Bispevalg i Roskilde Stift

Biskop over Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, har meddelt, at han ved udgangen af august 2022 går på pension. Der er fire kandidater til bispesædet, og resultatet af første valgrunde offentliggøres den 11. maj. I denne serie følger Kristeligt Dagblad bispevalget, som slutter med, at valget vinder bliver bispeviet i Roskilde Domkirke den 4. september.