Et øjeblik i historien

I denne serie af historiske essays fokuserer forfatter og historiker Henrik Jensen på en række skikkelser, der fik betydning i historien, men uden, at de selv kunne vide hvordan. Målet er at opsøge datidens egne præmisser og forstå personerne ud fra dem, ud fra devisen formuleret af historikeren Frederic William Maitland: ”Vi bør altid være bevidste om, at hvad der nu ligger i fortiden, engang lå i fremtiden”. ”Et øjeblik i historien” skrives af historikeren Henrik Jensen.