Bør handicappede få hjælp til købesex?

Pædagoger skal nu ikke længere hjælpe handicappede med at kontakte prostituerede, mener regeringen, for prostitution skal bekæmpes på alle fronter, lyder det. Det vil stille handicappede endnu dårligere, advarer pædagoger og konsulenter. På bundlinjen står spørgsmålet: Er sex en menneskeret?

Claus Lindow Hansen har gjort det en håndfuld gange. Hjulpet en handicappet med at få kontakt til en prostitueret.

En handicappet fra et bosted kontakter Claus Lindow Hansen, som er seksualvejleder i Aabenraa Kommune. Han besøger beboeren, og de taler om, hvilke behov beboeren har. Hvis beboeren meget klart giver udtryk for et fysisk behov, kan Claus Lindow Hansen fortælle om muligheden for at få besøg af en prostitueret. Han har kontakt med et par prostituerede, og han forklarer beboeren, at en prostitueret arbejder ved at tage penge for sex. At man godt må røre ved hende, når det er aftalt.

LÆS OGSÅ: Forbud mod købesex vil diskriminere handicappede

Derefter står Claus Lindow Hansen for at formidle kontakten til en prostitueret, som er vant til at betjente handicappede. Hun kommer på besøg, hvor både Claus Lindow Hansen og en pædagog kan være til stede for at hjælpe med eventuelle spørgsmål. Den handicappedes samvær med den prostituerede spænder fra at ligge ved siden af hinanden og at gå i bad sammen til seksuel akt. Med Claus Lindow Hansens ord er en henvendelse til prostituerede den sidste af en række løsninger efter samtaler om seksualitet og introduktioner til eksempelvis onani.

LÆS OGSÅ: Handicap og købesex

Problemet i det her er, at den handicappede, som har et fysisk behov, ellers kan forsøge at få opfyldt behovet ved at befamle det kvindelige eller mandlige personale eller kvinder ude i byen. Kritikere har ingen idé om, hvilket liv handicappede fører. Mange handicappede er aldrig fysisk tæt med nogen, men det er et behov, alle har. Det handler om at skabe forståelse for den handicappedes situation, siger han.

Står det til regeringen, skal Claus Lindow Hansen ikke længere have mulighed for at hjælpe handicappede med at købe sex. I tirsdags lød det fra Socialdemokraterne og De Radikale, at pædagoger på bosteder for handicappede ikke længere skal opfordres til at hjælpe handicappede med at besøge prostituerede. Konkret vil partierne fjerne en passage fra Socialministeriets vejledning til kommunerne fra februar 2001, Seksualitet uanset handicap, som lyder:

|Støtte til seksualitet kan for eksempel være kontakt til en prostitueret. Hjælpepersonen må i nogle tilfælde følge personen til den prostituerede. Det kan også være relevant, at hjælpepersonen har en samtale med den prostituerede for, sammen med personen, at formidle ønsker, sørge for, at der er afsat tid nok etc.

Men forslaget om at sløjfe den passage er helt hen i vejret, mener Mickey Gjerris. Han er teolog og medlem af Det Etiske Råd, hvor han arbejder med kommercialisering af kroppen.

Det er en fuldstændig urimelig forskelsbehandling af handicappede. Så længe jeg og alle mulige andre kan købe en luder, er det helt sindssygt ikke at ville hjælpe dem, der ikke selv kan på grund af et handicap. Gennem ordentlig hjælp og rådgivning kunne man sørge for, at de prostituerede, der blev kontaktet, ikke var kvinder, som var direkte tvunget ud i prostitution. Det er et kvalmende forslag, fordi det gør mennesker, der er afhængige af vores hjælp, til ofre for vores politiske korrekthed, siger han.

Det er lovligt at besøge prostituerede i Danmark i modsætning til i blandt andet Sverige men det er imod loven at tage penge for andres prostitution. Såkaldt rufferi. Og ifølge Mickey Gjerris bør regeringen sætte ind over for prostitution generelt.

Det her er jo at slå ned på en svag gruppe og fratage den noget, der gavner livskvaliteten. Hvis regeringen virkelig vil gøre noget, kan den starte med at forbyde køb af prostituerede i forbindelse med topmøder i København. Det andet her er en fuldstændig misforstået kønskamp.

