret deres egne tænder, end det var tilfældet for tidligere generationer. Det er blandt de glædelige fakta.

Men der er en bagside, som har været noget overset. For mange svage ældre er mund og tænder nemlig blevet et helbredsproblem. Det er sjældent tænderne, vi hører eller læser om, når ældres forhold debatteres. Det handler om den sunde kost, om ugens bad, om genoptræningen og samværet med andre, men ældre, som ikke kan tage vare på sig selv, og som er afhængige af andres hjælp, personer med handicap for eksempel, kronisk psykisk syge, demente eller socialt udsatte, de får ofte store problemer med mundhygiejnen, smerter og ubehag følger med, og det kan måske være svært at tygge maden.

Forum for Ældre- og Socialtandpleje pegede på problemet ved en konference på Christiansborg forleden.

En af oplægsholderne, overtandlæge, lektor, ph.d. Børge Hede, der arbejder med voksentandplejen i Københavns Kommune, sagde med et glimt: ”På sin vis var det jo nemmere i gamle dage, for da havde ældre mennesker ikke deres egne tænder. Man skulle blot sørge for, at de kunstige tænder kom ind i den rigtige mund.”