Kirkeministeriets lange sagsbehandlingstider

Kirkeministeriet har i visse typer sager så lang sagsbehandlingstid, at nogle kirkefolk ofte må vente måneder og år på at komme i gang med projekter, der kræver ministerielle godkendelser. Det skaber dyb frustration mange steder, og får forvaltningseksperter til at undre sig. Kristeligt Dagblad belyser i en række artikler problemstillingen og spørger: hvad er det, der tager så lang tid?