Klima eller natur

Tårnhøje vindmøller og gigantiske solcelleparker præger i stigende grad vores omgivelser, både til havs og på land. Formålet er at bremse klimaforandringerne, men hvad betyder udviklingen for naturen, dyre- og plantelivet og biodiversiteten? Hvad er i det hele taget prisen for natur og mennesker, når den grønne omstilling skal realiseres? Kristeligt Dagblad sætter fokus på de dilemmaer, der følger med klimakampen.

Hvorfor lige netop her? Planer om kæmpevindmøller i Vadehavet viser, at klima og natur ikke altid er samme sag
13.07.2023 reportage
Flere steder i Nationalpark Vadehavet og de sønderjyske marskområder er udvalgt som mulige områder for et nyt testcenter for havvindmøller, men det vil gå ud over unik natur, frygter lokale kræfter. Kristeligt Dagblad er taget på besøg for at høre, hvorfor klima- og naturhensyn ikke altid er forenelige