Dåb efter døden i mormontemplet

Både Kaj Munk, kong Christian X og Karen Blixen har været genstand for mormonsk dåb efter døden. Det har også mange andre danskere. Den praksis rejser en række etiske spørgsmål, også for de danske myndigheder, som bidrager til processen.