Har freden en chance?

En række store krige og konflikter dominerer nyhedsbilledet i Vesten. Den verdensorden, der blev etableret efter den kolde krigs afslutning, er i opbrud. Men hvad er mulighederne for at undgå en tredje verdenskrig? Har freden – set i det helt store perspektiv – en chance, og hvad skal der til, for at den kan få det? Det spørgsmål ser Kristeligt Dagblad nærmere på i denne serie i en række interviews med fremtrædende tænkere og forskere.