Her finder du aktuelle og populære serier på kristeligtdagblad.dk. Tilmeld dig det, du vil følge, og få en mail, når der er en ny artikel klar.

Kommunalvalg 2021
Serie Senest opdateret 28.10.2021
Den 16. november skal borgerne stemme til kommunal- og regionalvalget. Op til valget sætter Kristeligt Dagblad fokus på de mennesker, temaer og dilemmaer, der afgør, hvem der skal sætte retningen for de næste fire år i landets 98 kommuner og fem regioner.
Polens plads i EU
Serie Senest opdateret 27.10.2021
17 år efter, at Polen kom med i EU, fører den nationalkonservative regering an i en tilspidset værdikamp mod EU om blandt andet retsstatens principper, mens et stort flertal stadig bakker op om medlemskabet. Kristeligt Dagblad ser i denne serie nærmere på polakkernes komplekse forhold til EU.
Danmarks bedste kirkelige initiativ
Serie Senest opdateret 27.10.2021
Hvad er de bedste kirkelige initiativ i Danmark? Det vil Kristeligt Dagblad i denne serie finde ud af ved hjælp af læserne, som både får lov til at nominere og derefter stemme om, hvilke projekter der er bedst.
Tyskland efter Merkel
Serie Senest opdateret 26.10.2021
Når tyskerne den 26. september går til valg, siger de samtidig farvel til Angela Merkel efter 16 år ved magten. I denne serie sætter Kristeligt Dagblad fokus på det Tyskland og Europa, som Merkel efterlader, dykker ned i det dansk-tyske forhold og tager pulsen på valgkampen og vælgernes ønsker.
Klimakrisen i hverdagen
Serie Senest opdateret 26.10.2021
Voldsomme regnskyl, flere hedebølger og mere tørke. Klimakrisen påvirker også Danmark, og et af de store spørgsmål er, hvad den enkelte kan stille op. I en ny serie taler Kristeligt Dagblad med danskere, der arbejder aktivt på at begrænse klimaforandringerne.
Kirstens hjerne
Serie Senest opdateret 20.10.2021
Journalist Lise Søgaard har brugt over et år på at undersøge, hvorfor hendes farmors lillesøster Kirsten døde bare 24 år gammel. Serien handler om behandling af psykisk syge i 40’erne og i dag. Om det hvide snit, elektrochok og Tove Ditlevsen. Om tro, håb og hjerneforskning. Og om at nærme sig et familiespøgelse.
Dåb efter døden i mormontemplet
Serie Senest opdateret 20.10.2021
Både Kaj Munk, kong Christian X og Karen Blixen har været genstand for mormonsk dåb efter døden. Det har også mange andre danskere. Den praksis rejser en række etiske spørgsmål, også for de danske myndigheder, som bidrager til processen.
Lægers etik – lige nu
Serie Senest opdateret 13.10.2021
Hvad mener danske læger om centrale etiske dilemmaer, patientens rolle og sundhedsvæsenets indretning? Det sætter Kristeligt Dagblad fokus på i denne serie.
Danmarks nye kristne
Serie Senest opdateret 06.10.2021
Nye tal viser, at de kristne indvandrere og efterkommere i dag udgør mere end en tyvendedel af befolkningen. Men hvem er Danmarks nye kristne, og hvordan vil de påvirke det religiøse liv?
Angsten i os
Serie Senest opdateret 22.09.2021
Angst er den mest udbredte mentale lidelse i Danmark. Men hvor kommer angsten fra, og hvad gør vi ved den? I denne serie møder Kristeligt Dagblad mennesker med angsten inde på livet for at undersøge lidelsen som folkesygdom og eksistentielt grundproblem
Bogbranche i bevægelse
Serie Senest opdateret 21.09.2021
Dagbladene bringer færre anmeldelser, forlagene er begyndt at producere deres egen journalistik, og “bogbloggere” på de sociale medier har kronede dage. Samtidig presses etablerede forlag af techgiganter udefra. Er den traditionelle bogdistibution i krise, eller er det på høje tide, at der bliver gjort plads til nye aktører? I denne serie undersøger Kristeligt Dagblad, hvor bogbranchen bevæger sig hen.
Sommerklassisk
Serie Senest opdateret 29.08.2021
I denne serie gennemgår musikanmelder Peter Dürrfeld en række lettilgængelige klassiske musikstykker. Til sammen vil komponisternes værker udgøre en slags tværsnit af den klassiske musiks historie fra Johann Sebastian Bach til Carl Nielsen.
I digternes fodspor
Serie Senest opdateret 26.08.2021
Store danske digtere, der har formet vores syn på kultur og natur, har nu fået deres egne digterruter landet over. I denne serie går Kristeligt Dagblad i digternes fodspor på ruterne rundt om i Danmark.
Et liv med sygdom
Serie Senest opdateret 17.08.2021
Danskernes folkesygdomme er i høj grad kroniske. I denne serie undersøger Kristeligt Dagblad en række af de store folkesygdomme, og hvad de betyder for hverdag og eksistens.
