Når indvandrerne bliver gamle

I dag er der 32.000 ældre over 65 år med ikke-vestlig baggrund i Danmark, og tallet vil vokse til omkring 100.000 om 18 år. I denne serie fortæller Kristeligt Dagblad om udfordringer og løsninger for den nye gruppe ældre, deres pårørende og samfundet.