Grundtvig er død. Grundtvig længe leve

Den 2. september er det 150 år siden, N.F.S. Grundtvig (1783-1872) døde. Hans betydning for dansk teologi og kirkeliv, for vores salme- og sangskat, for vores skoletradition og vores forestillinger om fællesskab og folkelighed har lige siden været enorm. I denne serie belyser Kristeligt Dagblad den grundtvigske arv - historisk og aktuelt.

Striden mellem grundtvigske og missionske er det tætteste, Danmark har været på religionskrig. Men hvordan ser det ud i dag?
12.09.2022 Kirke & Tro
De missionske og de grundtvigske har gennem tiden været i indædt teologisk kamp, men har altid fundet sammen i folkekirken. Modsætningerne mødes i Assing Sogn nær Herning, hvor kompromis, tillid og fortrolighed er nødvendigt for at få samarbejdet til at fungere på tværs af teologiske skel