Danmarks bedste sange
Serie Senest opdateret 12.08.2021
Den danske sangskat er enestående, men hvilke sange er de allerbedste? Kristeligt Dagblads læsere kårer sommeren over de 10 bedste danske sange. Seks sang-kendere nominerer 100 sange, som alle kan stemme om frem til august, og undervejs fortæller vi om sangens særlige betydning for danskerne. De 10 bedste sange offentliggøres i forbindelse med Kristeligt Dagblads 125 års jubilæum
Under åben himmel
Serie Senest opdateret 11.08.2021
Mange har det seneste år genopdaget glæden ved naturen. I denne serie taler Kristeligt Dagblad med mennesker, der finder ind i sig selv, når de tager ud i det danske landskab.
Hvad gør vi uden Gud?
Serie Senest opdateret 08.08.2021
I mange vestlige lande vender folk kirken ryggen, men hvor søger de hen, og hvad binder nutidens samfund sammen, når troen er forsvundet som fælles referenceramme? Det undersøger Kristeligt Dagblad i denne serie.
De Anonyme
Serie Senest opdateret 06.08.2021
Siden Anonyme Alkoholikere så dagens lys i 1930’ernes USA, har bevægelsen spredt sig til hele verden. I Danmark mødes hundredvis uge efter uge i anonyme fællesskaber for at bekæmpe afhængigheder af alt fra alkohol og stoffer til mad og sex. Metoden er omdiskuteret og beskyldes af nogle for at være sekterisk. Her er kuren nemlig hverken medicin eller professionel hjælp, men 12 åndelige trin og overgivelse til en højere magt. Kristeligt Dagblad har mødt De Anonyme.
Hvor er du fra?
Serie Senest opdateret 04.08.2021
Hvad betyder hjemstavnen for danskere i dag, og hvilke karaktertræk har mennesker fra en bestemt egn? Det undersøger Kristeligt Dagblad i en ny artikelserie.
Scener fra et venskab
Serie Senest opdateret 30.07.2021
Venskaber er for mange den vigtigste relation i livet. Men hvordan er man en god, inspirerende og stimulerende ven? Kristeligt Dagblad portrætterer i denne interviewserie kunstnervenskaber på godt og ondt.
Følelsen af sommer
Serie Senest opdateret 27.07.2021
Sommer er en årstid, der taler til sanserne. I denne serie har Kristeligt Dagblad spurgt en række kendte danskere, hvordan de mærker, at det er sommer.
Mødet med mit yngre jeg
Serie Senest opdateret 27.07.2021
Politik er i stadig forandring. Hvordan håndterer politikere holdningsændringer hos sig selv og i deres partier? Kan de overhovedet genkende sig selv i bakspejlet efter 5, 10 eller 20 år? Kristeligt Dagblad beder i denne serie markante politikere møde deres eget yngre jeg.
125 råd til det gode liv
Serie Senest opdateret 27.07.2021
Hvad kendetegner et godt liv, og hvad skal der til for at opnå det? I denne serie undersøger Kristeligt Dagblad begrebet og beder i anledning af avisens 125-års jubilæum en række indsigtsfulde danskere dele deres bedste råd til for­skellige aspekter af det gode liv.
De fredede bygninger
Serie Senest opdateret 27.07.2021
Bygningsfredningsloven har mere end 100 år på bagen. Men i en tid, hvor der bygges om som aldrig før, er det mere aktuelt end nogensinde at tale om fredninger. I denne serie ser Kristeligt Dagblad nærmere på, hvad der sker på området i øjeblikket, og hvilke dilemmaer der følger med fredningerne.
10 år efter 22. juli
Serie Senest opdateret 21.07.2021
Den 22. juli 2011 blev Norge udsat for det værste angreb siden Anden Verdenskrig, som kostede 77 mennesker livet i Oslo og på øen Utøya. Kristeligt Dagblad sætter i en række artikler fokus på, hvordan terrorangrebene 22. juli påvirker det norske samfund 10 år efter.
En verden af støj
Serie Senest opdateret 16.07.2021
Der er skruet højt op for lyden i det moderne menneskes liv. Hver dag hører vi suset fra motorvejen, naboernes fester, skænderier og havemaskiner plus al den musik og anden lyd, vi selv putter i ørerne. Men selvom de fleste er producenter af støj, er der stadig flere, som føler sig generet eller ligefrem blive syge af støjen i verden. I denne artikelserie undersøger vi, hvor støjen kommer fra, og hvad den gør ved os.
Historien på kirkegården
Serie Senest opdateret 14.07.2021
På et lille antal kirkegårde i Danmark er historien bevaret, så kirkegården fortæller om mennesker, livsvilkår, samfundsstruktur og sociale forhold på netop dét sted og i dén epoke i Danmarkshistorien. I en serie dykker Kristeligt Dagblad ned i lokalhistorien gennem kirkegården.