For ligestillingsordfører Rasmus Horn Langhoff (S) er det snarere en kamp for at bekæmpe prostitution. Det er skadeligt at være prostitueret, og derfor skal formuleringen fjernes fra Socialministeriets vejledning, mener han.

Vores konkrete forslag handler om at fjerne en opfordring, for det offentlige skal ikke opfordre til prostitution. Du kan måske sige, forslaget er naivt, når alle raske kan gå til prostituerede, men det handler om, at samfundet ikke på nogen måde skal bidrage til prostitution. Det må ikke være sådan, at vi i forsøget på at hjælpe én gruppe svage ofrer en anden gruppe svage, siger han.

Tilbage i Aabenraa undrer seksualvejleder Claus Lindow Hansen sig over, at regeringen ser Socialministeriets vejledning som en opfordring til købesex. Claus Lindow Hansens chef, Tina Aarøe, undrer sig også.

Hun er specialkonsulent ved Handicap og Psykiatri-afdelingen i Aabenraa Kommune, som i nu knap et år har benyttet sig af Claus Lindow Hansens kompetencer. Kommunen nedsatte i marts sidste år et specialteam, som skulle vejlede kommunens handicappede i forhold til sex.

|Ifølge Tina Aarøe har kommunen kun haft gode erfaringer med ordningen.

Seksualvejlederne har en rigtig god kontakt til nogle fornuftige kvinder, som får beskrevet borgerens (den handicappedes, red.) behov. Besøget handler ofte om meget andet end det, vi måske normalt forstår ved sex. For eksempel at holde om, at røre ved og at have et andet menneske tæt på, siger hun.

Hvis handicappede fremover ikke længere skal kunne få hjælp til at kontakte en prostitueret, kan det for den handicappede resultere i frustration og indadvendthed, mener Tina Aarøe.

Seksualitet er en drift, mennesket er født med, om man er handicappet eller ej. Handicappede har bare ofte ikke de samme forudsætninger som andre for at finde et andet menneske at være sammen med.

En del hundrede kilometer øst for Aabenraa, i København, hvor majoriteten af landets prostituerede befinder sig, er det flere år siden, at pædagoger og andre myndighedspersoner måtte formidle kontakt mellem handicappede og en prostitueret.

I 2006 vedtog Københavns Borgerrepræsentation enstemmigt, at hjælpepersoner ikke længere skal kunne tilbyde at tage kontakt til prostituerede på vegne af den person, som de er hjælpeperson for. Men ifølge en række københavnske seksualkonsulenter har det på ingen måde betydet et fald i handicappedes besøg hos prostituerede. Købesexen foregår nu bare under langt mere usikre former. Henrik Larsen, der arbejder på Østerbro-bostedet Vinklen for udviklingshæmmede, formulerede det tidligere på ugen således til dagbladet Information:

Vores dilemma er jo nu, at vi ikke må snakke med beboerne om det her, til trods for at vi ved, at det foregår lige foran næsen på os. Før i tiden kunne vi i det mindste vejlede dem om, hvordan de passer bedst på sig selv, og hvad de skal gøre for at undgå kønssygdomme og alle sådan nogle ting. Men det må vi ikke længere, og konsekvensen er, at beboerne selv må finde ud af at passe på sig selv.

Sat på spidsen er spørgsmålet så, om handicappede partout skal have sex, hvis det er nødt til at foregå med en prostitueret. Svaret er nuanceret, hvis man spørger Jørgen Carlsen, forstander på Testrup Højskole og medlem af Det Etiske Råd. Sex er ikke en menneskeret og er ikke beskrevet i nogen FN-konvention, pointerer han, men samtidig bør handicappede have mulighed for at udleve forskellige sider af menneskelivet.

Det her er de pæne meningers vagtparade. At fjerne mellemleddet mellem den prostituerede og den handicappede er et eksempel på principrytteri, hvor politikerne sætter sig på den høje moralske hest uden tanke for de menneskeskæbner, der er involveret. Det er meget svært at forsvare, at man begrænser handicappedes muligheder også selvom det handler om prostitution.