Prøv avisen

Til syvende og sidst er vi dog slaver af kreaturer, som vi selv har skabt

“Jeg føler, at min tanke er blevet frigjort ved at få ryddet op i nogle vaneforestillinger,” siger Svend Åge Madsen. – Foto: Kåre Viemose.

Forfatter Svend Åge Madsen har i årevis brugt citatet fra Goethes Faust til at rydde op i vaner og forestillinger

ord der tæller

Den 73-årige aarhusianske forfatter Svend Åge Madsen har levet så længe med et citat, at han ikke helt kan huske, hvornår han brugte det første gang. Det stammer fra den anden og mere ukendte del af Goethes Faust og lyder: Til syvende og sidst er vi dog slaver af kreaturer, som vi selv har skabt.

Svend Åge Madsen læste Faust første gang, da han var ung studerende, og siden har citatet fået større og større betydning for ham.

Jeg er blevet mere og mere klar over, hvor meget det kendetegner noget af min tankegang. Citatet indeholder et løfte om, at hvis vi får udryddet kreaturerne, som vi selv har skabt, så er vi frie. Kreaturerne er alle de fordomme og tvangsforestillinger, som vi slæber rundt på. Altså de forestillinger, som vi har bundet os til, og som samfundet har bundet os til, de hæmmer vores tilværelse og gør os til slaver. Men dem kan man slippe ud af, hvis man tænker anderledes, siger Svend Åge Madsen.

Citatet har han brugt flere steder i sit eget forfatterskab, og det hjælper ham til at være opmærksom på forskellen mellem forestillinger og virkelighed.

Man skal holde for øje, når man kommer ud i en forestilling, om det virkelig er nødvendigt, eller er det en forestilling, vi selv har bygget op. Det bruger jeg i mit forfatterskab, hvor jeg prøver at undersøge, tænke anderledes og komme væk fra tvangstanker, vaneforestillinger og klichéer. I stedet prøver jeg at se, hvordan det kunne være, hvis vi tænker mere frit, hvad det basale er, og hvad vores livsindstillinger betyder. På den måde angriber citatet den måde, jeg forholder mig til litteraturen på, siger Svend Åge Madsen.

En gang har forfatteren oplevet, at kreaturerne blev sluppet i hvert fald lidt løs.

Da vi havde ungdomsfrigørelsen i min egen ungdom, skete der en befrielse for os alle; vi slap ud af nogle spændetrøjer, siger Svend Åge Madsen.

Mere personligt har han svært ved at pege ud, hvornår han konkret bruger citatet i dag, fordi det er blevet en tankegang, som indgår i hans rygrad.

Jeg føler, at min tanke er blevet frigjort ved at få ryddet op i nogle vaneforestillinger. Vi har mange vaneforestillinger, som indskrænker vores livsmuligheder. Jeg synes, der er nogle religiøse fordomme, der fylder meget for nogle mennesker og blokerer meget for deres livsudfoldelse. Men jeg vil ikke nævne nogen konkrete, for vi går rundt med hver vores, siger Svend Åge Madsen og tilføjer:

Det er fornemmelsen af, at hvis vi giver os lov til at slippe kreaturerne, altså vores forestillinger og fordomme, så beriger det vores liv.