Skilsmisse

Indholdsfortegnelse

  • Hvorfor bliver flere og flere skilt?
  • Hvad er skilsmissens historie?
  • Hvordan forholder verdensreligionerne sig til skilsmisse?

1. Gode råd

Når far og mor skal skilles

Hvordan får man det bedste ud af en skilsmisse, så børn såres mindst muligt, og alle kan komme...

At elske er ikke et købmandskab

Lige nu summer kirker og rådhuse af forventningsfulde nygifte. Men hvilke forestillinger skal man...

1. 1. Vejledning

2. Personlige beretninger

Mine forældres skilsmisse har gjort mig robust

Social- og ligestillingsminister Henriette Kjær (K) advarer mod at overdramatisere konsekvenserne...

(U)normale tanker ved en skilsmisse

Forfatteren Lone Hørslev har skrevet digte om sin skilsmisse

Skilt - men alligevel sammen

Omkring en tredjedel af alle indgåede ægteskaber opløses. Men en skilsmisse behøver ikke...

Til livet os skiller

Skilsmisse uden grøftegravning Det er vigtigt at bevare ægteskabet som et godt minde og at tro på...

3. Historie

Skilsmissens historie

Skilsmissens historie er en broget affære, der blandt andet handler om kvindeundertrykkelse og...

4. Tværreligiøst

Skilsmisse i de fem verdensreligioner

De fem verdensreligioner har meget forskelligt syn på samliv, ægteskab og skilsmisse. I den...

Kristendom

Ja og nej til skilsmisse i Bibelen

Jesus sagde, at vi har loven om skilsmisse for vore hårde hjerters skyld. Læs her, hvad der står i...

Kærligheden ifølge Luther

Luther mente kun, at et ægteskab kunne opløses, hvis manden var impotent, skriver Ricardt Riis - se...

5. Forældremyndighed

Ny lov sender flere børn i retten

Loven om forældreansvar skaber uløselige konflikter i skilsmissefamilier. Derfor trækkes stadig...

Fængsling var aldrig en del af forældreansvarsloven

Loven om fælles forældremyndighed fra 2007 blev ikke lavet for at sende modstræbende forældre i...

6. Skilsmissebørn

Skilsmisser rammer børnene hårdt

Det kan være værre at miste sin mor eller far ved skilsmisse end dødsfald

7. Status i Danmark

Færre vielser
Danskernes ægteskabelige forhold har forandret sig væsentligt gennem de sidste 100
år.

Antallet af skilsmisser var især højt i sidste del af 1900-tallet, og i samme periode blev færre viet.

Lavpunktet for vielser blev nået i 1982 med 24.300 vielser, Niveauet er siden steget og har efter 1995 stabiliseret sig på ca. 35.000 vielser årligt.

I dag er 78% af alle par, der bor sammen, gift.

I 1980 var 66 pct. af de 30-årige gift og boede sammen med ægtefællen. I 2010 er andelen faldet til 34 pct.

Flere skilsmisser
I 2009 faldt vielsesantallet dog til 32.900. Skilsmisseantallet steg gennem 1900-tallet og nåede i 1990’erne et årligt gennemsnit på 13.000, og i det følgende årti kom det op på knapt 15.000.

Årsager
Der kan være mange årsager til, at der er blevet flere skilsmisser. I tidens løb har der for eksempel været en række politiske tiltag, der har gjort det nemmere at blive separeret og skilt.

Samtidig er den enkelte dansker blevet langt mere økonomisk uafhængig, og det har derfor ikke som tidligere været nødvendigt at gifte sig eller forblive i ægteskab for at få en nogenlunde god levestandard.

Den økonomiske uafhængighed blev også hjulpet godt på vej af, at kvinderne for alvor kom på
arbejdsmarkedet i 1970'erne.

Flest skilsmisser efter 3-7 års ægteskab
Halvdelen af alle skilsmisser sker inden for de første ti år af ægteskabet. Hyppigst
sker skilsmissen efter 3-7 års ægteskab.

18 pct. af ægteskaberne fra 1950 var
blevet opløst ved skilsmisse inden 25 års ægteskab, mens det samme var tilfældet for 40 pct. af ægteskaberne fra 1980.

Kilde: Statistisk Årbog 2010 (Danmarks Statistik)

Hvert 10. barn oplever flere skilsmisser

Undersøgelse viser, at børn, der oplever flere samlivsbrud, har en øget risiko for dødsfald i...

Danskere i top med skilsmisser i EU

Bryllupper er populære, men skilsmissetallet vokser mere. Den samme tendens ses i hele Europa

Skilsmisser blandt ældre er fordoblet

På ti år er antallet af skilsmisser blandt danskere over 60 år fordoblet. Mange går efter 30-45 års...

Flere fortryder skilsmissen

Parterapeuter opsøges stadig oftere af fraskilte, som ønsker at genoptage forholdet til den...

8. Debat

Det er børnene, der bliver skilt

Børn har brug for hjælp og støtte i skilsmisse - også fra myndighedernes side

I parforholdene er vi løbet væk fra "vi to"

De mange skilsmisser afslører konfliktskyhed og ansvarsløshed hos nutidens ægtepar i "den...

8. 1. Kristeligt Dagblad mener

Far, mor og børn er bedst

Familiepolitikken må afspejle, at skilsmisser skader børn

9. Læs mere

Flere svære skilsmisser skal afgøres i retten

Fremover skal flere komplicerede skilsmisser afgøres af domstolene, Statsforvaltningen skal...

Domstole kommer til at drukne i skilsmissesager

kronik

Skal skilsmissesager håndteres af Statsforvaltningen eller domstolene. Politikerne bør tænke sig...

Mette blev skilt: Jeg føler, at min voksne datter foretrækker min eksmand

spørg om livet

En skilsmisse for knap 40 år siden giver stadig anledning til sorg, skriver Mette, der synes, at...

Danskerne vil sikre gratis rådgivning til skilsmissefamilier- vil politikerne?

Debat

I dag hjælper landets par- og familieterapeuter skilsmisseramte familier igennem kriser og sikrer...

Advokater: Mere fair at løse skilsmisser i retten

Det kan give en styrket retsfølelse, hvis man fra politisk hold enes om at samle skilsmissesager...