Grundtvig er død. Grundtvig længe leve

Den 2. september er det 150 år siden, N.F.S. Grundtvig (1783-1872) døde. Hans betydning for dansk teologi og kirkeliv, for vores salme- og sangskat, for vores skoletradition og vores forestillinger om fællesskab og folkelighed har lige siden været enorm. I denne serie belyser Kristeligt Dagblad den grundtvigske arv - historisk og aktuelt.