Prøv avisen

Skal din mening i avisen?

Hvordan deltager du i den demokratiske debat? Du kan eksempelvis skrive en kronik, kommentar eller et læserbrev og sende til Kristeligt Dagblad Foto: Pixabay

Sådan sender du en kronik, kommentar eller et læserbrev til Kristeligt Dagblad

Der er kommet et krav om nedskæringer på din arbjedsplads, og det vil få store menneskelige konsekvenser. Du er bekymret for en tendens i børneopdragelsen, som i sidste ende ikke er til gavn for børnene. Eller en kronikør har udtrykt en holdning, som du ikke kunne være mere uenig i.

Der er mange gode grunde til at rejse sin stemme i debatten. Og det er ikke særlig svært.

Sådan skriver du til avisen
Du kan få din holdning i Kristeligt Dagblad ved at sende dit indlæg sammen med dit navn, din adresse og stilling. Medsend også gerne et portrætfoto. Du har muligheden for at skrive indlæg inden for tre genrer:

Kronikker: Må højst fylde 7500 anslag inklusive mellemrum

Kommentarer: Må højst fylde 3500 anslag inklusive mellemrum

Læserbreve: Må højst fylde 900 anslag inklusive mellemrum

Kommentarer og læserbreve sendes til: debat@k.dk, og kronikker sendes til kronik@k.dk. Eller du kan sende din mening til Kristeligt Dagblad, Vimmelskaftet 47, 1161 København K.

Vær opmærksom på, at indlæg, der sendes til Kristeligt Dagblad, ikke må sendes til andre aviser, og at vi forbeholder os retten til at redigere og forkorte i indlæg. Kristeligt Dagblad er ikke ansvarlig for dit indhold, men enhver skribent bærer selv det juridiske ansvar for indholdet i sine indlæg. Redaktionen kan ikke stilles til ansvar.

Læs og orienter dig også i Kristeligt Dagblads retningslinjer for den gode debat og tone her.

Alle indlæg, der bringes i avisen, vil blive arkiveret i elektroniske arkiver, herunder Infomedia, og avisen har rettighederne til at publicere indlægget på avisens egen hjemmeside k.dk samt på de sociale medier.

På Kristeligt Dagblad ønsker vi at skabe en debat, som er inspirerende, og som svarer til den redaktionelle profil avisen har. Alle kan deltage i den debat, og Kristeligt Dagblad byder din holdning hjerteligt velkommen.